Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Turnov

INTERPRETAČNÍ HUDEBNÍ DÍLNY

KONCERT FREKVENTANTŮ

22 . ročník „Dvořák jako inspirace“ v oborech KLAVÍR, HOUSLE A SÓLOVÝ ZPĚV

Sobota 18. června v 18.30 hodin

Městské divadlo Turnov

Účinkují

FREKVENTANTI KURZU

VSTUPNÉ  50 Kč

„Dvořák jako inspirace“

Interpretační hudební dílna 2022, 22. ročník, které je součástí Dvořákova festivalu (dříve nesl festival název Dvořákův Turnov a Sychrov) je určena žákům studujícím na ZUŠ v oborech klavír, housle a zpěv. Jako lektory v minulých ročnících byli významní umělci a pedagogové konzervatoří a vysokých škol. (Jana Jonášová, Květa Koníčková, Anna Hlavenková, Michiyo Keiko, Boris Krajný, Ivo Kahánek, Leoš Čepický, František Souček, Darina Zárubová, Jaroslav Šaroun, Marta Jirásková a Zdena Kloubová). Dílnu organizuje Základní umělecká škola Turnov, především manželé Eva a Bohuslav Lédlovi.

Turnov

Město Turnov se stalo již v 19. století jednou z bašt národního obrození a českých kulturních snah vůbec. Obrozenecké spolky, tedy divadelní, hudební soubory, jednota Sokola a další, byly založeny často jen pár týdnů po organizacích pražských. Prvním z nich byl Zpěvácký spolek, neoficiálně fungující ještě před vyhlášením svobody shromažďovací roku 1860. Turnovskem prošla nebo zde působila řada výrazných osobností našeho i světového kulturního života: Na letní byt na Sychrov jezdil Antonín Dvořák, na Valdštejn Josef Bohuslav Foerster. Lze říci, že kulturní podhoubí města bylo vždy bohaté a silné a z něho vyrůstá i řada současných akcí a festivalů, které dnes v Turnově probíhají.

V měsíci červnu se každoročně konají hudební slavnosti Dvořákův Turnov a Sychrov, které daly základ také dnešnímu Dvořákovu festivalu. První ročník se konal v dubnu 1951 u příležitosti 110. výročí narození Antonína Dvořáka a 90. výročí trvání Zpěváckého spolku, dnes Pěveckého sboru Antonín Dvořák. Na Sychrově byla odhalena pamětní deska a každoročně je zde vzpomenuto pobytů Antonína Dvořáka v našem kraji a skladeb, které zde byly vytvořeny.

Turnov, centrum českého ráje, je místem s celou řadou pozoruhodných kulturních památek i východiskem výletů do nádherné přírody. Za návštěvu stojí Muzeum českého ráje, pozoruhodný je projekt Po stopách Albrechta z Valdštejna. V okolí se nachází velké množství přírodních památek i historických zajímavostí – skalní města, která jsou i rájem horolezců, jeskyně, hrady, zámky (nejblíže je zámek Hrubý Rohozec) i lidová architektura (Dlaskův statek) aj. Přijeďte do Turnova, jste srdečně vítáni.

www.turnov.cz