Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Hradec Králové

19. června 2022 v 19:00

JIŘÍ STREJC 90'

Koncert k nedožitým 90. narozeninám skladatele Jiřího Strejce

Neděle 19. června v 19 hodin

Katedrála Svatého Ducha
Strejclogo

Účinkují

CANTORES CANTANT, Kolín
JAKUB HRUBÝ – sbormistr
CHRÁMOVÝ SBOR KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VÁCLAV UHLÍŘ – sbormistr, varhany
VÁCLAV METODĚJ UHLÍŘ – dirigent

VSTUPNÉ   200 Kč

Předprodej akce

Program

Jiří Strejc (1932–2010) – Ecce sacerdos magnus

Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Fantazie g moll (BWV 542) / Jesu bleibet meine Freude

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Fantazie f moll (KV 608)

Antonín Dvořák (1841–1904) – Biblické písně v úpravě pro sbor a varhany od Jiřího Strejce (výběr)

Jiří Strejc (1932–2010) – Missa Kyrie fons bonitatis

Jiří Strejc (1932–2010) – Sonata I. (Preludium, Aria, Toccata rumba)

Sbor Cantores cantant založil v srpnu 2013, jako smíšený pěvecký sbor ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně, Petr Hlavatý. Sbor je složen do značné míry z minulých i současných žáků pěveckého oddělení ZUŠ. Sbor začal veřejně účinkovat velmi brzy po svém založení. Už po čtyřech měsících nácviku vystoupil na svém prvním koncertu a během dalších dvou měsíců absolvoval další dva koncerty.

Sbor je z většiny hlasově složen z jeho žáků, což zaručuje pestrou barevnost hlasových skupin, možnost dynamiky a čistotu intonace. Podstatou je chuť všech členů v prezentaci krásné opomíjené klasické sborové tvorby. Sbor spolupracuje s předními umělci a pěvci významných českých a zahraničních operních scén. Je členem UČPS a OSA. Od března 2018 převzal vedení sboru Jakub Hrubý.

Chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové Hudba na kůru mariánského kostela v Hradci Králové se pěstuje již od samého vzniku kostela. Není divu, vždyť zdejší kůr disponuje vynikajícími akustickými i prostorovými podmínkami. Barokní varhany z roku 1765 optimálně vykrývají zadní rohy kůru a od hracího stolu, stojícího uprostřed kůru, lze dirigovat početný sbor i s menším orchestrálním obsazením.

Sbor, který má kolem 30 stálých členů, má na repertoáru více než 50 mší a téměř 100 dalších duchovních skladeb k různým příležitostem. Hlavním posláním sboru je služba kostelu Panny Marie v Hradci Králové.

Václav Uhlíř (*1954) je významný český varhaník, organolog a hudební pedagog. Během studia na HAMU se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. V letech 1983 – 2019 působil pedagogicky na pardubické konzervatoři. Od roku 1990 zastává funkci na Biskupství v Hradci Králové funkci diecézního organologa. Od roku 1993 je uměleckým vedoucím hudebního souboru krematoria v Pardubicích. Soustavně se věnuje koncertní činnosti a spolupracuje s různými orchestry,sbory a sólisty.

Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Václav Uhlíř se také podílí na organizaci významných kulturních událostí, jako je varhanní festival Vzkříšené varhany nebo Orlicko-kladský varhanní festival. Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa Mons. Dominika Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. Vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.

Katedrála Svatého Ducha

Katedrála Svatého Ducha je hlavním kostelem Královéhradecké diecéze a tedy také sídelním kostelem jejího biskupa. Gotická cihlová pseudobazilika se dvěma věžemi v jihozápadním rohu Velkého náměstí tvoří charakteristické panorama Hradce Králové již po více než sedm století.

 

Někdy se uvádí, že kostel založila roku 1307 vdova po českém králi Václavu II. královna Eliška Rejčka, podle novějších výzkumů však zde stál už ve druhé polovině 13. století farní kostel, který roku 1339 vyhořel. V letech 1339–1342 byl postaven nynější presbytář a stavba lodi byla dokončena v 60. letech 14. století za královny Alžběty Pomořanské. Roku 1424 zde byl prý pohřben Jan Žižka z Trocnova. Při opravách po husitských válkách, které skončily roku 1463, byla vestavěna rozsáhlá kruchta. Požár v roce 1484 poškodil hlavně věže, které pak byly o patro zvýšeny a dostaly nové zvony. Nejstarší ze čtyř zvonů, Leopold (Dominik) je z roku 1485. Největší ze zvonů je Michael (Orel) z roku 1496, který váží 3847 kg.

Roku 1997 k jubileu sv. Vojtěcha navštívil katedrálu papež Jan Pavel II.

Jiří Strejc

Narodil se 17. dubna 1932 v Praze. Vystudoval Pražskou konzervatoř (1948–1953) obor hra na varhany ve třídě prof. M. Kampelsheimera a kompozici u prof. O. A. Tichého. V letech 1942–1953 byl varhaníkem chrámu Panny Marie Královny Míru v Praze – Lhotce. Od roku 1957 do června 2001 působil jako ředitel kůru v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové.

Široké spektrum jeho umělecké působnosti zahrnuje činnost liturgickou, koncertní, skladatelskou, sbormistrovskou a v neposlední řadě i pedagogickou. Po celou dobu svého působení v hradecké katedrále vedl tamní chrámový sbor. Podařilo se mu prosadit zřízení varhanního oddělení v hradecké LŠU. Vychoval řadu varhaníků, nejdříve soukromě a později v rámci výuky varhanní hry na Biskupském gymnáziu. Dlouhá léta působil jako varhaník v královéhradecké smuteční obřadní síni.

Těžiště Strejcovy bohaté a osobité tvorby zaujímá poměrně rozsáhlá tvorba pro varhany a pochopitelně liturgická hudba. Pozoruhodná a dosud málo známá je Strejcova vokální tvorba profánní.

Životní pouť Jiřího Strejce se uzavřela 8. prosince 2010.