Načítám Akce

Rybná nad Zdobnicí

23. června v 17:00

Rybná nad Zdobnicí

23. června v 17:00

Zahajovací koncert
Rybenského hudebního léta

Neděle   23. června 2024   17:00
Rybná nad Zdobnicí

Kostel sv. Jakuba Většího

Koncert se koná pod záštitou Jaroslavy Hotmarové, starostky obce

Vstupné na místě 100 Kč

Účinkují

Petr Hostinský – varhany
Ludmila Pergelová – soprán
Sylva Čmugrová – alt 
Dušan Růžička –  tenor
Pavel Kšica – bas
Cantores Cantant 
Jakub Hrubý – sbormistr

Program

B. Smetana – 2 moteta
A. Dvořák – Ave Maria
A. Dvořák – Mše D dur (Lužanská)

Sbor Cantores Cantant založil v srpnu 2013, jako smíšený pěvecký sbor ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně, pěvec, pedagog a sbormistr Petr Hlavatý. Sbor je složen do značné míry z minulých i současných žaků pěveckého odděleni ZUŠ. Sbor začal veřejně účinkovat velmi brzy po svém založení. Už po čtyřech měsících nácviku vystoupil na svém prvním koncertu a během dalších dvou měsíců absolvoval další dva koncerty. Od roku 2018 vede sbor Jakub Hrubý.

Složení sboru zaručuje pestrou barevnost hlasových skupin, možnost dynamiky a čistotu intonace. Podstatou je chuť všech členů v prezentaci krásné opomíjené klasické sborové tvorby. Na repertoáru má sbor zásadní díla např. Dvořákovo Stabat Mater, Te Deum, Lužanskou mši, Rossiniho Stabat Mater, Petite messe solennelle, Verdiho a Mozartovo Requeim, dílo Jiřího Strejce a Luboše Sluky. Sbor spolupracuje s předními umělci a pěvci významných českých a zahraničních operních scén.


Petr Hostinský absolvoval varhany a dirigování na Konzervatoři v Pardubicích. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze, obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2003 absolvoval pětiměsíční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Ludgera Lohmanna. Věnuje se koncertní a pedagogické činnosti v Čechách i zahraničí. Je klávesistou populární ska a reggae skupiny STO ZVÍŘAT. 

Jakub Hrubý vyrůstal v hudební rodině, studoval varhany, zpíval ve sboru. Vystudoval sólový zpěv konzervatoři v Kroměříži a HAMU v Praze. Je dvorním interpretem díla východočeských skladatelů Luboše Sluky a Jiřího Strejce. Na několika koncertech vystupoval pod taktovkou Tomáše Netopila. Spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií, Pražským komorním orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů, Filharmonií Hradec Králové, Komorní filharmonií Pardubice. V letech 2010 – 2018 byl členem souboru opery Národního divadla v Praze. Od roku 2018 se věnuje sbormistrovství a hudebnímu vydavatelství.

 
Rybná nad Zdobnicí

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. Vznik obce a blízkého okolí je historicky kladen do druhé poloviny 13. století, období vlády Přemysla Otakara II., kdy vrcholila kolonizace našeho kraje. Název Rybná potvrzuje, že zde bylo v dávné minulosti mnoho rybníků. Kolonizátory v našem okolí byl panský rod Drslaviců z Plzeňska, kteří tu vystavěli hrady Potštejn a Litice, ke kterému Německá Rybná trvale patřila. O Drslavicích je v dostupné literatuře velice málo údajů.  V roce 1304 král Václav II. vyměnil s Drslavici zboží litické za Bor na Písecku. Mimo jiných majitelů, stává se držitelem Litic roku 1353 Jan z Lichtenburka. Na doporučení Krále Vladislava Jagellonského koupil litické panství Vilém z Pernštejna. Historikové tvrdí, že v té době se zdejší kraj těšil míru a pokoji. Roku 1563 získal panství Mikuláš Bubna z Litic. Tento rod držel litické panství téměř 250 let. Bubnové postavili zámek v Žamberku a později tam byla přemístěna správa panství. Dá se říci, že v 17. a 18. století, v době tak těžké pro český národ, na tomto panství nebyly podmínky tak kruté, jak tomu bylo například v blízké Rokytnici, Opočně a mnohde jinde. Bubnové prodali panství roku 1809 knížeti Windischgrätzovi a od něho v roce 1815 koupil žamberecké panství Jan Parish.

Kostel sv. Jakuba Většího

Ve 14. stol. stál v Rybné dřevěný kostel, který byl zničen za husitských válek. Dne 19. června 1748 byl položen základní kámen k novému chrámu sv. Jakuba.

Obrazárna

Byla zbudována v r. 1938 ze sbírkového fondu darovaného místním farářem a děkanem Janem Selicharem. Sbírka představuje díla známých akad. malířů z počátku 20. století. Nejvíce je tu zastoupen místní rodák akad. malíř Oldřich Hlavsa. Na jeho počest byla dne 27. 6. 1986 stávající obrazárna rozšířena o „Hlavsovu síň“. Svými díly se zde představují: Antonín Slavíček, Jan Slavíček, Vincenc Beneš, Bořivoj Žufan, Bedřich Piskač, Václav Spála, Vojtěch Sedláček, prof. J. Ságner, Herbert Masaryk a další.