Načítám Akce

Podbořany

25. června v 18:00

Podbořany

25. června v 18:00

Rozezněte chrámy sv. Petra a Pavla

Úterý    25. června 2024   18:00
Podbořany – Na Kopci

Kostel sv. Petra a Pavla 

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Radka Reindla, starosty města Podbořany.

Vstupné na místě 150 Kč

Účinkují

PAVEL HERZOG – trubka
PETR HOSTINSKÝ – varhany

Program

P. de La Pierre – Suita in D (Ouverture, Menuet, Ciacona, Gigue)
P. de Araújo – Canzona in g
P. Baldassari – Sonáta in F (Allegro, Grave, Allegro)
J. P. Sweelinck – Variace na Mein junges Leben hat ein End
P. J. Vejvanovský – Sonáta à 4 g moll
M. P. Musorgskij – Obrázky z výstavy – Promenade
P. I. Čajkovskij – Suita zBaletu Labutí jezero
P. Hostinský / P. Herzog – Improvizace na známé hudební téma

Pavel Herzog

Narodil se v roce 1984 v Ústí nad Orlicí. V šesti letech se začal věnovat hře na trubku na ZUŠ v Žamberku u Ladislava Tyrnera. V letech 2000–2006 vystudoval Konzervatoř Pardubice u Mgr. Jiřího Houdka. Za úspěchy můžeme považovat 1. a 3. cenu na Interpretační žesťové soutěži Brno 2003 a 2005 a 1. cenu na Celostátní soutěži konzervatoří 2003 ve hře na trubku. Po úspěšném zakončení konzervatoře absolventským koncertem s Komorní fi lharmonií Pardubice, studoval v letech 2006-2011 hru na trubku na Akademii múzických umění v Praze u prof. Vladimíra Rejlka a Mgr. Jaroslava Roučka, s nímž se také věnoval historické interpretaci barokních skladeb na barokní trubku – klarinu. Od roku 2009 je stálým členem symfonického orchestru Filharmonie Hradec Králové. Zabývá se nejen hudbou barokní, klasickou, sólovou, komorní či orchestrální, ale také spolupracuje s tanečními orchestry a bigbandovými kapelami. Díky svým multižánrovým hudebním schopnostem se v roce 2006 stal trumpetistou populární ska a reggae skupiny STO ZVÍŘAT.

Petr Hostinský

Své hudební vzdělání zahájil v roce 1987 na Základní umělecké škole v Pardubicích. V roce 1993 byl přijat ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Pardubice do třídy MgA. Václava Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy doc. Vlastislava Nováka. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze, obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2005 studia úspěšně ukončil. V roce 2003 absolvoval pětiměsíční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Ludgera Lohmanna. Během studia se zúčastnil několika mistrovských kurzů u nás i v zahraničí. Zúčastnil se několika varhanních soutěží (Opava 1994,1996, Schlagel l998, Voříškův Vamberk 1995, 1997 s vítězstvím v kategorii varhanní improvizace, Pražské jaro 1999).

Podbořany

První zmínku o Podbořanech najdeme již v roce 1362 ovšem ve tvaru Podvořany. Vzápětí se však v kronikách začal objevovat současný název Podbořany, což se vysvětluje tak, že šlo o lid bydlící pod borem-tedy lesem.

V letošním roce tak slaví město 660 let. Městská práva získalo město v roce 1576 za panování Gutštejnů. Panování Gutštejnů dodnes připomíná štítek s trojím parožím v městském znaku. Město má zajímavý půdorys s pravidelným náměstím. Bohužel bylo v minulosti několikrát poničeno požáry.

K rozvoji města velkou měrou přispělo vybudování železnice v roce 1871. Od roku 1820 je město spjato s těžbou kaolinu a výrobou porcelánu.

Kostel sv. Petra a Pavla

Děkanský kostel svatého Petra a Pavla je pozdně barokní sakrální stavbou nacházející se východně od centra města na malém návrší. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Původní gotický kostel zde stál již v 15. století. Tento původní kostel vyhořel v roce 1599 spolu s městem. Současný barokní kostel byl postaven v roce 1781.

Jde o jednolodní stavbu zakončenou trojbokým presbytářem se sakristií na severní straně. V průčelí kostela, na jeho západní straně, je vyzdvižena hranolovitá věž, pod kterou vede hlavní vchod.

Zařízení interiéru kostela pochází z druhé poloviny 18. století. Je značně rustikální, bez klasicistních zásahů, s plochou rokajovou ornamentikou. Hlavní oltář má nástěnnou portálovou architekturu s obrazem pocházejícím z 20. století a sochy dvou světců. Dva boční oltáře jsou tabulové, sochařské, a jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a sv. Janu Křtitelovi.

Ve zvonovém patře věže jsou zavěšeny dva zvony. Jejich pláště jsou zaplněny německými nápisy – citáty z Bible, plastikami erbů majitelů města Podbořan, plastikou městského znaku Podbořan a kříže obtočeného hadem na větším zvonu a kříže s Kristem na menším zvonu.

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech patří mezi jedinečné varhanářské památky v naší diecézi. Jsou dílem bratří Tobiase a Christiana Dresselů ze saského Annaberg-Buchholz. Dvoumanuálový nástroj v robustní skříni s hracím strojem vestavěným v podstavci byl na kůr nového barokního chrámu osazen v červnu 1750.

Podbořanské varhany jsou mimořádné i tím, že na rozdíl od dochovaných klasických domácích nástrojů lze na nich technicky i stylově provozovat mj. mnohé skladby Buxtehudeho či Bachovy, jejichž interpretace na varhany s krátkou basovou oktávou a omezeným pedálem není možná.