Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Praha – Palata

20. června v 14:00

Praha - Palata

20. června ve 14:00

Večerní písně

Čtvrtek    20. června 2024   14:00
Praha – Palata

Aula domova

Koncert k výročí 131. let založení Domova pro zrakově postižené.

Vstup volný

Účinkují

SIMON YAKIMOV – klavír

Program

J. S. Bach – Italský koncert BWV 971: 1. věta
S. Yakimov – Svatební valčík
A. Dvořák – Poetické nálady op. 85: I. Noční cesta, IV. Jarní
F. Chopin – Nokturno c moll op. 48 č. 1
S. Yakimov – Dojmy
S. Yakimov – 11 variací a fuga B dur

Simon Yakimov

Od roku 2012 byl žákem Hudební školy hlavního města Prahy, od roku 2018 je studentem Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy ve třídě doc. MgA. Libuše Tiché, PhD. Dosáhl uměleckých úspěchů – převážně 1. cen – v řadě klavírních soutěží: např. Prague Junior Note, Mladí pianisté na klavíru Steinway, Beethovenovy Teplice, Virtuosi per musica di pianoforte, Broumovská klávesa, Mezinárodní Novákova soutěž v Kamenici nad Lipou a Mladý klavír Pražské konzervatoře. V roce 2022 byl semifinalistou soutěže Concertino Praga. V roce 2023 se stal absolutním vítězem čtyř soutěží: Beethovenovy Teplice, Bachovská cesta, Mladý klavír Pražské konzervatoře a Antonín Dvořák mladým. 

Účastnil se mistrovských kurzů pod vedením významných klavíristů – Ivana Klánského, Martina Kasíka, Ivo Kahánka, Avedise Kouyoumdjiana a Margaret Fingerhut. V ročníku 2022/23 byl stipendistou akademie MenART ve třídě Ivo Kahánka. Na HAMU se jako modelový žák účastní předmětu Vyučovatelská praxe pod vedením prof. Aleny Vlasákové.

Vystoupil na koncertech v ČR, Německu, Rusku, Nizozemsku, Francii a Izraeli. V roce 2023 provedl s Karlovarským symfonickým orchestrem Concertino Ilji Hurníka. V roce 2024 provedl poslední větu Dvořákova klavírního koncertu g moll s orchestrem FOK v Obecním domě v rámci koncertu Mladé talenty Josefu Sukovi.

Kromě klavíru též studuje hru na varhany v ZUŠ Šimáčkova pod vedením Vladimíra Kopáčika. Od roku 2021 jako varhaník doprovází na mších v kostele sv. Remigia v Praze-Čakovicích a v kostele Povýšení sv. Kříže v Praze-Vinoři. Na varhany též doprovází studenty pěveckého oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha. V roce 2022 provedl Mozartovu mši D dur KV 194 se smyčcovým orchestrem Lux Iuvenes Praga. 

Věnuje se také komponování – napsal skladby pro klavír, pro komorní soubory, pro divadelní představení a pro režisérský sestřih filmu Lorik (2022). V roce 2021 obdržel 3. cenu ve skladatelské soutěži Jakuba Jana Ryby. V roce 2022 se stal absolutním vítězem Hudební olympiády ČR a obdržel 3. místo v Mezinárodní hudební olympiádě v Lublani.

palata logo
Praha – Palata

Domov Palata je novorenesanční objekt, který se nachází v krásném prostředí tříhektarového parku anglického stylu v klidné části Smíchova na jižním svahu Strahova. Byl založen v roce 1893 Českou spořitelnou na pozemcích bývalé viniční usedlosti Horní Palata jako Ústav pro zaopatřování slepců Francisco- Josephinum dnes nazvaného Palata – Domov pro zrakově postižené.

Jednalo se o stavbu palácového typu ve tvaru písmene E, která byla rozdělena na mužskou a ženskou část, oddělení pro nemocné, společenské místnosti, byla tu kaple, knihovna, hudební místnost i kuřárna. Do ústavu bylo přijato 42 nevidomých a dvacet zaměstnanců, kteří byli v objektu také ubytováni. Zajímavostí je, že zde jako člen direktoria působil také Rudolf Maria Klár, jehož rodina celý svůj život zasvětila péči o zdravotně postižené, zejména o zrakově postižené. Náročné období přišlo během první a druhé světové války, kdy chyběly finanční prostředky a byly tudíž uspokojovány jen základní potřeby nevidomých.

V roce 1950 byl Ústav zestátněn a v roce 2006 se stal příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. V roce 2010 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí interiéru i exteriéru. Nyní slouží jako domov pro 125 klientů v seniorském věku, o které pečuje 108 zaměstnanců. Posláním Domova Palata je komplexní služba lidem se zrakovým postižením.

Domov Palata přežil dvě strastiplná období válek, těžká poválečná léta, avšak nikdy nesloužil jinému účelu než pomoci nevidomým.