Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Mohelnice nad Jizerou

16. června v 17:00

Mohelnice nad Jizerou

16. června v 17:00

Pocta českým skladatelům

Neděle    16. června 2024   17:00
Mohelnice nad Jizerou

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Koncert se koná pod záštitou Jitky Lejskové, starostky obce Mohelnice nad Jizerou

Vstupné na místě 100 Kč

Účinkují

PAVEL HERZOG – trubka
PETR HOSTINSKÝ – varhany

Program

J. I. Linek – Korunovační intráda
B. M. Černohorský – Toccata C dur
P. J. Vejvanovský – Sonata g moll
J. K. Kuchař – Fantazie g moll
J. S. Bach – Chorál pro trubku a varhany
F. Peeters – Toccata D dur
G. F. Handel – Lascia chio pianga, Oh had IJuball ́s lyre
F. X. Thuri – Hommage á Kuchař
P. de la Pierre – Sonata D dur – preludium, menuet, ciaccona, giga
W. A. Mozart – Andante
W. A. Mozart – Alleluja

Pavel Herzog

Narodil se v roce 1984 v Ústí nad Orlicí. V šesti letech se začal věnovat hře na trubku na ZUŠ v Žamberku u Ladislava Tyrnera. V letech 2000–2006 vystudoval Konzervatoř Pardubice u Mgr. Jiřího Houdka. Za úspěchy můžeme považovat 1. a 3. cenu na Interpretační žesťové soutěži Brno 2003 a 2005 a 1. cenu na Celostátní soutěži konzervatoří 2003 ve hře na trubku. Po úspěšném zakončení konzervatoře absolventským koncertem s Komorní fi lharmonií Pardubice, studoval v letech 2006-2011 hru na trubku na Akademii múzických umění v Praze u prof. Vladimíra Rejlka a Mgr. Jaroslava Roučka, s nímž se také věnoval historické interpretaci barokních skladeb na barokní trubku – klarinu. Od roku 2009 je stálým členem symfonického orchestru Filharmonie Hradec Králové. Zabývá se nejen hudbou barokní, klasickou, sólovou, komorní či orchestrální, ale také spolupracuje s tanečními orchestry a bigbandovými kapelami. Díky svým multižánrovým hudebním schopnostem se v roce 2006 stal trumpetistou populární ska a reggae skupiny STO ZVÍŘAT.

Petr Hostinský

Své hudební vzdělání zahájil v roce 1987 na Základní umělecké škole v Pardubicích. V roce 1993 byl přijat ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Pardubice do třídy MgA. Václava Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy doc. Vlastislava Nováka. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze, obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2005 studia úspěšně ukončil. V roce 2003 absolvoval pětiměsíční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Ludgera Lohmanna. Během studia se zúčastnil několika mistrovských kurzů u nás i v zahraničí. Zúčastnil se několika varhanních soutěží (Opava 1994,1996, Schlagel l998, Voříškův Vamberk 1995, 1997 s vítězstvím v kategorii varhanní improvizace, Pražské jaro 1999).

Mohelnice nad Jizerou

Obec Mohelnice nad Jizerou se nachází v okrese Mladá Boleslav, asi 4 km severně od Mnichova Hradiště, na soutoku řeky Jizery a Mohelky.

První písemná zmínka je z roku 1352. Dominantou vsi je kostel se hřbitovem a socha Krista na bohatě zdobeném soklu z roku 1884. Uprostřed osady na obezděném hřbitově stojí románský tribunový kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jeho vznik se datuje do třetí čtvrtiny 12. století. Kostel je neomítaná stavba z kvadříkového zdiva. Na tomto pravidelném zdivu je podivný vystupující reliéf lidské hlavy. Tento výjev dal vzniknout pověsti: Údajně jde o hlavu Turkyně, kterou si jako svou paní přivedl z tureckého tažení do Turecka, kde padl v zajetí, mladý pán z protějšího hradu Zásadka. 

Zříceniny hradu lze vidět za návsí.Ve vsi a nad ní je vidět několik vodních mlýnů. V centru vsi na pravém břehu Mohelky stojí roubená stavba, bývalý Mazurův mlýn čp. 3. Je zde unikátní vodní elektrárna z roku 1914. U bývalého mlýna čp. 44 stojí socha sv. Václava, ke které se dříve konala procesí.

V Mohelnici stojí také za pozornost stavby lidové architektury (čp. 5, 6, 8 a 11), prvorepubliková budova někdejší školy-dnes obecní úřad nebo mostek přes řeku Mohelka z roku 1926.