Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Zahajovací koncert – Lány

1. května v 18:00

Lány

1. května v 18:00

Zahajovací koncert
"Dvořákův sen"

Středa 1. května 2024 18:00
Lány

Kostel Nejsvětějšího jména Ježíš

Koncert se koná pod záštitou JUDr. Ernesta Kosára, starosty obce Lány.

Spolupořadatel – Správa Pražského hradu

Vstupné 300 Kč

Účinkují

RADEK BABORÁK – lesní roh
ALEŠ BÁRTA – varhany

Program

J. S. Bach – Fuga sopra il Magnificat (BWV 733) pro varhany
J. S. Bach – Chorál „Bist du bei mir“ pro lesní roh a varhany
J. S. Bach – Tři preludia pro varhany
Ch. Koechlin – Monodie, op.213 pro lesní roh
(Réveil – Nocturne – Sonnerie del Waldhorn)
J. S. Bach – Fantasie g-moll (BWV 542)
G. F. Händel – Sonáta g-moll pro lesní roh a varhany
(Andante larghetto – Allegro – Adagio – Allegro)
F. Liszt – Weimars Volkslied pro varhany
F. Liszt – Rosario pro lesní roh a varhany
(Mysteria gaudiosa – Mysteria dolorosa – Mysteria gloriosa)
Ch. M. Widor – Toccata F-dur pro varhany
C. Saint-Saëns – Andante pro lesní roh a varhany
A. Dvořák – Sny pro lesní roh a varhany

Radek Baborák

Fenomenální český hráč na lesní roh a dirigent Radek Baborák patří mezi nejvýraznější osobnosti klasické hudební scény. Jako sólista vystupuje s dirigentskými osobnostmi a orchestry po celém světě. Důležitou součástí jeho nesmírně bohatého muzikantského působení, je komorní hudba. Právě se svými soubory Baborák Ensemble (v základním obsazení lesní roh a smyčcové kvarteto) a jeho rozšířenou verzí Orquestrina nahrál pro Animal Music piazzollovskou trilogii alb, které vyšly v letech 2014-2021. Hudbu světoznámého argentinského skladatele na nich představil v nových aranžích a netypickém obsazení. Radkův inovátorský duch se projevuje i v jeho dalších aktivitách: v době pandemie inicioval a zaštítil veřejnou sbírku na podporu rodin muzikantů-samoživitelů, a v jubilejní 200. sezóně Západočeského symfonického orchestru Mariánské lázně, nejstaršího orchestru u nás, se stal jeho šéfdirigentem, aby napomohl jeho oživení.

Radek Baborák je hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Yamagata, stálým sólistou Braniborského státního orchestru a v roce 2024 bude debutovat jako dirigent se Slovenskou filharmonií Bratislava, Oxford Philharmonic Orchestra v Londýně a Národní filharmonií Lvově.

 

Aleš Bárta

(nar. 1960) je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Svá studia zahájil na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě doc.

Václava Rabase. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem významných soutěží. Je vítězem Mezinárodní varhanní interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci 1982, laureátem Mezinárodní varhanní soutěže Franze Liszta v Budapešti 1983 a absolutním vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara 1984. Jako sólista vystupuje s předními symfonickými a komorními orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Virtuosi di Praga, Pražský komorní orchestr) a význačnými sólisty (Josef Suk, Ivan Kusnjer, Sergej Kopčák, Miroslav Kejmar).

Koncertoval v Rakousku, Maďarsku, SRN, Francii, Španělsku, Švýcarsku, Finsku, Itálii, Belgii, Rusku, Turecku, USA, Japonsku a Číně. Vystoupil na mezinárodních festivalech v Tokyu, Londýně, Curychu, Berlíně, Lipsku, Avignonu, Madridu, Hong Kongu, Istanbulu, Budapešti a Bratislavě. Před několika lety realizoval unikátní projekt třech CD pro japonskou firmu Octavia Records, a sice nahrávku 7., 8. a 9. Symfonie A. Dvořáka.

 

Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech

Kněžna Marie Anna, rozená z Valdštejna, provdaná za knížete Viléma Arnošta z Fürstenberka, dala v letech 1748 – 1752 nákladem 14 344 zlatých vybudovat rokokovou zámeckou kapli Nejsvětějšího Jména Ježíš, která od r. 1850 slouží jako lánský farní kostel. V době stavby kaple byl zámek ještě obkroužen vodním příkopem, a poněvadž kaple měla být propojena s východním zámeckým křídlem, bylo třeba vést krytou spojovací chodbu z prvního patra zámku po arkádových obloucích. Budovu kaple projektoval architekt František Ignác Prée (ten patrně konzultoval i stylové umělecké vybavení interiéru), ale realizoval ji stavitel Slon. Převážně jednotná vnitřní výzdoba je dílem sochařů Richarda Prachnera, Josefa Jelínka a Ignáce Platzera, štukatéra A. Odelliho, malíře Franze Barberriho, mramoráře Josefa Lauermanna a dalších. Dva kostelní zvony odlil r. 1750 malostranský zvonař Johann Georg Kühner. Zvon s vyobrazením Svaté rodiny visí na věži doposud, druhý Kühnerův zvon byl v r. 1852 přelit a nesl pak obraz sv. Františka Xaverského, ale když ho v únoru 1917 zrekvírovali pro vojenské účely, nebyl už nikdy nahrazen novým. Na severní straně kostela stojí proti sobě pozdně barokní sochy svaté Ludmily a svatého Václava od neznámého autora.

Obec Lány

Název obce Lány je sice odvozen od slova lán, které označovalo jistou výměru polnohospodářských pozemků, ale rozloha zemědělské půdy na jejich katastrálním území činí jen něco málo přes jednu čtvrtinu této plochy, zatímco skoro 2 500 ha připadá na půdu lesní. Však také téměř všechno, co se v historii Lán odehrálo a co z nich učinilo obec zvláštního významu, přímo či nepřímo souvisí s tím, že Lány jsou lokalizovány na relativně dobře přístupném severním okraji křivoklátských hvozdů. Lesy a myslivost, to je výchozí společný jmenovatel, od něhož se v Lánech víceméně všechno ostatní postupně odvíjelo.

Historie obce Lány

Nejstarší písemná zmínka o Lánech je z r. 1392 a říká, že byly sídlem zemanským a patřily ke zboží stochovskému. Vlastníkem byl vladyka Hašek. Do roku 1528 byl držitelem Jan Hromada z Boršic. Ten prodal zboží stochovské a s ním poplužní dvůr v Lánech Jindřichu Žejdlicovi ze Šenfeldu.

Dalším majitelem od r. 1581 byl Jiřík Bořita z Martinic. Ten tvrz Lány prodal r. 1589 císaři Rudolfu II. A do r. 1658 patřily České koruně. Dalšími vlastníky byly Schwarzenberkové, kteří prodali křivoklátské panství včetně Lán šlechtickému rodu hrabat z Valdštejna.

Od r. 1733 vlastnila panství Marie Anna z Valdštejna, která se záhy provdala za knížete Josefa Viléma z Fürstenberku a Badenu a tak se Lány až do roku 1921 dostaly do rukou vysoce politicky exponované rodiny Fürstenberků.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech 

Otevírací doba celoročně:
po: zavřeno
út – ne 9:00 – 17:00 hodin