Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Praha – Fortna

21. července 2022 v 19:00

21. července 2022 v 19:00

21. července 2022 v 19:00

ANDĚLSKÝ HOBOJ

Čtvrtek 21. července v 19 hodin

Kostel sv. Benedikta, Hradčanské nám. 3

Účinkují

ANDĚLSKÝ HOBOJ
JAN THURI – hoboj
YUKO YAMASHITA (Japonsko) – hoboj
MEGUMI YAMADA (Japonsko) – klavír

VSTUPNÉ   250 Kč

Předprodej akce

Program

G. F. Händel – Triosonata pro dva hoboje a varhany in F Adagio – Allegro – Largo – Allegro

F. X. Thuri – Ekloga Matutina pro hoboj a varhany

F. X. Thuri – Fantasia Tristis pro hoboj a varhany

G. F. Händel – Triosonata pro dva hoboje a varhany in D Largo – Allegro – Adagio – Presto

 

J. S. Bach – Koncert D – moll pro dva hoboje a klavir Allegro /Adagio – Allegro

J. S. Bach – Air pro dva hoboje a klavír

Hobojista Jan Thuri patří k předním mladým hobojistům současnosti. Jan Thuri se narodil ve známé hudebnické rodině v Praze v roce 1975. Do styku s uměním se dostával již v raném věku, prostřednictvím hry na housle a klavír. Hře na hoboj se věnuje od svých 13 let. Již během studií na Pražské Konzervatoři (abs. 1996), kde se školil ve třídě svého otce F. X. Thuriho. Od roku 2000–2003 studoval na vysoké hudební fakultě v Utrechtu pod vedením E. Rombouta, který je jedním z nejznámějších absolventů proslulého H. Holligera. Je zakladatelem souboru Thuri Ensemble. Jan Thuri působí jako profesor hry na hoboj na Pražské konzervatoři a vede mistrovské kursy v zahraničí (USA, Korea, Japonsko).

Yuko Yamashitase narodila v Japonsku v roce 1996. Od svých dvanácti let studuje hru na hoboj. Studovala u pedagogů Omoyuki Hirota, Shoko Ikeda a mnoha dalších.

Zúčastnila se také mistrovských kurzů u mnoha skvělých umělců včetně I. Gorizkiho a T. Indermühleho. Je absolventkou Ueno Gakuen University v Japonsku. V současné době studuje na Pražské Konzervatoři u prof. Jana Thuriho.

Megumi Yamada (1976) získávala své hudební vzdělání již od 7 let na výběrové hudební škole „Yamaha Junior Course“ v Hokkaido-Japonsko. Ve svých studiích dále pokračovala pod vedením prof. T. Kondó mezi lety 1985-1990. Poté od r.1990-1994 navštěvovala konzervatoř v Sapporo u prof. N. Miyazawa, kde během studií získala několik prestižních ocenění na mezinárodních klavírních soutěžích. S hobojistou J. Thurim pravidelně koncertuje nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Praha – Fortna

Klášter bosých karmelitek (nebo také karmelitánek) je barokní klášterní stavba nacházející se v jihozápadní části Hradčanského náměstí v městské části. Jeho součástí je i kostel svatého Benedikta, původně farní kostel města Hradčany, který byl po bitvě na Bílé hoře věnován řádu barnabitů. Ti zde postavili klášter, kde sídlili až do konce 18. století, kdy je (po čase) vystřídaly karmelitánky (Karmel sv. Josefa), které od roku 2018 místo opouštějí. Od roku 2020 na místo nově přišedší bosí karmelitáni klášter mění v duchovní centrum Fortna otevřené lidem.

Klášter se nalézá v místech, kde kdysi stál dům básníka Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Dům byl v roce 1626 věnován barnabitům, kteří si zde 1655 postavili klášter.

Císař Josef II. v rámci svých reforem klášter 1786 i s kostelem zrušil, nicméně jeho nástupce císař Leopold II. roce 1792 klášter věnoval ženskému řádu bosých karmelitánek. Karmelitánky sem přesídlily z Pohledu, kde byly usazeny po svém vypuzení od kostela sv. Josefa, kde sídlily v letech 1655–1782. V roce 1950 v rámci komunistických represálií vůči katolickým církevním řádům byl objekt kláštera násilně vyklizen a následně byl celý areál nákladně přebudován na luxusní hotel pro komunistické prominenty. V roce 1963 v bývalém klášteře zasedala komunistická tzv. Barnabitská komise. V letech 1985 až 1991 prodělal velkou rekonstrukci.

Součástí areálu kláštera je i kostel svatého Benedikta, kde se dodnes slouží pravidelné bohoslužby, které jsou přístupné veřejnosti. Kostel během své historie prodělal řadu přestaveb, první zmínky o něm pocházejí z roku 1353, v roce 1626 byl němu přistavěn dnešní klášterní areál. Jeho dnešní podoba pochází z poloviny 18. století, kdy patřil řádu barnabitů.

V kostele je uchováváno mumifi kované tělo ctihodné převorky Marie Elekty (1605–1663). Ostatky byly několikrát vědecky zkoumány. Publikaci Marie Elekta od Ježíše napsal český antropolog a lékař prof. Emanuel Vlček (1925–2006). Průzkum mumifi kovaného těla se zabývá srovnáním výsledků, k nimž došla odborná komise Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 1677 a pražskou lékařskou fakultou v roce 2003.