Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Podbořany

23. července 2022 v 18:00

23. července 2022 v 18:00

23. července 2022 v 18:00

LA TROMBA

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Radka Reindla, starosty města Podbořany.

Sobota 23. července v 18 hodin

Kostel sv. Petra a Pavla, Na kopci

Účinkují

LA TROMBA

komorní soubor České filharmonie

LADISLAV KOZDERKA – sólová trubka
ONDŘEJ SKOPOVÝ – housle
HELENA SKOPOVÁ – housle
DOMINIK TRÁVNÍČEK – viola
EDUARD ŠÍSTEK – violoncello
JIŘÍ VOPÁLKA – kontrabas

VSTUPNÉ   150 Kč

Program

J . P. Vejvanovský – Sonáta g moll pro trubku, smyčce a basso continuo

A. Vivaldi – Koncert č. 2 g moll op. 8 „Léto“ z cyklu Čtvero ročních dob Allegro / Adagio / Presto

G. P. Telemann – Koncert – Sonáta D dur pro trubku, smyčce a basso continuo Allegro / Grave / Allegro

A. Dvořák – Humoreska G dur op. 101, č. 7 – úprava pro smyčce

 

A. Dvořák – Valčík A dur op. 54 – úprava pro smyčce

J. S. Bach – Orchestrální suita č. 3 D dur Air – úprava pro trubku, smyčce a basso continuo

W. A. Mozart – Serenáda pro smyčce č. 13 G dur „Malá noční hudba“ Allegro / Romance: Andante /Menuetto: Allegretto / Rondo: Allegro

G. F. Händel – Suita D dur pro trubku, smyčce a basso continuo Overture / Allegro / Menuetto / Bourée / March

Komorní soubor La Tromba vznikl z podnětu prvního trumpetisty České fi lharmonie Ladislava Kozderky, který oslovil své přátele a kolegy a nabídl jim spolupráci v ansámblu, jehož hlavním pilířem je interpretace barokních koncertů pro trubku a smyčce.

Volný vstup do muzea a vodní tvrze

Podbořany

První zmínku o Podbořanech najdeme již v roce 1362 ovšem ve tvaru Podvořany. Vzápětí se však v kronikách začal objevovat současný název Podbořany, což se vysvětluje tak, že šlo o lid bydlící pod borem-tedy lesem.

V letošním roce tak slaví město 660 let. Městská práva získalo město v roce 1576 za panování Gutštejnů. Panování Gutštejnů dodnes připomíná štítek s trojím parožím v městském znaku. Město má zajímavý půdorys s pravidelným náměstím. Bohužel bylo v minulosti několikrát poničeno požáry.

K rozvoji města velkou měrou přispělo vybudování železnice v roce 1871. Od roku 1820 je město spjato s těžbou kaolinu a výrobou porcelánu.

Kostel sv. Petra a Pavla

 

Děkanský kostel svatého Petra a Pavla je pozdně barokní sakrální stavbou nacházející se východně od centra města na malém návrší. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Původní gotický kostel zde stál již v 15. století. Tento původní kostel vyhořel v roce 1599 spolu s městem. Současný barokní kostel byl postaven v roce 1781.

Jde o jednolodní stavbu zakončenou trojbokým presbytářem se sakristií na severní straně. V průčelí kostela, na jeho západní straně, je vyzdvižena hranolovitá věž, pod kterou vede hlavní vchod.

Zařízení interiéru kostela pochází z druhé poloviny 18. století. Je značně rustikální, bez klasicistních zásahů, s plochou rokajovou ornamentikou. Hlavní oltář má nástěnnou portálovou architekturu s obrazem pocházejícím z 20. století a sochy dvou světců. Dva boční oltáře jsou tabulové, sochařské, a jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a sv. Janu Křtitelovi.

Ve zvonovém patře věže jsou zavěšeny dva zvony. Jejich pláště jsou zaplněny německými nápisy – citáty z Bible, plastikami erbů majitelů města Podbořan, plastikou městského znaku Podbořan a kříže obtočeného hadem na větším zvonu a kříže s Kristem na menším zvonu.

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech patří mezi jedinečné varhanářské památky v naší diecézi. Jsou dílem bratří Tobiase a Christiana Dresselů ze saského Annaberg-Buchholz. Dvoumanuálový nástroj v robustní skříni s hracím strojem vestavěným v podstavci byl na kůr nového barokního chrámu osazen v červnu 1750.

Podbořanské varhany jsou mimořádné i tím, že na rozdíl od dochovaných klasických domácích nástrojů lze na nich technicky i stylově provozovat mj. mnohé skladby Buxtehudeho či Bachovy, jejichž interpretace na varhany s krátkou basovou oktávou a omezeným pedálem není možná.