Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Praha 9

ANTONÍN DVOŘÁK - RUSALKA

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Tomáša Portlíka, starosty Prahy 9.

Neděle 4. září v 19 hodin

Praha 9, Park Zahrádky

Účinkují

Sólisté Národního divadla v Praze

TEREZA MÁTLOVÁ– Rusalka
LUCIE HILSCHEROVÁ – Ježibaba
MARTIN ŠREJMA – Princ
JAROSLAV PATOČKA – Vodník
ZDENĚK KLAUDA – klavírní doprovod

VSTUP VOLNÝ

Program

I. jednání
Předehra, žínky
I pěkně vítám,
Uličnická havěť (Vodník, Rusalka)
Sem často přicházím,
Měsíčku na nebi hlubokém (Rusalka, Vodník)
Čury mury fuk (Ježibaba)
Jel mladý lovec jel a jel (Lovec)
Zde mihla se a zase zmizela,
Vidino divná přesladká (Princ)
Vím, že jsi kouzlo, které mine (Princ)

 

II. jednání
Jářku, jářku (Kuchtík, Hajný)
Již týden dlíš mi po boku (Princ, Cizí kněžna)
Běda, ubohá Rusalko bledá. Celý svět nedá ti nedá. (Vodník)
Vám v očích divný žár se zračí (Cizí kněžna, Princ)

III. jednání
Necitelná vodní noci (Rusalka)
Aj, aj, už jsi se navrátila? (Ježibaba)
Bílá moje lani (Princ, Rusalka, Vodník)

Tereza Mátlová je operní i muzikálová zpěvačka. Vystudovala hru na flétnu, klavír a zpívala v Kühnově dětském sboru. Absolvovala operní zpěv na Hudební akademii múzických umění v Praze a Bratislavě a stále se zdokonaluje u slavného pěvce a pedagoga Vladimíra Chmela. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů, mimo jiné u prof. Helmutha Rillinga na stuttgartské Bachově Akademii. Hostuje v Národním divadle v Praze a v Severočeském divadle v Ústí nad Labem.

Lucie Hilscherová hostuje v Národním divadle v Praze, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Slezském divadle v Opavě, Státním divadle v Košicích a Nationaltheater Mannheim. 

Martin Šrejma absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě Jiřího Kotouče. Během studií se stal laureátem MPS Antonína Dvořáka v Karlových Varech (2002 a 2004), v roce 2004 mu byla udělena také cena Národního divadla v Praze. V roce 2005 se stal sólistou Státní opery Praha, od roku 2012 je sólistou Opery Národního divadla v Praze.

Jaroslav Patočka studoval zpěv nejprve soukromě u předního sólisty Národního divadla v Praze, národního umělce a držitele ceny Grammy Václava Zítka. Později absolvoval Pardubickou konzervatoř. Jeho profesní kariéra započala v operním sboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci a později v Pražském komorním sboru. 

Zdeněk Klauda se od dětství věnoval skladbě, hře na klavír a na flétnu. Po absolutoriu hudebního gymnázia začal studovat obor dirigování u prof. Hynka Farkače na Akademii múzických umění a studium ukončil v roce 2005. Od té doby je ve stálém angažmá v Národním divadle v Praze. Pravidelně je zván do prestižních evropských operních domů – Bayerische Staatsoper Mnichov, Opera Valencia či Opéra national de Paris.

Praha 9

Vžitá charakteristika, že Praha 9 je průmyslová část hlavního města, už mnoho let nemá opodstatnění. Uvědomíme-li si souvislosti, sluší jí označení, že je pražskou městskou částí, kterou procházela národní historie.

Podle legendy se 13. června roku 970 vracel český kníže Boleslav II. ze Staré Boleslavi od hrobu svého strýce, svatého Václava. Zvolil přitom kratší, ale namáhavější cestu hustým lesem, jímž se musel se svou družinou prosekávat. Zemdlen únavou usnul v místech, kde se dnes nachází Prosek. Ve snu se mu zjevil jeho strýc a přikázal mu, aby právě na tomto místě nechal vystavět chrám. Dodnes tak na okraji proseckého sídliště stojí krásný římskokatolický kostel zasvěcený národnímu světci sv. Václavovi.

Tato historická stavba však zdaleka není jedinou architektonickou památkou na území Prahy 9. Například vysočanskou radnici postavil věhlasný vysočanský stavitel a architekt Václav Haase, který vypracoval i plány budovy. Stavba byla zahájena roku 1910 a dokončena v závěru roku 1911. Důkazem toho je větrná korouhev, na níž je proražen letopočet 1911. Radnice byla dána do užívání 17. ledna 1912 a svému účelu slouží dodnes.

A průmyslová šeď Prahy 9? Na mnoha místech ji nahradila barevná bytová výstavba, nebo lesk zařízení, jejichž význam daleko přesahuje hranice České republiky. Kupříkladu na pomezí Vysočan a Libně, na místě bývalé ČKD Lokomotivky, s novým tisíciletím postupně vyrostla O2 arena, multifunkční kongresové centrum O2 universum a hotel Stages Hotel Prague, jež jsou základem pro vytvoření nového moderního centra v této části Prahy 9.

A zapomenout nesmíme ani na zelenou. Na zelené vlně se Praha 9 veze hlavně poslední desetiletí, kdy tu vzniklo nejvíce parků, relaxačních ploch a oddychových míst v její historii. Díky tomu se zelení dostanete pěšky nebo na kole přes celé území Prahy 9, od hranic s osmou městskou částí po hranice s Prahou 14.

Architektonicky oceňovaným je park Přátelství na Proseku, jehož autorem je arch. Otakar Kuča. V současné době ho devátá městská část rozšiřuje na sousední pozemky, na nichž na přání místních obyvatel zabránila výstavbě, a de facto tak do značné míry na- plňuje původní záměry známého architekta.

Příjemnou procházku romantickými zákoutími nabízí také lokalita Proseckých skal nebo břehy říčky Rokytky. Ty vás zavedou i do nově vytvořeného parku Zahrádky, který si za několik málo let své existence získal srdce místních. A u stejnojmenného rybníka se určitě bude líbit i Dvořákově Rusalce.

www.praha9.cz