Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Kolín – synagoga

KANTÁTA - TANEC ŠÍLENÝCH

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Michaela Kašpara, starosty města Kolín.

Neděle 4. září v 17 hodin

Jeruzalém na Labi - Kolínský židovský klenot

Účinkují

JAROMÍR NOSEK – bas
VILÉM VEVERKA – hoboj
JIŘÍ LÁBUS,
JITKA SCHNEIDEROVÁ,
VILÉM UDATNÝ – recitace
EVA LUSTIGOVÁ – režie
BAROCCO SEMPRE GIOVANNE,
JOSEF KREČMER – um. vedoucí

VSTUPNÉ   150 Kč

Předprodej: Městské informační centrum Kolín Na Hradbách 157, Kolín

Program

A. Lustig – epická báseň „Kantáta – tanec šílených“

J. S. Bach – Kantáta „Ich habe genug“ BWV 82

KANTÁTA

Zdánlivě nesourodé spojení dvou velkých uměleckých děl. Kantátu Ich habe genug (Mám již všeho dost) pro sólový bas, hoboj a smyčce zkomponoval Johann Sebastian Bach roku 1727 na text neznámého autora. Odkazuje na vyprávění o zbožném starci z jeruzalémského chrámu, Simeonovi. Tématem je smrt jako vysvobození ze světa prostoupeného bídou a zoufalstvím. Epická báseň Arnošta Lustiga „Kantáta“ je obžalobou nejhrůznějšího zločinu v historii lidstva, Šoa. Navzdory tomu ani jedna z těchto kompozicí nekončí beznadějí: „Říkají nám naši mudrcové, že sice není možno neplakat, že ale věčný pláč nás samotné by zničil, až bychom byli jako ti, nad nimiž pláčeme… Budoucnost je jinde, neboť vzpomínka je jenom polovina bytí“. (Arnošt Lustig)

Jiří Lábus se narodil 26. ledna 1950 v Praze. Po základní škole studoval na gymnáziu a po maturitě v roce 1968 nastoupil na DAMU, kde v roce 1973 absolvoval rolí Mackieho Messera ve hře Johna Gaye Žebrácká opera. Svůj především komediální talent za více než čtyřicet let uplatnil v dlouhé řadě divadelních, filmových, rozhlasových i televizních rolí. Stálé angažmá má v divadle Studio Ypsilon. Hostuje také ve Viole, v Divadlu Kalich a v jiných divadlech.

Basista Jaromír Nosek vystudoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze, zpěv na Pražské konzervatoři a HAMU v Praze. Absolvoval několik stipendijních stáží například na Conservatorio Santa Cecilia v Římě. Spolupracuje s českými a zahraničními renomovanými orchestry a vokálními ansámbly, jako jsou Collegium 1704, Cappella Mariana, účinkoval na mnoha mezinárodních hudebních festivalech Pražské Jaro, Salzburger Festspiele a dalších.

Jitka Schneiderová je česká herečka. Původně nechtěla být učitelkou, přesto vystudovala střední pedagogickou školu. Díky svému hudebnímu a pohybovému nadání se rozhodla nastoupit na JAMU. Již během studia hostovala v Městském divadle Brno a objevila se v původních českých muzikálech v Brně i Praze. Dostala nabídku do Divadla bratří Mrštíků a začala studovat na DAMU, kde ji učil třeba Jan Kačer. V Praze vystřídala několik divadel, stálé angažmá získala až v roce 1996 ve Studiu Ypsilon. Po sedmi letech se rozhodla opustit stálé angažmá a odešla na volnou nohu.

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Byl založen v roce 2004. Původně se specializoval na interpretaci skladeb vrcholného baroka (odtud název souboru), dnes však jeho repertoár obsahuje skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století. V premiéře provedl i řadu skladeb současných autorů. 

Jeruzalém na Labi – Kolínský židovský klenot

Královské město Kolín staví na křesťanské i židovské tradici a je známé pro své unikátní církevní památky.

Židovská komunita byla v Kolíně vždy velmi silná, v době svého největšího rozkvětu tvořila až jednu čtvrtinu obyvatel města. Bývalá židovská čtvrť právem náleží k nejcennějším památkám svého druhu na území Čech. Procházka po místech, kudy kráčela krutá historie, patří k silným zážitkům pro každého návštěvníka.

Kolínská synagoga je jedna z nejstarších v Čechách, postavena byla již před rokem 1422. V letošním roce tak slavíme 600. výročí první zmínky o kolínské synagoze. Teprve na konci 17. stol. se dočkala barokní přestavby a rozšíření přístavbou jižní lodi. Její výzdoba byla dokončena roku 1696. Svému účelu sloužila s omezeními až do zániku Židovské náboženské obce v Kolíně v roce 1953. Z vybavení synagogy se na původním místě dochoval ranně barokní svatostánek (arón hakodeš), datovaný rokem 1696. Synagoga je přístupná průjezdem z budovy bývalé židovské školy, kde dnes sídlí Městské informační centrum. Ve stejném objektu najdete i pracovnu rabína Richarda Federa.

Dva sousední domy, historicky velmi cenné, ale zanedbané, koupilo město Kolín v roce 2020. V Rabínském domě se dochovaly unikátní mikve, tedy nádrže na rituální očistu. Po opravě se oba domy stanou součástí kolínského židovského dědictví. Na starém židovském hřbitově, který patří mezi nejstarší v Čechách, se pochovávalo do roku 1887. Najdeme zde téměř 2 700 náhrobků, je zde pochován i jediný syn pražského rabína JehudyLöwa (Maharala) Becalel, který v Kolíně zastával funkci rabína a založil zde ješivu (talmudistickou školu). K němu se váže jedna z nejoblíbenějších kolínských pověstí. Na novém hřbitově se pohřbívá dodnes, roku 1950 zde byl odhalen památník obětem holocaustu. Kameny zmizelých tvoří stezku, která připomíná památku zavražděných kolínských Židů.

www.mukolin.cz
www.jeruzalemnalabi.cz