Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Tismice

Klenoty barokní židovské hudby CREATRIO

Koncert se koná pod záštitou Ing. Martiny Zdražilove, starostky obce Tismice.

Sobota 3. září v 18 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Účinkují

CREATRIO
LUCIE DUŠKOVÁ – barokní flétny
KRISTÝNA HODINOVÁ – barokní housle
FILIP DVOŘÁK – cembalo

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Výtěžek bude věnován na pořízení nových píšťalových varhan.

Program

Nurit Hirš – Ose Šalom – Činí pokoj – židovská modlitební píseň, Chosn Kala Mazl Tov, Hava Nagila

Salamone Rossi – Sonata in Dialogo

Turlough Carolan – Variace na skotskou píseň – When she cam ben, The Cliffs of Moher, Fanny Power

Henry Purcell – Ground-Two in one upon a Ground

Nicola Matteis – Preludio semplice, Aria Amorosa, Aria

Anonym – Vietoriosův Kodex

Salamone Rossi – Sonata Settima

Jiří Sycha – Cesta k branám

Sefardské písně – Hija Mía Querida, Yo M´Enamori D´Un Aire, Por Que Llorax Blanca Miňa

Ansámbl jsme založili v roce 2017, protože nás baví muzika, rádi spolu hrajeme a tvoříme. Velkou inspirací je nám lidová, irská hudba, pracujeme také s hudbou židovského původu a nebráníme se ani klasickým raně i vrcholně barokním autorům. Hrajeme na kopie dobových nástrojů. Energii a radost, kterou dáváme do každé skladby, s potěšením přenášíme i na naše posluchače. Z velké části tvoříme a improvizujeme přímo na koncertech, kde nás inspiruje prostor, jeho akustika i publikum. Hudba nás prostě baví a těšíme se, že bude bavit i vás.

Lucie Dušková vystudovala církevní konzervatoř v Kroměříži. Od roku 2000 se začala intenzivně věno- vat studiu barokní, klasicistní a renesanční příčné flétny na Staatliche Hochschule für Alte Musik v Trossingenu u Prof. Linde Brunmayr-Tutz. Jako sólistka mnohokrát vystoupila s barokním orchestrem trossingenské vysoké školy. Následovalo roční studium na Royal Conservatoire Den Haag u Bartholda Kuijkena. Zobcovou flétnu studovala soukromě v Haagu a poté ji absolvovala na Konzervatoři v Plzni. Během řady mistrovských kurzů konzultovala hru na zobcovou flétnu u osobností staré hudby jako např. Corina Marti, Petr Zejfart aj. V současné době je stálou členkou souboru Collegium 1704 a Czech Ensemble Baroque.

Filip Dvořák vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Dva roky studoval na Vysoké hudební škole v Lipsku. Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech.

Kristýna Hodinová vystudovala Pražskou konzervatoř, kde absolvovala v houslové třídě Jaroslava Štětiny. Poté pokračovala ve studiu na Hudební fakultě AMU v Praze u Leoše Čepického. Jako sólistka spolupracovala s Jihočeskou komorní filharmonií. Do roku 2013 byla členkou Sedláčkova kvarteta, se kterým absolvovala mezinárodní kurzy „Internationale Sommer Akademie Praha -Wien – Budapest“ 2009 a 2011 a úspěšně se zúčastnila soutěže „Max Reger Wettbewerb“ v Karlsruhe. S kvartetem též natočila CD s díly Martinů, Slavického, Temla a Hořínky. V roce 2010/2011 absolvovala stáž v rámci programu Erasmus na Hochschule für Musik Freiburg ve třídě Magdaleny Rezler. Kristýna Hodinová se věnuje též barokním houslím, absolvovala Letní školu barokní hudby v Holešově ve třídě Petera Zajíčka. Zkušenosti s autentickou interpretací staré hudby získala i u Vojtěcha Spurného. 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Románská trojlodní basilika z 12. století. Kostel tismický náleží k nejkrásnějším stavitelským památkám románského slohu v Čechách. Jedná se o trojlodní basiliku, vystavěnou ve 12. století. Nalezneme zde tři apsidy a dvě průčelní věže. Lodi baziliky jsou od sebe odděleny střídavě pilíři a oblými sloupy. Zdivo kostela tvoří kvádry hnědého pískovce, jehož barva přechází do různých tónů červené. Původní uzoučká románská okénka byla v r. 1755 rozšířena do současné podoby. Hlavní loď je klenutá, boční lodi mají strop rovný. V jižní zdi vede do postranní lodi gotický portál z 15. stol., nad nímž je zasazen do čerwww. tismice.cz veného pískovce tesaný erb, představující poprsí muže stojícího mezi dvěma buvolími rohy. Vedle tohoto portálu jsou do zdi zasazeny dvě náhrobní, erby zdobené desky, jedna Václava Ryntera z Woren a na Vratkově z r. 1552 a druhá z r. 1609 s nápisem českým již nečitelným, dole se nachází erb se zkříženými klíči (Posvátná místa Království Českého, 1907, A. Podlaha, díl 1., Vikariát Českobrodský, Kostelecký).

Tismice

Tismice navštívíme, sestoupíme -li po čtvrthodinové pouti z vyvýšené roviny od Nové Vsi do údolí tismického potoka. Proti nám za vodou vyčnívá skromně porostlý hřbet Hradiště, usvědčující svým jménem pravěkou osadu. Z někdejší vladycké tvrze se nedochovalo nic, ačkoliv byla několik století důležitým a výstavným sídlem zámožných zemanů. Hospodařili tu již r. 1319 Hájkové z Tismic, o něco později Vrbíkové z Tismic, jejichž rod zanikl v 16. století a statek tismický připadl obci Českobrodské. Roku 1547 byly Tismice Českému Brodu odňaty Ferdinandem I. a následně jím prodány Arnoštu Ychtrycovi z Ychtryc za 875 kop grošů českých. Po té byly Tismice v průběhu let ještě několikrát prodány a roku 1603 opět připadly Českému Brodu. Roku 1623 po konfiskaci provedené Ferdinandem II. se Tismice dostaly do rukou Lichtenštejnů (převyprávěno z knihy „Čechy“, svazek XI. vydáno r. 1903 pod vedením A. Jiráska).

Spolupořadatel

Canticum2022bile
Bez názvu – 1

Hlavní partner

Pre

Nejbližší koncert

Zlonice

Zlonice

30. května - 18:00 Detaily akce

Další partneři

Pořadatel