Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Kadaň

19. srpna 2023 v 18:00

Kadaň

19. srpna v 19:00

Chrámový koncert

19. srpna 2023   19:00
Kadaň

Františkánský klášter – kostel

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Jana Losenického, starosty města Kadaň.

Vstupné na místě 150 Kč

Účinkují

TEREZA MÁTLOVÁ – soprán
VLADIMÍR ROUBAL – varhany
JAROSLAV PELIKÁN – flétna

Program

J. Zach – Preludium a Fuga c moll
G. Ph. Telemann – Ihr Völker, hört pro soprán, flétnu a varhany
J. K. Kuchař – Fantazie g moll
G. F. Händel – Árie z oratoria Jossua pro soprán a varhany
J. Haydn – Benedictus z malé varhanní mše pro soprán, flétnu a varhany
J. S. Bach – Sonáta in C pro flétnu a varhany – Andante. Presto / Adagio / Menuetto I, II / Allegro
A. Vivaldi – Domine Deus pro soprán, flétnu a varhany
Varhanní improvizace – variace

Tereza Mátlová

Operní i muzikálová zpěvačka, vystudovala hru na flétnu, klavír a zpívala v Kühnově dětském sboru. Absolvovala operní zpěv na pražské Hudební akademii múzických umění v Praze a Bratislavě a stále se zdokonaluje u slavného pěvce a pedagoga Vladimíra Chmela. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů, mimo jiné u prof. Helmutha Rillinga na stuttgartské Bachově Akademii. Hostuje v Národním divadle v Praze a v Severočeském divadle v Ústí nad Labem.

Vladimír Roubal

Studoval varhany na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály v. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense.

Jaroslav Pelikán

Od dětství byl členem Kühnova dětského sboru, kde získal především vztah k hudbě. Studoval na pražské konzervatoři fl étnu (prof. J. Riedlbauch) a skladbu (prof. J. Feld). Pokračoval na HAMU fl étnu (prof. F. Čech a prof. J. Válek) a skladbu (prof. V. Riedlbauch a prof. J. Filas). V letech 1992-93 působil v Brazílii. Od roku 1996 je 1. flétnistou orchestru ND. Jako sólista vystupuje s řadou orchestrů, vystupuje i v zahraničí (Japonsko, Brazílie, Německo, Maďarsko, Francie, Itálie aj.).

Kadaň

Františkánský klášter v Kadani Kolem poloviny 15. století byla na místě, kde došlo k zázračné záchraně odsouzence, postavena kaple za svěcená 14 svatým pomocníkům. Roku 1473 převzali poutní místo s kaplí františkáni, kteří s pomocí Hasištejnských z Lobkowicz vybudovali pozdně gotický klášter. V interiérech kláštera je několik místností s tzv. diamantovou neboli sklípkovou klenbou. Jeho budovy dnes obklopuje zahrada, využívaná pro rozmanité kulturní akce.

 

Klášterní chrám

Čtrnácti svatých pomocníků Nejcennějším prostorem kláštera je klášterní chrám, budovaný na místě původní kaple od sedmdesátých let patnáctého století. Presbytář chrámu je pohřebištěm Lobkowiczů se sochařskými náhrobky, dílem raně renesančního mistra Ulricha Creuze. Unikátem v našem prostoru nevídaným jsou také velmi kvalitní nástěnné malby z první poloviny 16. století, připisované žákům Lucase Cranacha staršího. Chrám prošel v posledních letech náročnou rekonstrukcí, při které byly restaurovány barokní varhany a oltáře a také malby z počátku 17. století. 

Spolupořadatel

Canticum2022bile
Bez názvu – 1

Hlavní partner

Pre

Nejbližší koncert

Zlonice

Zlonice

30. května - 18:00 Detaily akce

Další partneři

Pořadatel