Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Choteč

20. srpna 2023 v 17:00

Choteč

20. srpna v 17:00

Chotečské varhany

20. srpna 2023   17:00
Choteč

Kostel sv. Mikuláše

Koncert se koná pod záštitou Ing. Jiřího Kaplana, starosty obce Choteč.

Vstupné na místě 100 Kč

Účinkují

MICHAL HANUŠ – varhany

Program

G. Muffat – Toccata prima
J. C. Kerll – Canzona III
D. Buxtehude – Toccata G dur
G. Frescobaldi – Aria detta baletto
J. Caspar Kerll – Capricio sopra il cucu
J. Caspar Kerll – Canzona V
J. Pachelbel – Aria Sebaldina
S. Scheidt – Bergamasca
J. A. Reincken – Fuga g moll
J. K. Vaňhal – Fuga C dur / Fuga D dur
G. Muffat – Toccata quinta

Michal Hanuš

Narodil se v roce 1980 ve Vrchlabí. Jeho prvním učitelem byl Stanislav Skalský. Pokračoval na Konzervatoři v Pardubicích (1998-2004) ve třídě Václava Rabase. Od roku 2004 byl studentem Akademie múzických umění v Praze u prof. Jana Hory (2004- 2007) a Pavla Černého (2007-2008). Během studia se zúčastnil interpretačních kurzů v Praze (Martin Sander), v Německu (Harald Vogel, Martin Sander, Ludger Lohmann, Jon Laukvik) a Norsku (Guy Bovet). Zúčastnil se dvou zahraničních stáží, ve Stuttgartu (Ludger Lohmann) a v Oslu (Terje Winge).

Na mezinárodní soutěži Pražské jaro 2006 obdržel Čestné uznání. Spolupracoval s varhanářskou fi rmou Orgelbau Wech z Bavorska. Věnuje se koncertní činnosti, spolupracuje se sólovými hráči, sbory a příležitostně se věnuje kompozici (Suita pro varhany, Fantazie pro malé varhany, Vater unser pro soprán a varhany). V současné době působí jako učitel ZUŠ v Kutné Hoře a na Konzervatoři v Pardubicích.

Choteč

První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1356 (Chotecz). Jako první majitel Chotče je v roce 1357 uváděn Petr z Chotče. V sedmdesátých letech 14. století se staly patrony chotečského kostela 3 Zemanové Zdislav, Ctibor a Petr z Chotče. Kostel byl původně dřevěný, stál dříve na návsi v místě dnešního čp. 47. Zemanská rodina Kulů, jedna z mála v našem kraji, osvědčila za nepříznivé situace hospodářskou zdatnost a houževnatost, udržela rodovou kontinuitu skoro po tři staletí a chotečské pošlosti se podařilo v 15. a 16. století vytvořit ne sice rozsáhlé, ale dobře spravované a obhospodařované panství. Roku 1562 byla vystavěna v Chotči kamenná renesanční tvrz a založen nový kostel sv. Mikuláše.

V roce 1644 byla Choteč předána Paulánům, pro něž byl v Nové Pace budován klášter. Řád paulánů se též nazývá řádem Nejmenších bratří a vznikl zásluhou sv. Františka z Pauly. Řád se vyznačoval velmi přísnými pravidly a jeho členové se například zavazovali k celoživotnímu půstu. Členové řádu se věnovali i výuce, vědě a misiím v různých částech světa. Pavláni určitě velmi ovlivnili život v Chotči v hospodářské i duchovní sféře.

V 2. pol. 17. století nebylo v Chotči pustého gruntu a byla pravděpodobně jednou z mála vsí, kterých se hospodářské a populační důsledky třicetileté války dotkly nejméně. V té době se naše ves vyznačovala dobrým chovem ovcí a mladého dobytka. Byl zde mlýn a živnost tu měl krčmář a 2 krejčí.

Po přestěhování Řádu paulánů do Nové Paky v roce 1701 se statek stal jejich hospodářským zázemím, z něhož měli užitek ještě pět let po zrušení řádu v roce 1789.

Klíčovou událostí byla pro Choteč přestavba chrámu sv. Mikuláše v letech 1749–1750 v barokním slohu. Kostel je jednolodní stavba s hranolovou věží a cenným vnitřním vybavením, mj. s nástropní freskou na téma legendy o sv. Františku z Pauly, sochami sv. Kateřiny a Barbory a Pietou – vše z poloviny 18. století. Na hlavním oltáři je umístěn obraz patrona od Anny Suchardové.