Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Jablonné nad Orlicí

22. srpna 2023 v 19:00

Jablonné nad Orlicí

22. srpna v 19:00

Křišťálový koncert

22. srpna 2023   19:00
Jablonné nad Orlicí

Kostel sv. Bartoloměje

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Romana Nožky, starosty města Jablonné nad Orlicí.

Vstupné na místě 150 Kč

Účinkují

LADISLAV KOZDERKA – trubka
JAKUB HRUBÝ – baryton
PŘEMYSL KŠICA – varhany

Program

M. A. Charpentier – Te deum / Preludium a recitativ
J. S. Bach – Sinfonia z Kantáty BWV 29 / Wir danken Gott, wie danken dir
L. Sluka – Canti I. / Slavnostní zpěv
A. Dvořák – Biblické písně op. 99 / výběr
M. Reger – Gloria in excelsis D dur
A. Verwoedr – Psalm 81
P. Kšica – Improvizace
P. Eben – Zlaté okno
L. Sluka – Otče náš

Přemysl Kšica

Narodil se do rodiny varhaníka Josefa Kšici. Byl členem skautského oddílu Protěž. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři u prof. Josef Popelky. Dále pokračoval na Akademii múzických umění v Praze a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu v oboru varhany, kde absolvoval ve třídě Prof. Dr. Ludgera Lohmanna. Studiu varhanní improvizace se věnoval pod vedením prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Vzdělání následně rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Günter Kaunzinger a další). Je držitelem řady ocenění z varhanických soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní improvizaci na soutěži v Opavě, v roce 2004 získal 3. místo na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani, roku 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě a v roce 2010 2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě.

Ladislav Kozderka

Narodil se v Brně do hudebnické rodiny. Studoval hru na trubku na brněnské
konzervatoři a později na pražské AMU ve třídě prof. Václava Junka. V letech 1994 a 1995 působil v Pražské komorní filharmonii, v roce 1998 se stal prvním trumpetistou Operního orchestru Národního divadla v Praze a nyní zastává post prvního trumpetisty České filharmonie. Věnuje se též interpretaci současné hudby a je zakládajícím členem Ostravské bandy.

Jakub Hrubý

Vyrůstal v hudební rodině, studoval varhany, zpíval ve sboru. Vystudoval konzervatoř v Kroměříži a HAMU v Praze – obor sólový zpěv u prof. René Tučka a Naděždy Kniplové. Je dvorním interpretem díla východočeských skladatelů Luboše Sluky a Jiřího Strejce. Na několika koncertech vystupoval pod taktovkou Tomáše Netopila. Spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií, Pražským komorním orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů, Filharmonií Hradec Králové, Komorní filharmonií Pardubice. Vystupoval ve všech evropských zemích, také v Libanonu a Izraeli nebo na Kanárských ostrovech. V letech 2010 – 2018 byl členem souboru opery Národního divadla v Praze. Od roku 2018 se věnuje sbormistrovství a hudebnímu vydavatelství.

Jablonné nad Orlicí

Jablonné nad Orlicí se rozkládá na území soutoku Orličkovského potoka s Tichou Orlicí. Rok 1285 se uvádí jako rok založení města. První písemná zmínka o Jablonném je z roku 1304, kdy v Základním a nadačním listu opatství zbraslavského vydaného Václavem II., je popisováno jako „villa forensis“, tržní vesnice. Rozvoj Jablonného nezastavil ani rozsáhlý požár v roce 1648. Roku 1680 byl dokončen kostel, budova fary pochází z roku 1725, mariánský sloup na náměstí z roku 1748 a první budova školy sloužila od roku 1779. Roku 1850 mělo městečko 139 domů a žilo zde 735 obyvatel. Vybudování železnice v roce 1873 a vznik Občanské záložny v roce 1875 přispěly k velkému rozvoji Jablonného a při sčítání obyvatel roku 1900 zde žilo již 1 248 osob ve 162 domech. V roce 1906 bylo císařem Františkem Josefem I. povýšeno na město s právem užívat městský znak. Výstavní síň města je stálou expozicí dějin města a byla vybudována ve zrekonstruovaném „Matyášově domě“ č. p. 30 na náměstí. Dům byl postaven v roce 1830 v pozdně empírovém slohu. Návštěvníci se mohou seznámit s historickým vývojem města doloženým písemným a obrazovým materiálem. Dějiny jsou zpracovány od nejstarší doby po současnost. Vše je přehledně umístěno v „listovačích“. Součástí expozice jsou drobné předměty z domácností i hospodářství našich předků. Jsou zde připomenuta zaniklá řemesla provozovaná v minulosti v našem městě. Kromě této stálé expozice si během roku mohou návštěvníci prohlédnout různé tematické výstavy, od interaktivních přes obrazy, fotografie atd.

Kostel sv. Bartoloměje a fara se připomínají poprvé v roce 1370. Dnešní kostelní věž byla dokončena roku 1680. Obehnáním hřbitova zdí a přestavěním hřbitovní kaple a kostnice v 18. století nabyl kostelní areál podoby, kterou si uchoval dodnes. Je to typický celek vrcholného baroka.

Náměstí s dřevěnými roubenkami z poloviny 18. století a jeho okolí jsou městskou památkovou zónou. Dominantou je Mariánský sloup, Immaculata, který byl postaven v roce 1748, v době velkého mariánského uctívání. Najdeme zde i zajímavost ze současné doby, dřevěnou lžíci, která funguje jako vodní kyvadlo. Na náměstí je také začátek vycházkového okruhu „Po stopách mlsného medvěda“, kde se návštěvníci mimo jiné dozvědí i pověst o vzniku městského znaku.

Spolupořadatel

Canticum2022bile
Bez názvu – 1

Hlavní partner

Pre

Nejbližší koncert

Zlonice

Zlonice

30. května - 18:00 Detaily akce

Další partneři

Pořadatel