Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Broumov

28. května 2023 v 19:00

Broumov

28. května v 19:00

Hudební klenoty broumovského kláštera

28. května 2023   19:00
Broumov

Koncert se koná pod záštitou Arnolda Vodochodského, starosty města Broumova

Účinkují

MUSICA BRAUNENSIS
KRISTÝNA FÍLOVÁ – soprán
ANNA MORIOVÁ – alt
VINCENC IGNÁC NOVOTNÝ – tenor
JAKUB HRUBÝ – bas
ARCHI BRAUNENSIS
ZDENĚK KLAUDA – dirigent

Program

A. Šenkýř – Festa sanctorum
V. Fechner – Asperges me in d moll
W. A. Mozart – Sonata da chiesa F dur, K 244
F. Czerny  – Vesperae BVM in D
M. Novák (*1980) – CODEX GIGAS, Suita per archi / světová premiéra
A. Dvořák – Ave Maria
H. Schrötter (1890–1963) – Tui sunt coeli, Rorate
L. Sluka (*1928) – Otče náš

Musica Braunensis

je komorní soubor založený roku 2007 zpěvákem, broumovským rodákem Jakubem Hrubým, za účelem realizace neznámých a zapomenutých skladeb autorů Břevnovsko – broumovského kláštera. Musica Braunensis spolupracuje s předními interprety a sólisty. Cílem souboru je přinášet nejvyšší interpretační kvalitu na venkov i do malých měst a napomoci tak obnovení a rozvíjení kulturních hodnot a tradic, na které dnes tak často zapomínáme. Postupem doby se tento ansámbl zaměřil na duchovní hudbu českých skladatelů, např. A. V. Michna z Otradovic, B. M. Černohorský, J. D. Zelenka, Š. Brixi, J. A. Sehling, F. X. Brixi, J. J. Ryba, B. Martinů, J. Strejc, L. Sluka, F. X. Thuri a další.

Broumov znak

Broumov

Pravděpodobně v r. 1255 byl na ostrohu nad pravým břehem Stěnavy založen Broumov jako správní centrum a jediné místo na panství vyhrazené obchodu a řemeslné výrobě. Mezi broumovskými řemeslníky získali již v prvních letech existence městečka významné postavení soukeníci. Broumovský klášter s původně gotickým chrámem zasvěceným sv. Vojtěchu byl zbudován na místě původní tvrze po polovině 13. století.

Král Karel IV. udělil roku 1348 Broumovu privilegia, jaká měli i obyvatelé královských měst Hradce a Kladska.

Význam Broumova velmi vzrostl v době husitských válek. Vzhledem k tomu, že Břevnovský klášter byl roku 1420 vypálen husity, opat Mikuláš II. se s několika řeholními bratry uchýlil do bezpečí opevněného Broumova. S sebou přinesli řadu cenných předmětů, klenotnici a knihovnu i s největší rukopisnou knihu světa, tzv. Codex gigas, jenž se od roku 1648 nachází jako válečná kořist ve Švédsku.

Benediktinská klášterní škola byla velmi slavná již před husitskými válkami. Mezi její významné absolventy patřil první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Roku 1624 byla reformována na gymnázium. Škody způsobené třicetiletou válkou se podařilo úspěšně napravit za opatů Tomáše Sartoria (1663 – 1700) a Othmara Zinkeho (1700 – 1738). Za jejich

vlády započala nákladná výstavba klášterních objektů a kostelů. Toto dílo bylo svěřeno významným barokním architektům Kryštofovi Dientzenhoferovi a jeho synovi Kiliánu Ignáci.

V r. 1856 Josef Schroll, jeden z nejznámějších podnikatelů a obchodníků s plátnem, postavil v Olivětíně první mechanickou tkalcovnu a zahájil tak industrializaci regionu. Po druhé světové válce byla německá komunita řeholníků z Broumova odsunuta a usadila se v bavorském Rohru. Město Broumov kandiduje na Hlavní evropské město kultury v roce 2028

Připomenutí 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB

Připomenutí 95. narozenin českého skladatele Luboše Sluky

BROUMOV 2028 KANDIDÁT NA EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY www.broumov2028.cz