Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Police nad Metují

28. května 2023 v 16:00

Police nad Metují

28. května v 16:00

Hudební klenoty broumovského kláštera

28. května 2023   16:00
Police nad Metují

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Jiřího Škopa,starosty města Police nad Metují.

Vstupné: 100 Kč      Předprodej: Infocentrum v Polici nad Metují a 30 minut na místě před začátkem koncertu

Vstupné: 100 Kč
Předprodej: Infocentrum v Polici nad Metují a 30 minut na místě před začátkem koncertu

Účinkují

MUSICA BRAUNENSIS
KRISTÝNA FÍLOVÁ – soprán
ANNA MORIOVÁ – alt
VINCENC IGNÁC NOVOTNÝ – tenor
JAKUB HRUBÝ – bas
ARCHI BRAUNENSIS
ZDENĚK KLAUDA – dirigent

Program

A. Šenkýř – Festa sanctorum
V. Fechner – Asperges me in d moll
W. A. Mozart – Sonata da chiesa F dur, K 244
F. Czerny  – Vesperae BVM in D
M. Novák (*1980) – CODEX GIGAS, Suita per archi / světová premiéra
A. Dvořák – Ave Maria
H. Schrötter (1890–1963) – Tui sunt coeli, Rorate
L. Sluka (*1928) – Otče náš

Musica Braunensis

je komorní soubor založený roku 2007 zpěvákem, broumovským rodákem Jakubem Hrubým, za účelem realizace neznámých a zapomenutých skladeb autorů Břevnovsko – broumovského kláštera. Musica Braunensis spolupracuje s předními interprety a sólisty. Cílem souboru je přinášet nejvyšší interpretační kvalitu na venkov i do malých měst a napomoci tak obnovení a rozvíjení kulturních hodnot a tradic, na které dnes tak často zapomínáme. Postupem doby se tento ansámbl zaměřil na duchovní hudbu českých skladatelů, např. A. V. Michna z Otradovic, B. M. Černohorský, J. D. Zelenka, Š. Brixi, J. A. Sehling, F. X. Brixi, J. J. Ryba, B. Martinů, J. Strejc, L. Sluka, F. X. Thuri a další.

Police znak

Police nad Metují

Kostel byl založen opatem Martinem I. a vybudován v letech 1253–1294 společně s klášterem břevnovských benediktinů. Byl vystavěn ve stylu cistercko-burgundském, v přechodném stavebním slohu románsko-gotickém, nazývaném také „přemyslovskou“ gotikou. Některé části kostela se z původní středověké stavby dochovaly dodnes. Jsou jimi boční lodi kostela, kněžiště zaklenuté křížovou klenbou a vzácný raně goticky lomený portál se čtyřstupňovým ostěním a bohatým rostlinným dekorem z roku 1294, nyní však zapuštěný 70 cm pod úrovní terénu. Kostel byl barokně upraven na počátku 18. století za účasti Kiliána Ignáce Dientzenhofera a znovu pseudogoticky koncem 19. století.

Budovu kostela tvoří trojlodní bazilika s pětibokým chórem a kruchtou nad všemi třemi loděmi. Západní průčelí kostela je členěno římsami ve výši hlavních říms boční a hlavní lodi a zdobeno rozetou, pod kterou je umístěn benediktinský kříž. Věž kostela je čtyřboká, s cibulovou osmistěnnou bání a hodinami. Po obou stranách portálu kostela stojí barokní sochy světců (sv. Benedikt, sv. Scholastika, sv. Prokop a sv. Vintíř), umístěné do roku 1880 na horní římse západního průčelí klášterní budovy. Na budovu kostela navazuje barokní konvent, v němž dnes sídlí Muzeum dějin Policka. Na náměstí před kostelem stojí nádherný renesanční Selenderův sloup od J. Brokofa.

 

Připomenutí 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB

Připomenutí 95. narozenin českého skladatele Luboše Sluky

BROUMOV 2028 KANDIDÁT NA EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY www.broumov2028.cz