Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Zlonice

1. června 2023 v 19:00

Zlonice

1. června v 19:00

Krása v písních A. Dvořáka

1. června 2023   19:00
Zlonice

Památník Antonína Dvořáka

Koncert se koná pod záštitou městyse Zlonice

Vstupné dobrovolné

Účinkují

MARKÉTA KLAUDOVÁ – soprán
MICHAELA ZAJMI – mezzosoprán
ZDENĚK KLAUDA – klavír

Program

A. Dvořák – Cigánské melodie
A. Dvořák – V národním tónu, op. 73
L. Janáček – V mlhách
A. Dvořák – Moravské dvojzpěvy

Markéta Klaudová

se narodila v Brně do hudební rodiny. Začínala ve sboru Kantiléna a poté účinkovala v mnoha představeních Národního divadla Brno jako členka dětského sboru nejen v tuzemsku, ale i na mnohých zahraničních scénách. Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně a v roce 2014 pokračovala ve studiu na konzervatoři v italském Campobassu pod vedením profesorky Aldy Caiello. V témže roce se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde obdržela dvě zvláštní ceny za interpretaci. Pravidelně spolupracuje s mnoha orchestry, např. s Českou filharmonií, Filharmonií Brno nebo Czech virtuosi. Své první divadelní zkušenosti získala v Novém operetním studiu Brno, v roce 2016 debutovala v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a 2017 v Národním divadle v Praze. Od roku 2016 je stálou členkou souboru Czech Ensemble Baroque. V srpnu 2018 se také stala laureátkou prestižní pěvecké soutěže Cesti competition v Innsbrucku.


Michaela Zajmi

Mezzosopranistka Michaela Zajmi, sólistka Národního divadla v Praze, narozená v Brně, je absolventkou Pražské konzervatoře ze třídy prof. Yvony Škvárové. Již během studia a následně po něm se úspěšně zúčastnila několika pěveckých soutěží. Největšího ocenění dosáhla na podzim roku 2009 na 44. Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, a to hned v několika kategoriích. V oboru opera-ženy získala 3. cenu a v oboru píseň taktéž 3. cenu. Dále pak obdržela Cenu Společnosti Antonína Dvořáka za nejlepší interpretaci písně A. Dvořáka – Dejte klec jestřábu a Zvláštní cenu Divadla J. K. Tyla v Plzni. Rovněž se stala laureátkou mezinárodní Soutěže o Cenu Leoše Janáčka (EMCY), obdržela 1. cenu na Soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky v Pardubicích a 1. cenu na Mezinárodní soutěži Pražský pěvec.


Zdeněk Klauda

je český dirigent a klavírista. Hudební vzdělání získal na hudebně zaměřeném gymnáziu Jana Nerudy pod vedením prof. Miroslava Kubičky, kde zároveň studoval i hru na flétnu u prof. Vladislava Paulíka a klavír u prof. Dináry Souleimannové. Po absolutoriu gymnázia začal studovat obor dirigování u prof. Hynka Farkače na Akademii múzických umění, studium skončil v roce 2005. Od té doby je ve stálém angažmá v Národním divadle v Praze (k roku 2018 jako asistent dirigenta a vedoucí hudební přípravy). Jako skladatel publikuje u amerického nakladatelství „Alliance publications, Inc.“ V roce 2008 byl přizván k nastudování Dvořákovy Rusalky v rámci festivalu Salzburger Festspiele. Od té doby je pravidelně zván do prestižních evropských operních domů, například Bayerische Staatsoper Mnichov, Opera Valencia či Opéra national de Paris. V roce 2012 se podílel na hudebním nastudování Janáčkových Příhod lišky Bystroušky pro legendární festival v Glyndebourne a v další sezóně pak Mozartovy Figarovy svatby tamtéž. V roce 2012 získal 3. cenu na dirigentské soutěži v Rumunsku. Jako asistent dirigenta v minulosti spolupracoval s následujícími dirigenty: Franz Welser-Möst, Kyril Petrenko, Vladimir Jurowski nebo Tomáš Netopil.

Zlonice znak
Zlonice

V roce 2018 městys Zlonice slavil 700. výročí od prvního doloženého písemného spisu o „vsi Zlonice s kostelem a tvrzí“ z roku 1318. Je nutné zmínit, že celá oblast Zlonicka byla ale osídlena už v době předhistorické. Osud osady určovala obchodní stezka, která tudy procházela. K roku 1343 byla obec královským zbožím. Jinak ovšem mnoho zpráv o středověkých dějinách nemáme.

Vedle kostela Panny Marie stála na vyvýšenině nad obcí tvrz snad v místech dnešního zámku, kde sídlila místní vrchnost. První zmínka o tvrzi ale pochází až z roku 1576. Na kulturním i hospodářském rozvoji této zemědělské obce měly největší podíl ze všech majitelů, kteří Zlonice vlastnili, dva významné rody: Valkounové z Adlaru (1544–1707) a Kinští z Vchynic a Tetova.

Zástupce prvního jmenovaného rodu – Bohuchval Valkoun z Adlaru nechal přestavět tvrz Štáf počátkem 17. století na renesanční zámek. Obnovil faru a školu, postavil špitál pro chudé. Bohužel poslední Valkoun panství zadlužil, prodal Libštejnům z Kolovrat a od nich roku 1721 kupují zlonické panství Kinští z Vchynic a Tetova.

Rod Kinských je starý český šlechtický rod, který se výrazně zapsal do dějin celého českého národa. Příslušníci rodu se do našich dějin zapsali zvláště jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Období, ve kterém vlastnili Zlonice Kinští, přineslo hospodářský a kulturní rozkvět: založili několik továren, pivovar, cukrovar.

V letech 1727–1744 nechal přebudovat chrám Nanebevzetí Panny Marie, roku 1745 fi nancoval stavbu nového špitálu pro chudé a podle plánů K. I. Dientzehofera byla na jeho popud v letech 1750 až 1753 postavena fara. Kinští drželi Zlonice až do roku 1945. Zlonice jsou spádovou obcí pro Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek.

Zájemci o historii a vlastivědnou práci založili roku 1951 Vlastivědný kroužek pro Zlonice a okolí. Kroužek svou dobrovolnou prací zachránil budovu bývalého špitálu a věnoval ji památce Antonína Dvořáka. Dnešní památník A. Dvořáka opět spravuje spolek Vlastivědný kroužek, jehož cílem je udržování místních a regionálních tradic, podpora znalosti historie a památek v regionu a jejich šíření mezi občany, podpora údržby movitých i nemovitých památek, publikační činnost, pořádání výstav a koncertů pro veřejnost.