Načítám Akce

Zlonice

15. června v 16:00

Zlonice

15. května v 16:00

DUO BEAUTIFUL STRINGS
& ONDŘEJ URBAN

Čtvrtek    15. června 2024   16:00
Zlonice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

70 let výročí od založení památníku A. Dvořáka
Koncert se koná pod záštitou městyse Zlonice

Vstupné dobrovolné

Účinkují

MONIKA URBANOVÁ – housle
HEDVIKA MOUSA BACHA – harfa
ONDŘEJ URBAN – varhany

Program

A. Corelli – La Folia
A. Dvořák – Preludium a Fuga
J. Suk – Houslové sólo z pohádky Radúz a Mahulena
B. Smetana – H. Trneček – Fantasie na symfonickou báseň Vltava, op. 43
A. Dvořák – Largo z Novosvětské symfonie, op. 95
D. Henson-Conant – Barokní flamenko
A. Dvořák – Valčík A dur
O. Urban – varhanní improvizace na témata ze Symfonie č. 9 „Z nového světa“
A. Piazolla – Historie tanga

Duo Beautiful Strings

Houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha založily Duo Beautiful Strings již během svých studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v roce 2010. Za sebou měly vítězství v různých mezinárodních soutěžích i sólové zkušenosti. Od té doby společně vystupují na koncertních pódiích jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Jejich živá nahrávka Fantasie C. Saint-Saense získala nejvyšší ohodnocení Grand Prize a Platinum Prize na World classical music award 2023 a interpretky získaly díky ní i nejvyšší ceny na Saint – Saens International Music Competitions a na soutěži Best Classical Musicians Awards. Nahrávka Žižkovské suity O. Urbana získala nejvyšší ocenění – Platinum Award – na Saint – Saens International Music Competitions a na soutěži Best Classical Musicians Awards obdržela 2. 2. 2024 diamantovou cenu.

 

Ondřej Urban

Je profesí zvukový a hudební režisér, klavírista, varhaník, imrpovizátor a hudební skladatel. Vyučuje na pražské Hudební a taneční fakultě AMU. Od 14 let hraje na varhany, své hudební vzdělání nabyl na Konzervatoři Jaroslava Ježka v oboru skladba. V kompozici se věnuje především instrumentální tvorbě pro komorní ansámbly, ale také populární hudbě. V oblasti populární hudby funguje jako hráč na klávesové nástroje v různých hudebních uskupeních a muzikálových představeních pražských divadel.

Zlonice znak
Zlonice

V roce 2018 městys Zlonice slavil 700. výročí od prvního doloženého písemného spisu o „vsi Zlonice s kostelem a tvrzí“ z roku 1318. Je nutné zmínit, že celá oblast Zlonicka byla ale osídlena už v době předhistorické. Osud osady určovala obchodní stezka, která tudy procházela. K roku 1343 byla obec královským zbožím. Jinak ovšem mnoho zpráv o středověkých dějinách nemáme.

Vedle kostela Panny Marie stála na vyvýšenině nad obcí tvrz snad v místech dnešního zámku, kde sídlila místní vrchnost. První zmínka o tvrzi ale pochází až z roku 1576. Na kulturním i hospodářském rozvoji této zemědělské obce měly největší podíl ze všech majitelů, kteří Zlonice vlastnili, dva významné rody: Valkounové z Adlaru (1544–1707) a Kinští z Vchynic a Tetova.

Zástupce prvního jmenovaného rodu – Bohuchval Valkoun z Adlaru nechal přestavět tvrz Štáf počátkem 17. století na renesanční zámek. Obnovil faru a školu, postavil špitál pro chudé. Bohužel poslední Valkoun panství zadlužil, prodal Libštejnům z Kolovrat a od nich roku 1721 kupují zlonické panství Kinští z Vchynic a Tetova.

Rod Kinských je starý český šlechtický rod, který se výrazně zapsal do dějin celého českého národa. Příslušníci rodu se do našich dějin zapsali zvláště jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Období, ve kterém vlastnili Zlonice Kinští, přineslo hospodářský a kulturní rozkvět: založili několik továren, pivovar, cukrovar.

V letech 1727–1744 nechal přebudovat chrám Nanebevzetí Panny Marie, roku 1745 fi nancoval stavbu nového špitálu pro chudé a podle plánů K. I. Dientzehofera byla na jeho popud v letech 1750 až 1753 postavena fara. Kinští drželi Zlonice až do roku 1945. Zlonice jsou spádovou obcí pro Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek.

Zájemci o historii a vlastivědnou práci založili roku 1951 Vlastivědný kroužek pro Zlonice a okolí. Kroužek svou dobrovolnou prací zachránil budovu bývalého špitálu a věnoval ji památce Antonína Dvořáka. Dnešní památník A. Dvořáka opět spravuje spolek Vlastivědný kroužek, jehož cílem je udržování místních a regionálních tradic, podpora znalosti historie a památek v regionu a jejich šíření mezi občany, podpora údržby movitých i nemovitých památek, publikační činnost, pořádání výstav a koncertů pro veřejnost.

Spolupořadatel

Canticum2022bile
Bez názvu – 1

Hlavní partner

Pre

Nejbližší koncert

Zlonice

Zlonice

30. května - 18:00 Detaily akce

Další partneři

Pořadatel