Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Trhová Kamenice

19. května v 17:00

Trhová Kamenice

19. května v 17:00

"Klid lesa"

Neděle    19. května 2024   17:00
Trhová Kamenice

Kostel sv. Filipa a sv. Jakuba

Koncert se koná pod záštitou Ing. Ivy Dostálové, starostky městyse Trhová Kamenice.

Účinkují

Jiří Bárta – violoncello
Jan Šťastný – recitace 
Terezie Fialová – klavír

Program

A. Dvořák – Klid lesa pro violoncello a klavír, Op. 68 č. 5
L. Janáček – Romance pro housle (violoncello) a klavír
A. Pärt – Spiegel Im Spiegel pro violoncello a klavír
A. Pärt – Fratres pro violoncello a klavír

Jan Šťastný

se narodil v roce 1965 ve Zlíně. Na televizních obrazovkách se objevoval už od dětství, například v seriálu Jedno malé sídlisko (1978) nebo v pohádce Za humny je drak (1982). Herectví vystudoval na pražské DAMU, po studiích pak vystupoval na prknech Národního divadla. V roce 1992 přijal angažmá v Divadle na Vinohradech, kde působí dodnes.

Jiří Bárta 

Jiří Bárta iniciátor, umělecký ředitel a spoluzakladatel Mezinárodního hudebního festivalu komorní hudby v Kutné Hoře patří již od 90. let ke špičce violoncellistů své generace. V rámci své rozsáhlé koncertní činnosti vystupuje ve spolupráci s předními interprety a orchestry ve významných koncertních síních a na festivalech po celé Evropě, v Americe, Japonsku a Austrálii. Je nadšeným propagátorem soudobé hudby, spolupracoval mj. s Petrem Ebenem, Markem Kopelentem, Peterem Grahamem, Pavlem Zemkem, Martinem Smolkou či Ondřejem Kukalem. Mnoho skladeb, často pro něj napsaných, uvedl v české nebo světové premiéře.

Neváhá znovuobjevovat i skladby méně známých skladatelů 19. století, prakticky se zajímá i o autentickou interpretaci staré hudby, vášnivě se věnuje komorní hudbě. Je držitelem řady významných ocenění, mimo jiné například Hammer Rostropovich Award (Los Angeles 1991), Europäische Förder preis für Musik (Drážďany 1991), cen měsíčníku Harmonie za nejlepší českou nahrávku klasické hudby (1995, 1999), Klassik Heute Empfehlung, Gramophone Editor’s Choice, Grammy Award London (za společnou nahrávku písňového repertoáru s Magdalénou Koženou) a mnoha dalších.

Kromě Supraphonu natáčel Jiří Bárta i pro firmu Lotos, Deutsche Gramophon a v poslední době pro londýnský Hyperion. Jeho diskografi e zahrnuje mj. Bachovy suity, Šostakovičovy koncerty, ale i Foerstrův koncert nebo Rubinsteinovy sonáty.

Terezie Fialová

vystudovala hru na klavír (HAMU Praha a Hochschule für Musik und Theater Hamburg), vmládí se věnovala i houslím. Je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou. Je laureátkou soutěží v Itálii, Holandsku, Rusku a Švýcarsku. Zúčastnila se mistrovských kurzů pod vedením Menahema Presslera, Josepha Kalichsteina či Ferenze Radosze na Verbier Festival Academy a koncertovala v prestižní řadě pařížského Louveru, v Laeszhalle Hamburk či vKennedyho centru ve Washingtonu.

Trhová kamenice

I když první písemná zpráva týkající se této oblasti je až z roku 1242 (darovací listina), dá se předpokládat, že osada byla založena již dříve. Pravděpodobným zakladatelem byl klášter ve Vilémově.

Nejčastější písemné zprávy ze 14. století se týkají kostela zasvěceného sv. Filipovi a sv. Jakubovi. V 15. století nastává hospodářský rozmach obce, o čemž mimo jiné svědčí i listina Vladislava II. z roku 1499, kde se uvádí Trhová Kamenice jako městečko s erbem – stříbrný lev v červeném poli. Z této doby také pochází i nejstarší cechovní regule Kameníků a je písemný doklad o existenci mlýna.

V 16. století začíná šlechta hospodařit ve vlastní režii a na trhovokamenicku vznikají pivovary, hamry, mlýny a pily včetně soustav náhonů, splavů a rybníků.

Další hospodářský vzestup začíná až v závěru 17. století. V té době žije v Trhové Kamenici 214 dospělých a 134 dětí. Dle josefínského katastru měla Trhová Kamenice 79 popisných čísel.

V roce 1762 potvrdila Marie Terezie městu „trhy výsadní“. V roce 1815 byla na náklady majitele panství Karla z Auerspergu postavena vedle farního kostela nová dvoutřídní škola. Roku 1853 byla Trhová Kamenice povýšena na město.

Druhá světová válka citelně poznamenala místní rozvoj. Kromě prací v kamenolomech a v místním hostinci se zde vyráběly v závodě E. Selingera hedvábné čepce, tašky a síťovky a strojně pletené záclony. V roce 1948 byly znárodněny podniky, dílna Telegrafi e a sklárna zlikvidovány.

Vlastní sídlo Trhová Kamenice má poměrně rozlehlé, obdélníkové náměstí s uceleným souborem klasicistní zástavby, která je zařazena do připravovaného statusu památkových zón. V horní části náměstí dominuje kostel sv. Filipa a sv. Jakuba.

Akci naleznete také na webových stánkách www.kudyznudy.cz