Načítám Akce

Roudnice nad Labem

12. května v 19:00

Roudnice nad Labem

12. května v 19:00

Swing Melody

Neděle    12. května 2024    19:00
Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 58

Kulturní dům Říp

Koncert se koná pod záštitou Ing. Františka Padělka, starosty města Roudnice nad Labem.

Účinkují

Swing Melody

JAN VEVERKA – trubka, zpěv, kapelník
VERONIKA ŠERÁ – tenor saxofon, klarinet
JAKUB DOUDA – alt saxofon, klarinet
KRISTÝNA KANICKÁ – kontrabas
VÁCLAV JANŮ – kytara
PAVEL SKLENIČKA – bicí

Program

Nebe na Zemi (J. Ježek/ J. Voskovec, J. Werich)
Slunečnice (S.E. Nováček/ J. Gruss)
Rosetta (E. Hines)
Ráda zpívám HOT (K. Běhounek/ K. Kozel)
Dívka k rytmu zrozená (Al. Jindra/ J. Moravec)
Lulu‘s Back In Town (H. Warren/ Al. Dubin)
Recept na náladu (Al. Jindra/ J. Moravec)
Sám s děvčetem v dešti (K. Běhounek/ K. Kozel)
I‘m Beginning To See The Light (D. Ellington)
Sing Me A Swing Song (H. Carmichael)
Pláče nebe (L. Korbař/ J. Moravec)
Kdy a kde (K. Běhounek/ K. Kozel)

Swing Melody

Profesionální šestičlenný jazzový orchestr, který se zaměřuje na nejslavnější éru jazzu, a tou je Swing. V repertoáru naleznete kousky od Duka Ellingtona, Bennyho Goodmana, Counta Basieho a dalších, tak i nezapomenutelné české písně, které tak brilantně uchopili R. A. Dvorský, Oldřich Nový nebo orchestr Karla Vlacha.

Pro co největší autenticitu zvuku používají členové našeho orchestru ke své hře výhradně historických hudebních nástrojů a notových materiálů, a to právě z éry 30. – 40. let minulého století. Swing Melody můžete nejčastěji spatřit na koncertech a tanečních akcích nejen v ČR. Orchestr je také možné objednat na hudební festivaly, plesy, svatby, firemní večírky a jiné vámi pořádané akce.

Krása, šarm a elegance interpretů… to vše lze nalézti při vystoupení Swing Melody!

Roudnice nad Labem

Ač archeologické vykopávky dokládají osídlení na území dnešní Roudnice nad Labem již z dob prehistorických, nejstarší písemné zprávy o ní máme až z 12. století.
Díky výhodné poloze na tzv. Lužické cestě, nabývá tehdejší trhová osada Rúdnica rychle na hospodářském významu a ve 13. století získává status města. Název Rúdnica (někdy též Rúdník) byl s největší pravděpodobností odvozen od rudného pramene, který zde vyvěrá. Po vystavění hradu se město stalo oblíbeným sídlem pražských biskupů a později arcibiskupů, v jejichž majetku město bylo. Nejdůležitější osobou města Roudnice nad Labem 14. století byl bezesporu poslední pražský biskup Jan IV. z Dražic, který mimo jiné nechal vystavět kamenný most přes řeku Labe a město prosperovalo. Roku 1421 je však dobyta husity a značně poničena. Při husitských vpádech byl zničen i zdejší klášter, který nebyl již nikdy obnoven. Po tomto, pro Roudnici velmi těžkém období, změnilo město několikrát majitele, což dalšímu rozkvětu také příliš nepřispělo. Důležitým rokem pro další staletí v Roudnici se stává rok 1575, kdy Roudnici i s okolními vesnicemi do vlastnictví kupuje Vilém z Rožmberka. Panství po něm zdědila manželka Polyxena rozená z Pernštejna, která se v roce 1603 provdala za nejvyššího kancléře Českého království, Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz. Tímto rokem nastává dlouhá vláda předního českého rodu na Roudnici. S jejich jménem je spojena intenzívní hospodářská činnost na roudnickém panství a všeobecný rozkvět ve všech sférách života. Rodovým nedělitelným majetkem bylo roudnické panství až do roku 1945.

Do historie města se zapsalo i obrozenecké hnutí, které z něj učinilo jedno z center svých kulturních a osvětově vzdělávacích aktivit. Díky rozkvětu strojírenství a železnice, se Roudnice v 19. století stává průmyslovým i hospodářským centrem celého Podřipska. To mělo samozřejmě i svá negativa. Železnici musely ustoupit mnohé budovy, při rozšiřování města byly pobořeny i městské hradby a jejich vstupní brány.

Konec 2. světové války znamenal nový mezník rozvoje města. Začíná stavba velkého sídliště, nové nemocnice s poliklinikou a řady sportovních areálů. Tento přelom však přináší i jistou kulturní ztrátu. Po vyvlastnění zámku byl jeho depozitář zčásti zničen, zčásti umístěn v jiných zámcích a muzeích v ČR. V roce 1960 oslabuje správní význam tohoto přirozeného centra oblasti Podřipska, když je zrušen zdejší Okresní národní výbor. Sametová revoluce přináší naděje na znovunabytí dřívějšího významu a hrdého postavení města. Výsledkem občanských iniciativ je například obnovení Podřipského muzea nebo péče o historické památky.

 

Pozvánky kam konkrétně v Roudnici:

Prohlídky Lobkowiczkého zámku a románského hradu s ochutnávkou vína: prohlédnout si zde můžete základy a první patro románského hradu, nádvoří, zámeckou kapli s předsálím, dozvíte se zajímavosti nejenom o zámku, ale i samotném městě, v rámci prohlídky je i ochutnávka místního lobkowiczkého vína.

Věž Hláska: lze vystoupat na ochoz věže a naskytne se pohled na dominantu města, Lobkowiczký zámek a na panorama Českého středohoří. V horním patře je expozice odkazující na raně barokní Roudnici.
Další cíle: prohlídky města, Hora Říp, Podřipské muzeum, Kostel Narození Panny Marie, Kratochvílova rozhledna