Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Střítež

20. května 2023 v 16:00

Střítež

20. května v 16:00

Duo Suono

20. května 2023   16:00
Střítež

Kostel sv. Floriána

Koná se pod záštitou Římskokatolické farnosti Polná a Michaely Zadinové, starostky obce Střítež

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela

Účinkují

Duo Suono
Anna Paulová
– klarinet
Hedvika Mousa Bacha – harfa

Program

F. Poenitz – Capriccio pro klarinet a harfu, op. 73
Á. Piazzolla – Ave Maria
J. S. Bach – Sonáta pro housle č. 1 g moll 1. věta Adagio
(transkripce pro klarinet)
B. SmetanaH. Trneček – Fantazie na symfonickou báseň Vltava
A. Dvořák – Valčík A Dur, op. 54 č. 1 
C. Debussy –  Beau Soir 
Ch. Bochsa et L. Duport – Nocturne No. 1 pro klarinet a harfu

Anna Paulová

Začala hrát na klarinet v jedenácti letech. V patnácti letech vystoupila jako sólistka s Pražskou komorní filharmonií pod vedením Leoše Svárovského. Od roku 2009 studovala na Pražské konzervatoři u prof. Milana Poláka a prof. Ludmily Peterkové. Od roku 2010 docházela ke konzultacím k prof. Jiřímu Hlaváčovi na AMU v Praze. Od října 2013 studuje na Akademii múzických umění v Praze v klarinetové třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše. Je držitelkou řady cen z národních a mezinárodních soutěží.

Největším jejím úspěchem je 2. cena a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro. Jako sólistka vystoupila s PKF-Prague Philharmonia, Talichovou komorní filharmonií, Státní filharmonií Brno, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonií Pardubice, Severočeskou filharmonií Teplice, Moravskou filharmonií Olomouc.

 

Hedvika Mousa Bacha

Je absolventkou HAMU (2012) u doc. Jany Bouškové. Během svých studií se zúčastnila mistrovských kurzů u světoznámých harfistek I. Perrin a I. Moretti a M. Ch. Cleary. V letech 2007-2008 byla na zahraniční stáži ve švýcarském Lausanne, kde studovala na Haute École de Musique u Chantal Mathieu. Hedvika Mousa Bacha se intenzivně věnuje komorní i sólové dráze a spolupracuje s mladými talentovanými umělci, se kterými vystupuje na koncertních pódiích a hudebních festivalech jak v České republice, tak i v zahraničí. Pravidelně spolupracuje s významnými českými orchestry. Věnuje se taktéž pedagogické činnosti.

Střítež
Střítež

Obec Střítež je jedna ze 118 samostatných obcí jihlavského okresu a nachází se poblíž dálnice D1, exit 112 a silnice první třídy číslo 38 směřující z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Funguje zde i železniční spojení se zastávkou přímo v obci.  Při odbočce do obce je po pravé straně hotel a restaurace U Tří věžiček a Celní úřad. Po levé straně se nachází benzínová čerpací stanice a za ní rozsáhlý komplex průmyslové zóny.  Od 11. 12. 2016 byl v centru obce zahájen provoz nově vybudované zastávky a obratiště autobusů.

Střítež se nachází v nadmořské výšce 483 metrů a katastrální území obce se rozkládá na rozloze 746 hektarů. Ke dni 31. 12. 2011 zde bylo evidováno celkem 413 obyvatel. Obec má od roku 2008 vlastní obecní znak. 

Obec obklopují rozsáhlé vodní plochy několika rybníků – Pivovarský, Obecní, Cihlářský a Mlýnský. Na břehu Pivovarského rybníku každý rok hnízdí čáp bílý. Na jižní straně tohoto rybníka je starý židovský hřbitov. 

V obci byl v minulých letech vybudován kulturní dům, kde sídlí obecní úřad a knihovna, dále hasičská zbrojnice a fotbalové hřiště. Malým dětem slouží Mateřská škola.  Na návsi obce je park se vzrostlými lípami a jeho součástí je malé dětské hřiště. V parku se nachází i kaple Panny Marie před kterou stojí kamenný kříž. Nejvýznamnější historickou památkou obce je kostel sv. Floriána, který stojí na návrší jihovýchodně nad obcí. Jeho součástí je místní hřbitov. 

V obci funguje pošta, pohostinství a hospůdka na návsi. V obci sídlí několik firem a drobných podnikatelů. Jednou za 14 dní zde ordinuje praktický lékař pro dospělé. 

Obec má vlastní vodárnu. Po obci je rozvedena elektřina a plyn. Funguje zde veřejné osvětlení. Pro nově vystavené rodinné domy v lokalitě u hřiště  funguje ČOV.