Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Rybná nad Zdobnicí

25. června 2023 v 17:00

Rybná nad Zdobnicí

25. června v 17:00

W. A. Mozart - Requiem d moll

25. června 2023   17:00
Rybná nad Zdobnicí

Kostel sv. Jakuba Většího

Koncert se koná pod záštitou Jaroslavy Hotmarové, starostky obce

Vstupné na místě 100 Kč

Účinkují

CANTORES CANTANT a hosté
TEREZA MÁTLOVÁ – soprán
VIRGINIE WALTEROVÁ – alt
DUŠAN RŮŽIČKA – tenor
JAROSLAV PATOČKA – bas
SMYČCOVÝ SEXTET
PETR HOSTINSKÝ – varhany
JAKUB HRUBÝ – sbormistr

Program

Hommage à Mozart

Requiem in d moll
I. Requiem aeternam (sbor a soprán solo)
II. Kyrie eleison (sbor)
III. Dies irae (sbor)
IV. Tuba mirum (solo)
V. Rex tremendae majestatis (sbor)
VI. Recordare, Jesu pie (solo)
VII. Confutatis maledictis (sbor)
VIII. Lacrimosa dies illa (sbor)
IX. Domine Jesu Christe (sbor a solo)
X. Hostias et preces (sbor)
XI. Sanctus Dominus Deus Sabaoth (sbor)
XII. Benedictus (solo, sbor)
XIII. Agnus Dei (sbor)
XIV. Lux aeterna (soprán solo, sbor)

Requiem d moll od Wolfganga Amadea Mozarta je soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce. Dílo dokončil Franz Xaver Süssmayr pro hraběte Franze Walsegga Stuppacha. Díky nejasnému podílu Mozarta na celkovém provedení je dílo předmětem častých dohadů a kontroverzí. Existují Mozartovy vlastnoručně psané partitury pro Kyrie a části Dies irae a Lacrimosa, Süssmayr se později přihlásil k autorství skladeb Sanctus a Agnus.

Rybná nad Zdobnicí

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. Vznik obce a blízkého okolí je historicky kladen do druhé poloviny 13. století, období vlády Přemysla Otakara II., kdy vrcholila kolonizace našeho kraje. Název Rybná potvrzuje, že zde bylo v dávné minulosti mnoho rybníků. Kolonizátory v našem okolí byl panský rod Drslaviců z Plzeňska, kteří tu vystavěli hrady Potštejn a Litice, ke kterému Německá Rybná trvale patřila. O Drslavicích je v dostupné literatuře velice málo údajů.  V roce 1304 král Václav II. vyměnil s Drslavici zboží litické za Bor na Písecku. Mimo jiných majitelů, stává se držitelem Litic roku 1353 Jan z Lichtenburka. Na doporučení Krále Vladislava Jagellonského koupil litické panství Vilém z Pernštejna. Historikové tvrdí, že v té době se zdejší kraj těšil míru a pokoji. Roku 1563 získal panství Mikuláš Bubna z Litic. Tento rod držel litické panství téměř 250 let. Bubnové postavili zámek v Žamberku a později tam byla přemístěna správa panství. Dá se říci, že v 17. a 18. století, v době tak těžké pro český národ, na tomto panství nebyly podmínky tak kruté, jak tomu bylo například v blízké Rokytnici, Opočně a mnohde jinde. Bubnové prodali panství roku 1809 knížeti Windischgrätzovi a od něho v roce 1815 koupil žamberecké panství Jan Parish.

Kostel sv. Jakuba Většího

Ve 14. stol. stál v Rybné dřevěný kostel, který byl zničen za husitských válek. Dne 19. června 1748 byl položen základní kámen k novému chrámu sv. Jakuba.

Obrazárna

Byla zbudována v r. 1938 ze sbírkového fondu darovaného místním farářem a děkanem Janem Selicharem. Sbírka představuje díla známých akad. malířů z počátku 20. století. Nejvíce je tu zastoupen místní rodák akad. malíř Oldřich Hlavsa. Na jeho počest byla dne 27. 6. 1986 stávající obrazárna rozšířena o „Hlavsovu síň“. Svými díly se zde představují: Antonín Slavíček, Jan Slavíček, Vincenc Beneš, Bořivoj Žufan, Bedřich Piskač, Václav Spála, Vojtěch Sedláček, prof. J. Ságner, Herbert Masaryk a další.