Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Přepychy

11. června 2023 v 17:00

Přepychy

11. června v 17:00

Děti slavných

11. června 2023   17:00
Přepychy

Kostel sv. Prokopa

Koncert se koná pod záštitou Zdeňky Seidelové, starostky obce Přepychy u Opočna

Vstupné: 150 Kč     Předprodej: Pošta Partner Přepychy, tel. 494 628 991

Vstupné: 150 Kč     
Předprodej: Pošta Partner Přepychy,
tel. 494 628 991

Účinkují

PŘEMYSL KŠICA – varhany
PAVEL JOSEF KŠICA – baryton

Program

A. Dvořák – Preludium a fuga D dur
A. Dvořák – Biblická píseň č. 1 op. 99
J. S. Bach – Triosonáta e moll č. 4, II. věta Andante BWV 528
A. Dvořák – Biblická píseň č. 5 op. 99
J. S. Bach – Chorálová předehra „Dies sind die heiligen zehn Gebot“ BWV 678
A. Dvořák – Biblická píseň č. 10 op. 99
R. Schumann – Kánonická studie č. 4 As-dur
A. Dvořák – Ave Maria
J. S. Bach – Fuga F dur BWV 540
G. F. Händel – Arie Revenge, revenge, Timotheus cries z Oratoria „Alexander´s feast“
P. Kšica – Improvizace
L. Sluka – Otče náš

Přemysl a Pavel Josef se narodili v hudební rodině. Jejich otec Josef Kšica je regentschori katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Přemysl Kšica

Přemysl po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři, na AMU v Praze, na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. V Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, od roku 2013 v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní a nahrávací činnosti u nás a v zahraničí.

 

Pavel Josef Kšica

Pavel Josef se od dětství věnuje hře na klavír. V roce 2015 se začal zabývat sborovým zpěvem a o rok později sólovým zpěvem. V roce 2018 dirigoval stošedesátičlenné studentské těleso. Po maturitě na gymnáziu byl přijat na Pražskou konzervatoř. V roce 2019 hostoval na koncertě barokní opery, v rámci festivalu Early Music Day v irském Wexfordu. Příležitostně vystupuje v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V roce 2022 byl přijat na Akademii múzických umění v Praze – HAMU, kde nadále pokračuje ve studiu u prof. Martina Bárty. Pravidelně se věnuje koncertní činnosti v českých chrámech.

DF_FOTO_LOĎ (51)
Přepychy

Bohatá historie, ale také velmi nadějná současnost, to jsou Přepychy, obec na Rychnovsku se 642 obyvateli. Zdejší historie se začala psát roku 1355. Ve skutečnosti ovšem sahá osídlení Přepych ještě hlouběji do minulosti, která je plná událostí, památek i rodáků, nesmazatelně zapsaných do dějin obce.

Dominantou obce je kostel se zvony starými téměř půl tisíciletí. Původně gotická stavba, připomínaná právě k roku 1355, byla v roce 1574 renesančně přestavěna a zasvěcena sv. Prokopu. Ozdobou obce se staly nově restaurované sakrální stavby, rybníky vyhlášené tradičními rybářskými závody i malebná přírodní zákoutí. Z nedaleké rozhledny Osičina budete mít báječný výhled po kraji. Sousedící údolí Dřízna vás svým klidem vyzve k rozjímání i k procházce tajuplným poutním místem. Pro návštěvníky, motorizované, pěší i cyklisty s výchozími body v srdci Přepych u kostela sv. Prokopa, přímo u rozhledny Osičina nebo při silnici II/320 v lokalitě Ve Skalách, kde jsou umístěny dřevořezby vojevůdců generála Laudona a krále Fridricha s informacemi o střetu vojsk u Přepych v roce 1758. Okruh Dřízenským údolím měří necelé 4 km a je vhodný i pro rodiny s malými dětmi.

Zastupitelé obce ve spolupráci s občany a spolky obnovují historií ověřené dědictví svých předků a ne náhodou je jejich odkaz pokory ve vztahu k přírodě vepsán do znaku obce. Tři symboly spjaté s životem v obci: Opukové skály, které byly donedávna základním stavebním materiálem, tři listnaté stromy – třešně a švestky, které se opět úsilím všech občanů navracejí do sadů a obnovených alejí, a voda, symbol života, který vstupuje do obce s příchodem mladých rodin. O tom svědčí slova starostky obce Zdeňky Seidelové: „Usilujeme o propojení elánu mládí, zkušenosti středního věku a úcty ke stáří. Vše v duchu moderní vesnice přívětivé pro všechny generace. V současnosti probíhá zasíťování a výstavba rodinných domů ve dvou lokalitách o 45 stavebních parcelách. S tím souvisí i záměr vybudování multifunkčního zařízení pro sport, kulturu i vzdělání.“