Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Praha – Břevnov

4. června 2023 v 19:30

Praha - Břevnov

4. června 19:30

Hudební klenoty broumovského kláštera

4. června 2023   19:30
Praha – Břevnov

Klášterní kostel sv. Markéty

Účinkují

MUSICA BRAUNENSIS
KRISTÝNA FÍLOVÁ – soprán
ANNA MORIOVÁ – alt
VINCENC IGNÁC NOVOTNÝ – tenor
JAKUB HRUBÝ – bas
ARCHI BRAUNENSIS
ZDENĚK KLAUDA – dirigent

Program

A. Šenkýř – Festa sanctorum
V. Fechner – Asperges me in d moll
W. A. Mozart – Sonata da chiesa F dur, K 244
F. Czerny  – Vesperae BVM in D
M. Novák (*1980) – CODEX GIGAS, Suita per archi / světová premiéra
A. Dvořák – Ave Maria
H. Schrötter (1890–1963) – Tui sunt coeli, Rorate
L. Sluka (*1928) – Otče náš

Musica Braunensis

je komorní soubor založený roku 2007 zpěvákem, broumovským rodákem Jakubem Hrubým, za účelem realizace neznámých a zapomenutých skladeb autorů Břevnovsko – broumovského kláštera. Musica Braunensis spolupracuje s předními interprety a sólisty. Cílem souboru je přinášet nejvyšší interpretační kvalitu na venkov i do malých měst a napomoci tak obnovení a rozvíjení kulturních hodnot a tradic, na které dnes tak často zapomínáme. Postupem doby se tento ansámbl zaměřil na duchovní hudbu českých skladatelů, např. A. V. Michna z Otradovic, B. M. Černohorský, J. D. Zelenka, Š. Brixi, J. A. Sehling, F. X. Brixi, J. J. Ryba, B. Martinů, J. Strejc, L. Sluka, F. X. Thuri a další.

praha břevnov

Praha – Břevnov

Břevnovský klášter je nejstarší český mužský klášter. U příležitosti 1000. výročí založení kláštera roku 1993 povýšil papež Jan Pavel II. břevnovské opatství na arciopatství. Klášter je považován za nejstarší písemně doložené místo vaření piva v celé České republice.

Klášter založil roku 993 kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch. Prvním opatem nového kláštera se stal jistý Anastasius. V polovině 11. století postavil opat Meinhard v Břevnově románskou basiliku sv. Benedikta a Vojtěcha a založil klášter v Rajhradě u Brna. Počátkem 14. století přestavěl opat Bavor z Nečtin (1289/1290–1332) klášter i kostel, který je od té doby zasvěcen sv. Markétě, a založil klášter v Broumově. Roku 1420 klášter zničili husité. Mniši, kteří přežili, odešli do Broumova. K obnově kláštera došlo až v polovině 16. století za opata Tomáše Sartoria. Současnou stavbu zahájil roku 1708 opat Otmar Zinke a svěřil ji nejlepším umělcům své doby. Bazilika je sálová, vrcholně barokní stavba s dlouhým kněžištěm podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Za pruského obléhání Prahy v roce 1757 sloužil kostel jako stáj a lazaret.

V dalším období klášter však spíše upadal, až ve 30. letech 20. století byl reformován mnichy z belgického Chevetogne. Převorem se pak stal Anastáz Opasek, od roku 1947 byl opatem. Roku 1950 byl zatčen a dlouhodobě vězněn, klášter byl roku 1951 rozpuštěn a mniši deportováni. Do roku 1990 zde byl Archiv ministerstva vnitra.

Po návratu opata Opaska byl klášter i kostel v letech 1991–1993 s velkou podporou zahraničních, zejména německých, klášterů důkladně opraven a povýšen na arciopatství. V roce 1997 jej navštívil papež Jan Pavel II.

BROUMOV 2028 KANDIDÁT NA EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY www.broumov2028.cz

Připomenutí 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB
Připomenutí 95. narozenin českého skladatele Luboše Sluky

Spolupořadatel

Canticum2022bile
Bez názvu – 1

Hlavní partner

Pre

Nejbližší koncert

Zlonice

Zlonice

30. května - 18:00 Detaily akce

Další partneři

Pořadatel