Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Podlažice

27. května 2023 v 18:00

Podlažice

27. května v 18:00

Hudební klenoty broumovského kláštera

CODEX GIGAS - světová premiéra

27. května 2023   18:00
Podlažice

Koná se pod záštitou Ing. Vojtěcha Krňanského, starosty města.

Účinkují

MUSICA BRAUNENSIS
KRISTÝNA FÍLOVÁ – soprán
ANNA MORIOVÁ – alt
VINCENC IGNÁC NOVOTNÝ – tenor
JAKUB HRUBÝ – bas
ARCHI BRAUNENSIS
ZDENĚK KLAUDA – dirigent

Program

A. Šenkýř – Festa sanctorum
V. Fechner – Asperges me in d moll
W. A. Mozart – Sonata da chiesa F dur, K 244
F. Czerny  – Vesperae BVM in D
M. Novák (*1980) – CODEX GIGAS, Suita per archi / světová premiéra
A. Dvořák – Ave Maria
H. Schrötter (1890–1963) – Tui sunt coeli, Rorate
L. Sluka (*1928) – Otče náš

Musica Braunensis

je komorní soubor založený roku 2007 zpěvákem, broumovským rodákem Jakubem Hrubým, za účelem realizace neznámých a zapomenutých skladeb autorů Břevnovsko – broumovského kláštera. Musica Braunensis spolupracuje s předními interprety a sólisty. Cílem souboru je přinášet nejvyšší interpretační kvalitu na venkov i do malých měst a napomoci tak obnovení a rozvíjení kulturních hodnot a tradic, na které dnes tak často zapomínáme. Postupem doby se tento ansámbl zaměřil na duchovní hudbu českých skladatelů, např. A. V. Michna z Otradovic, B. M. Černohorský, J. D. Zelenka, Š. Brixi, J. A. Sehling, F. X. Brixi, J. J. Ryba, B. Martinů, J. Strejc, L. Sluka, F. X. Thuri a další.

Podlažice

V okrese Chrudim, na levém břehu říčky Žejbro, asi kilometr od města Chrast najdete místní část Chrasti, obec Podlažice. Na jejich okraji se stále dají vypozorovat stavby zaniklého benediktinského kláštera z roku 1159.

Jako zakladatel kláštera je považován šlechtic Vrbata z Kostelce. V klášteře působili mniši po boku s řeholnicemi, což bylo v 11. a 12. století obvyklým jevem. Mniši přepisovali různé knihy, z nichž nejznámější a také jedna z mála dochovaných je CODEX GIGAS – Ďáblova bible – největší středověký, latinsky psaný rukopis v Evropě.

Původně obsahoval 320 pergamenových listů (tj. 640 stran) o velikosti 890×490 mm. Osm listů bylo vyříznuto, není známo kdy, kým a proč. Maketa knihy je součástí expozice Městského muzea v Chrasti. Originál pak zdobí sbírky Královské knihovny ve Stockholmu.

Klášter byl zničen roku 1421 husitskými vojsky a již nebyl obnoven. Na místě bývalého klášteřiště dnes stojí kostel sv. Markéty. Ten dal vystavět Jan František Kryštof z Talmberka roku 1696. Původně měl úmysl postavit celý klášterní komplex. K tomu však z finančních důvodů nedošlo a zůstalo pouze u výstavby kostela, který byl vysvěcen roku 1721 tehdejším královehradeckým biskupem Janem Adamem Vratislavem z Mitrovic.

Přímo v Chrasti se nachází zámek se zámeckou zahradou a dvě stavby kostelů.  Hlavní barokní kostel na náměstí je zasvěcený Nejsvětější Trojici. Menší kostel sv. Martina se nachází na místním hřbitově, kde jsou hrobky významných občanů a některých královehradeckých biskupů. Kostel sv. Martina je neobvyklého tvaru s bývalou kostnicí a zazděnými náhrobky. Na stavbách obou kostelů se zřejmě podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Návštěvník milující panenskou přírodu jistě zamíří k potoku Žejbro. Ten dovede výletníky až do Podskály, malebné osady, kde stojí barokní kostel sv. Jana Křtitele. V těchto místech se nad potokem Žejbro tyčí asi třicet metrů vysoká kolmá opuková skalní stěna. Na jejím vrcholu leží vesnička Skála, odkud se můžou návštěvníci pohodlně vrátit do Chrasti.

Nudíte se a leckde už jste byli? Právě na Vás čeká Chrast!

Připomenutí 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB

Připomenutí 95. narozenin českého skladatele Luboše Sluky

BROUMOV 2028 KANDIDÁT NA EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY www.broumov2028.cz

Tuto akci naleznete také na www.kudyznudy.cz

Spolupořadatel

Canticum2022bile
Bez názvu – 1

Hlavní partner

Pre

Nejbližší koncert

Zlonice

Zlonice

30. května - 18:00 Detaily akce

Další partneři

Pořadatel