Načítám Akce

Liberk – Uhřínov

20. července v 18:00

Liberk - Uhřínov

20. července v 18:00

MISTŘI SVATOVÍTSKÉ KATEDRÁLY

Sobota    20. července 2024   18:00
Liberk – Uhřínov pod Deštnou

Kostel sv. Vavřince

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Kateřiny Hartmanové, starostky obce

Vstupné na místě 150 Kč

Účinkují

MIROSLAV KEJMAR – trubka
JAKUB HRUBÝ – baryton
PŘEMYSL KŠICA – varhany

Program

M. A. Charpentier – Te deum / Preludium a recitativ
J. S. Bach – Sinfonia z Kantáty BWV 29 / Wir danken Gott, wie danken dir
T. Albinoni – Adagio g mollJ. S. Bach – Toccata a fuga d moll
G. F. Händel – Gloria in excelsis Deo
M. Reger – Gloria in excelsis D dur
A. Dvořák – Biblické písně op. 99 / výběr
E. Garner – Misty
P. Kšica – Improvizace
L. Sluka – Canti I. / Slavnostní zpěv
L. Sluka – Otče náš

Přemysl Kšica

Narodil se do rodiny varhaníka Josefa Kšici. Byl členem skautského oddílu Protěž. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři u prof. Josef Popelky. Dále pokračoval na Akademii múzických umění v Praze a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu v oboru varhany, kde absolvoval ve třídě Prof. Dr. Ludgera Lohmanna. Studiu varhanní improvizace se věnoval pod vedením prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Vzdělání následně rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Günter Kaunzinger a další). Je držitelem řady ocenění z varhanických soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní improvizaci na soutěži v Opavě, v roce 2004 získal 3. místo na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani, roku 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě a v roce 2010 2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě.

Miroslav Kejmar

Narodil se roku 1941 na Kladně. Studoval na Vojenské hudební škole a ve studiu pokračoval na Pražské konzervatoři a na AMU u prof. Václava Paříka. Jeho dalšími učiteli byli prof. Adolf Scherbaum, Antonín Dokoupil a Stanislav Šimek. Již v době studií hrál v orchestrech Hudebního divadla v Karlíně, Divadla na Vinohradech, ve Filmovém symfonickém orchestru, ale také v řadě orchestrů tanečních – Orchestr Václava Hybše, orchestr Karla Gotta nebo Karla Vlacha. Jeho nástupem do České fi lharmonie v roce 1970 a s následným postem sólotrumpetisty – to bylo v letech 1972 – 2008 získala Česká filharmonie hudebníka, který se výrazně podílel na celkovém zvuku tohoto významného orchestru. Desítky let patří k nejvýznamnějším českým sólistům. Jako sólový hráč je známý nejen v Evropě, ale i v Japonsku a Miroslava Kejmara doprovázela řada významných orchestrů. Na svém repertoáru má mnoho koncertů od barokní po soudobou hudbu a jeho diskografie obsahuje nejzásadnější díla trumpetové literatury. Nahrávky jsou zaznamenány na labelech významných světových gramofonových společností. Je zakládajícím členem souboru Pražských žesťových sólistů, se kterým koncertuje již čtvrtou dekádu. V roce 1998 byl přizván ke spolupráci s prestižním souborem “Ten of the best”, který se skládá z deseti nejlepších trumpetistů světa. Miroslav Kejmar je profesorem Pražské konzervatoře. Pedagogicky působí také v Japonsku na tzv. Master class a usedá v porotách mezinárodních žesťových soutěží po celé Evropě.

Jakub Hrubý

Vyrůstal v hudební rodině, studoval varhany, zpíval ve sboru. Vystudoval konzervatoř v Kroměříži a HAMU v Praze – obor sólový zpěv u prof. René Tučka a Naděždy Kniplové. Je dvorním interpretem díla východočeských skladatelů Luboše Sluky a Jiřího Strejce. Na několika koncertech vystupoval pod taktovkou Tomáše Netopila. Spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií, Pražským komorním orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů, Filharmonií Hradec Králové, Komorní filharmonií Pardubice. Vystupoval ve všech evropských zemích, také v Libanonu a Izraeli nebo na Kanárských ostrovech. V letech 2010 – 2018 byl členem souboru opery Národního divadla v Praze. Od roku 2018 se věnuje sbormistrovství a hudebnímu vydavatelství.

Uhřínov pod Deštnou

Uhřínov pod Deštnou je jednou ze šesti místních částí obce Liberk. Nachází se na severovýchodě Čech, v Královéhradeckém kraji.  Rozkládá se na území o velikosti 32,5 km2 .

Do liberského katastru náleží od roku 1981. První zmínky o Uhřínovu nalézáme však již roku 1354. Panství patřilo mnoha majitelům. Počínaje pány z Častolovic, později Jiřímu z Poděbrad až po Viléma Porkerta
a Jiřího Janečka. Bývala to rozsáhlá vesnice s dvěma hrady, se sklárnou, se školou, četnickou stanicí, obecním domem. Pracovní příležitosti nacházeli obyvatelé především v lesnictví a zemědělství. V roce 1930 žilo Uhřínově téměř 1300 obyvatel a v roce 1950 jich zde zůstalo pouhých 190, v roce 1970 to bylo pouhopouhých 47. Farnost na Uhřínově byla ustavena v roce 1720. První kostel v Uhřínově je doložen již roku 1350. Kostel svatého Vavřince je barokní stavbou, která byla vystavěna v polovině 18. století, a to podle návrhu královéhradeckého architekta Františka Kermera. Jelikož byl Uhřínov samostatnou farností, stal se kostel sv. Vavřince hlavním farním kostelem. První bohoslužba se zde konala 10. srpna 1754, tedy na svátek sv. Vavřince. Budova kostela je jednolodní. S plochým stropem a pravoúhlým presbytářem. V západním průčelí je umístěna hranolová věž, která byla v roce 2001 demontována. Byla zhotovena nová konstrukce krovu a věž mohla být vrácena zpět. Mobiliář je také barokní, hlavní oltář pochází z roku 1759 sochami sv. Petra a Pavla. Na bočním oltáři můžeme vidět umírajícího sv. Josefa z roku 1822 od Fr. Walderra. Po stranách jsou umístěny sochy sv. Jáchyma a Anny z roku 1762. V současnosti je kostel v majetku římskokatolické farnosti Solnice a je chráněn jako kulturní památka ČR.