Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Kopidlno

18. června 2023 v 14:00

Kopidlno

18. června ve 14:00

Hudební klenoty broumovského kláštera

18. června 2023   14:00
Kopidlno

Kostel sv. Jakuba Staršího

Koncert se koná pod záštitou Ing. Karla Žižky, starosty města Kopidlno

Vstupné na místě 150 Kč

Účinkují

MUSICA BRAUNENSIS
KRISTÝNA FÍLOVÁ – soprán
ANNA MORIOVÁ – alt
VINCENC IGNÁC NOVOTNÝ – tenor
JAKUB HRUBÝ – bas
ARCHI BRAUNENSIS
ZDENĚK KLAUDA – dirigent

Program

A. Šenkýř – Festa sanctorum
V. Fechner – Asperges me in d moll
W. A. Mozart – Sonata da chiesa F dur, K 244
F. Czerny  – Vesperae BVM in D
M. Novák (*1980) – CODEX GIGAS, Suita per archi / světová premiéra
A. Dvořák – Ave Maria
H. Schrötter (1890–1963) – Tui sunt coeli, Rorate
L. Sluka (*1928) – Otče náš

Musica Braunensis

je komorní soubor založený roku 2007 zpěvákem, broumovským rodákem Jakubem Hrubým, za účelem realizace neznámých a zapomenutých skladeb autorů Břevnovsko – broumovského kláštera. Musica Braunensis spolupracuje s předními interprety a sólisty. Cílem souboru je přinášet nejvyšší interpretační kvalitu na venkov i do malých měst a napomoci tak obnovení a rozvíjení kulturních hodnot a tradic, na které dnes tak často zapomínáme. Postupem doby se tento ansámbl zaměřil na duchovní hudbu českých skladatelů, např. A. V. Michna z Otradovic, B. M. Černohorský, J. D. Zelenka, Š. Brixi, J. A. Sehling, F. X. Brixi, J. J. Ryba, B. Martinů, J. Strejc, L. Sluka, F. X. Thuri a další.

Kopidlno_CoA_CZ

Kopidlno

Oslavy významného 500 letého výročí udělení erbovní listiny města. U této příležitosti bude ve městě slavnostní program po celý víkend 16.-17.6.2023.

Kopidlno je město, které leží na jihovýchodním cípu jičínského okresu na hranici s okresem nymburským zhruba 16 km od Jičína. První písemné zmínky o Kopidlnu jsou z roku 1322. Historický název „Kopidlno nad Leštinou“ městečko dostalo pravděpodobně podle léčivé byliny „kopidlen“, která roste v okolních lesích v hojné míře.

Podle pamětí byli prvními pány na Kopidlnu páni Kopidlanští. Ti vyznávali učení Mistra Jan Husa a podpořili volbu Jiřího z Poděbrad za českého krále. V roce 1514 získalo Kopidlno od krále Vladislava II. Statut města a v roce 1523 mu král Ludvík udělil městský znak. Tím město získalo právo ke konání výročních trhů. Toto právo patřilo mezi důležité výsady města a bylo i značnou pomocí k rozvoji hospodářského a kulturního života. Povýšení Kopidlna na město přispělo i k rozvoji různých řemesel. Velký podíl na rozvoji vzdělanosti a řemesel ve městě měli Šlikové. Další významné osobnosti, které souvisí s historií města byli Adam z Veleslavína, Jan Želetavský, František Alois Vacek – děkan kopidlenský, Josef Štěpán – Stefany – dvorní klavírista Marie Terezie a učitel jejich dětí a jiní. Toto kulturní zázemí ovlivnilo vzdělanost ve městě.

Městečko Kopidlno odedávna žilo rušným životem. Přispělo k tomu to, že středem města vedla tzv. císařská silnice a v pozdějších letech i železnice, což nebylo vždy vymožeností okolních měst.

Významnou stavbou, kterou lze ve městě nalézt je zámek postavený v 16. století. V místě kde nyní stojí zámek, stávala původně tvrz. Dnešní vzhled zámku je výsledkem novorenesanční přestavby v druhé pol. 19. st. (1875), provedené Ervínem Šlikem. Jedná se o čtyřkřídlou dvoupatrovou budovu s uzavřeným nádvořím a přízemními pilířovými arkádami. V zámku bývala kaple sv. Františka Serafi nského. Po roce 1945 přešel zámek do majetku státu. V současné době zde sídlí zahradnická škola a zámek je nepřístupný.

Zámek obklopuje zámecký park, jehož převážnou část dříve tvořila bažantnice. Koncem 19. století byla provedena rekonstrukce parku podle plánů F. Thomayera.  V rámci úprav parku byl v jeho areálu zbudován palmový skleník. Součástí parku je fíkovna, oranžerie, dekorativní sloupy z první poloviny 19. st., zámecká kašna, bazén s fontánou, rybník a vzácné staré stromy.

V blízkosti náměstí se nachází barokní stavba, kostel sv. Jakuba Většího a galerie barokních skulptur. Stavba vznikla na místě bývalého gotického kostela, který roku 1667 vyhořel. Dokončena byla roku 1705 a je zřejmě dílem Filipa Sponnbruchera. Kostel byl postaven za vlády F. J. Šlika. V okolí kostela se nachází unikátní galerie barokních skulptur: pískovcová barokní plastika sv. Juchy Tadeáše, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Barbory, socha sv. Floriána a socha sv. Kateřiny.

S městem Kopidlnem je také spojeno jméno českého hudebního skladatele Františka Matěje Hilmara, jehož polky se proslavily nejen u nás, ale i ve světě.

 

Připomenutí 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB
Připomenutí 95. narozenin českého skladatele Luboše Sluky
BROUMOV 2028 KANDIDÁT NA EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY www.broumov2028.cz

Spolupořadatel

Canticum2022bile
Bez názvu – 1

Hlavní partner

Pre

Nejbližší koncert

Zlonice

Zlonice

30. května - 18:00 Detaily akce

Další partneři

Pořadatel