Načítám Akce

Deštné v Orlických horách

13. července v 16:00

Deštné v Orlických horách

13. července v 16:00

Koncert v jednání

Sobota    13. července 2024  16:00
Deštné v Orlických horách

Kostel sv. Matouše

Koncert pořádá Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel a Římskokatolická farnost Deštné v Orlických horách.
Koncert se koná pod záštitou Kateřiny Tenchové Dismanové, starostky obce.

Vstupné na místě 100 Kč

Účinkují

V jednání

Program

V jednání

Program v jednání
Deštné v Orlických horách

Pro trvalé osídlení deštenského regionu má zásadní význam klášter Svaté Pole, jehož pozůstatky se nacházejí v Klášteře nad Dědinou. Mniši cisterciáci osídlili Deštné a jeho okolí a založili kostel zasvěcený Panně Marii. Kostel je poprvé připomínán v roce 1362. V 16. století přicházejí první skláři a zakládají v okolí Deštného své hutě. V období baroka se Orlické hory proslavily tzv. Orlickým křišťálem. Výstavba Karolíniny hutě začala v červenci roku 1873 a skončila v květnu roku 1874. Karolínina huť fungovala jako sklárna plných 37 let. Huť vyráběla hlavně luxusní stolní sklo a své výrobky prodávala nejen po Rakousko – Uhersku, ale i v zahraničí. Uzavřením hutě prakticky zaniká výroba skla v Orlických horách. Dnes je Deštné v Orlických horách významným turistickým centrem, a to jak pro zimní i tak stále více i pro letní turistiku.

Ves Jedlová s kostelem sv. Matouše byla původně svázána s panstvím Solnice a později přešla k panství opočenskému. Tomu odpovídala i příslušnost k faře ve Velkém Uhřínově. Ovšem již v roce 1636 se dozvídáme o kostele a v letech 1737–1741 byl postaven kostel současný, zasvěcený sv. Matouši, který je dominantou celého kraje. Ves to byla lidnatá a v 19. a 20. století hodně průmyslová. Zde se narodil a žil kronikář a básník Hieronymus Eustach Brinke. V roce 1850 byl zvolen prvním zdejším starostou.

Kostel byl v dobách komunistického režimu poničen a dokonce určen k demolici. Dnes je postupně opravován s tím, že má zůstat i nadále připomínkou minulosti.

Posledních 10 let se v kostele pořádají koncerty, jejichž výtěžek přispívá k jeho obnově. Na pořádání benefičních koncertů má největší zásluhu hudební skladatel Luboš Sluka, chalupář a čestný občan obce Deštné v Orlických horách.