Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Želiv

13. července v 19:30

Želiv

13. července v 19:30

Želivské improvizace

Sobota    13. července 2024   19:30
Želiv

Kostel Narození Panny Marie

Koncert se koná pod záštitou opata želivského kláštera Tadeáše Róberta Spišáka, OPraem.

Vstupné na místě 150 Kč

Účinkují

VLADIMÍR ROUBAL – varhany

Program

Varhanní improvizace (Introdukce, Duo, Cantabile, Marche pontificale)
Varhanní improvizace (O utrpení Páně)
Varhanní improvizace (Panna Maria pod křížem)
J. S. Bach – Preludium a fuga C dur
Varhanní improvizace (K poctě všech svatých)
F. Mendelssohn-Bartholdy – Sonáta IV – B dur
(Allegro con brio, Andante religioso, Allegretto, Maestoso e Fuga)
L. Boellmann – Goticka suita Chorál / Gotický menuet / Modlitba k Panně Marii / Toccata

Vladimír Roubal

Vystudoval varhany na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense.

Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích (1982, 1988). Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku. 

Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích – Německu, Nizozemí a Japonsku – při nahrávání snímků historických varhan. V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických, paní Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze.

Želiv

Želivský klášter se rozkládá na soutoku řek Trnava a Želivka na severním okraji Českomoravské vysočiny. Klášter založil roku 1139 český kníže Soběslav I. pro řád benediktinů. Roku 1149 klášter převzali premonstráti, kteří zde s několika přestávkami přebývají do dnešních dnů. Roku 1375 klášter vyhořel, po obnově ho 2x vypálili husité. Klášterní majetek pak získali místní šlechtici. Roku 1467 klášter získal čáslavský hejtman Burian Trčka z Lípy, který západní část kláštera přestavěl v pozdně gotickém slohu na tzv. Trčkův hrad.

Strahovský opat Jan Lohel klášterní areál roku 1622 odkoupil. Od roku 1643 byl klášter opět samostatný. V letech 1645–6 byl zničen Švédy a roku 1712 opět vyhořel. V letech 1713–1720 byl přestavěn ve stylu barokní gotiky podle plánů významného stavitele J. B. Santiniho. Poslední velký požár propukl v roce 1907, kdy byly zničeny hospodářské a úřednické budovy, opatství a jedna kostelní věž. Klášter byl znovu obnoven a ve 20. a 30. letech se stal kulturním a duchovním centrem celého regionu. V roce 1950 byl klášter zrušen, a sloužil jako internační tábor pro 464 kněží a řeholníků. Jednalo se o speciální koncentrační tábor. Byl zde internován např. i kardinál František Tomášek a arcibiskup Karel Otčenášek. Na jedné stěně v ambitech kláštera jsou napsaná jména všech kněží a řeholníků, kteří zde byli internováni.

Po roce 1954 byl celý areál kláštera upraven na psychiatrickou léčebnu. Po roce 1992 byl klášter postupně vrácen premonstrátům a začala postupná obnova. V roce 2010 byl zapsán na seznam národních kulturních památek.

V dnešní době je klášter opět duchovním a kulturním centrem a zrekonstruovaný areál nabízí kromě duchovních programů i koncerty, výstavy a mnoho odpočinkových aktivit. Zároveň zde naleznete restauraci, hotel, wellness a pivovar.