Václav Uhlíř

Václav Uhlíř (* 1954 v Hradci Králové) je český varhaník, organolog a hudební pedagog.
Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové byl přijat na Hudební fakultu Akademie
múzických umění v Praze do třídy profesora Jiřího Reinbergera a studium dokončil
v roce 1980 u profesora Milana Šlechty. Během studia se úspěšně zúčastnil několika
mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie
v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje koncertní činnosti
a spolupracuje s různými orchestry, sbory a sólisty. Z jeho četných nahrávek pro Český
rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan.
Z diskografie Václava Uhlíře je pozoruhodný zejména jeho profilový kompaktní disk
s názvem Česká varhanní tvorba. S Jiřím Stivínem, se kterým spolupracuje již 30 let,
natočil dvě CD. Kromě interpretace a pedagogické činnosti se zajímá i o konstrukční
stránku varhan a po ukončení studia na AMU se vyučil v oboru varhanář. Toto
komplexní vzdělání hojně uplatňuje ve funkci diecézního organologa, kterou zastává
při biskupství v Hradci Králové od roku 1990. Za dlouholetou službu církvi a zejména
péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa Dominika Duky v roce 2008 oceněn
papežem Benediktem XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.

Vystupuje v projektech

Flétny v barokní hudbě