Načítám Akce

Rybná nad Zdobnicí

Antonio Vivaldi 280 let

Koncert se koná pod záštitou Jaroslava Hotmarové, starostky obce

Závěrečný koncert Rybenského hudebního léta

Účinkující:
PRAGUE VIVALDI ENSEMBLE

(komorní soubor České filharmonie)

HELENA SKOPOVÁ, ONDŘEJ SKOPOVÝ, VIKTOR MAZÁČEK – housle
DOMINIK TRÁVNÍČEK – viola
TOMÁŠ HOSTIČKA – violoncello
JIŘÍ VOPÁLKA – kontrabas
DEBORA KONEČNÁ – cembalo
JAKUB HRUBÝ – baryton
JAN ŠŤASTNÝ –
recitace

neděle 5. září 2021
v 17 hodin

Kostel sv. Jakuba Většího

Vstupné 100 Kč

Dvořákův cestovní pas:
Vstup zdarma do místní Obrazárny (po koncertě).

rybna-nad-zdobnici

Prague Vivaldi Ensemble jsou výhradně hráči České filharmonie, kteří mají kromě bohatých zkušeností v oblasti symfonické hudby i četné úspěchy v hudbě sólové a komorní. Komorní hudba je pro členy souboru velmi osvěžující, příjemný kontrast k téměř každodenní práci s velkými skladbami symfonického orchestru. Program k výročí 280 let od úmrtí A. Vivaldiho.

 

PROGRAM:

Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob op. 8

Koncert č. 1 E dur RV 269 „Jaro“

Allegro / Largo e pianissimo sempre / Allegro pastorale

Koncert č. 2 g moll RV 315 „Léto“

Antonín Dvořák – Ave Maria pro baryton a smyčce

Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob op. 8

Allegro non molto / Adagio e piano – Presto e forte / Presto

Koncert č. 3 F dur RV 293 „Podzim“

Allegro / Adagio molto / Allegro

Koncert č. 4 f moll RV 297 „Zima“

Allegro non molto / Largo / Allegro

Luboš Sluka – Otče náš pro baryton a smyčce

 

Rybná nad Zdobnicí

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. Vznik obce a blízkého okolí je historicky kladen do druhé poloviny 13. století, období vlády Přemysla Otakara II., kdy vrcholila kolonizace našeho kraje. Název Rybná potvrzuje, že zde bylo v dávné minulosti mnoho rybníků. Kolonizátory v našem okolí byl panský rod Drslaviců z Plzeňska, kteří tu vystavěli hrady Potštejn a Litice, ke kterému Německá Rybná trvale patřila. O Drslavicích je v dostupné literatuře velice málo údajů. V roce 1304 král Václav II. vyměnil s Drslavici zboží litické za Bor na Písecku. Mimo jiných majitelů, stává se držitelem Litic roku 1353 Jan z Lichtenburka. Na
doporučení Krále Vladislava Jagellonského koupil litické panství Vilém z Pernštejna. Historikové tvrdí, že v té době se zdejší kraj těšil míru a pokoji. Roku 1563 získal panství Mikuláš Bubna z Litic. Tento rod držel litické panství téměř 250 let. Bubnové postavili zámek v Žamberku a později tam byla přemístěna správa panství. Dá se říci, že v 17. a 18. století, v době tak těžké
pro český národ, na tomto panství nebyly podmínky tak kruté, jak tomu bylo například v blízké Rokytnici, Opočně a mnohde jinde. Bubnové prodali panství roku 1809 knížeti Windischgrätzovi a od něho v roce 1815 koupil žamberecké panství Jan Parish.
Kostel sv. Jakuba Ve 14. stol. stál v Rybné dřevěný kostel, který byl zničen za husitských válek. Dne 19. června 1748 byl položen
základní kámen k novému chrámu, sv. Jakuba. 

Obrazárna
Byla zbudována v r. 1938 ze sbírkového fondu darovaného místním farářem a děkanem Janem Selicharem. Sbírka představuje díla známých akad. malířů z počátku 20. století. Nejvíce je tu zastoupen místní rodák akad. malíř Oldřich Hlavsa. Na jeho počest byla dne 27. 6. 1986 stávající obrazárna rozšířena o „Hlavsovu síň“. Svými díly se zde představují: Antonín Slavíček, Jan Slavíček, Vincenc Beneš, Bořivoj Žufan, Bedřich Piskač, Václav Spála, Vojtěch Sedláček, prof. J. Ságner, Herbert Masaryk a další.