Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Rybná nad Zdobnicí

26. června 2022 v 17:00

A. DVOŘÁK - STABAT MATER verze z roku 1876

Koncert se koná pod záštitou Jaroslavy Hotmarové, starostky obce.

Neděle 26. června v 17 hodin

Kostel sv. Jakuba Většího

Účinkují

Cantores Cantant a hosté

TEREZA MÁTLOVÁ – soprán
VIRGINIE WALTEROVÁ – alt
DUŠAN RŮŽIČKA – tenor
JAROSLAV PATOČKA – bas

MARTIN LEVICKY – klavír
JAKUB HRUBÝ – sbormistr

VSTUPNÉ   100Kč

Program

  I. Stabat Mater dolorosa. Andante con moto

 II. Quis est homo, qui non fl eret. Andante sostenuto

III. Eia, Mater, fons amoris. Andante con moto

IV. Fac, ut ardeat cor meum. Largo

   V. Virgo virginum praeclara. Largo

  VI. Fac, ut portem Christi mortem. Larghetto

 VII. Infl ammatus et accensus. Andante maestoso

VIII. Quando corpus morietur. Andante con moto

Dvořákovo Stabat mater je mimořádně sugestivním zhudebněním textu o utrpení matky, jejíž syn umírá na kříži, ale také nadčasovou, všeplatnou výpovědí o lidském zármutku a naději.

Vstup zdarma do místní Obrazárny (po koncertě)

Rybná nad Zdobnicí

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. Vznik obce a blízkého okolí je historicky kladen do druhé poloviny 13. století, období vlády Přemysla Otakara II., kdy vrcholila kolonizace našeho kraje. Název Rybná potvrzuje, že zde bylo v dávné minulosti mnoho rybníků. Kolonizátory v našem okolí byl panský rod Drslaviců z Plzeňska, kteří tu vystavěli hrady Potštejn a Litice, ke kterému Německá Rybná trvale patřila. O Drslavicích je v dostupné literatuře velice málo údajů.  V roce 1304 král Václav II. vyměnil s Drslavici zboží litické za Bor na Písecku. Mimo jiných majitelů, stává se držitelem Litic roku 1353 Jan z Lichtenburka. Na doporučení Krále Vladislava Jagellonského koupil litické panství Vilém z Pernštejna. Historikové tvrdí, že v té době se zdejší kraj těšil míru a pokoji. Roku 1563 získal panství Mikuláš Bubna z Litic. Tento rod držel litické panství téměř 250 let. Bubnové postavili zámek v Žamberku a později tam byla přemístěna správa panství. Dá se říci, že v 17. a 18. století, v době tak těžké pro český národ, na tomto panství nebyly podmínky tak kruté, jak tomu bylo například v blízké Rokytnici, Opočně a mnohde jinde. Bubnové prodali panství roku 1809 knížeti Windischgrätzovi a od něho v roce 1815 koupil žamberecké panství Jan Parish.

Kostel sv. Jakuba Většího

Ve 14. stol. stál v Rybné dřevěný kostel, který byl zničen za husitských válek. Dne 19. června 1748 byl položen základní kámen k novému chrámu sv. Jakuba.

Obrazárna

Byla zbudována v r. 1938 ze sbírkového fondu darovaného místním farářem a děkanem Janem Selicharem. Sbírka představuje díla známých akad. malířů z počátku 20. století. Nejvíce je tu zastoupen místní rodák akad. malíř Oldřich Hlavsa. Na jeho počest byla dne 27. 6. 1986 stávající obrazárna rozšířena o „Hlavsovu síň“. Svými díly se zde představují: Antonín Slavíček, Jan Slavíček, Vincenc Beneš, Bořivoj Žufan, Bedřich Piskač, Václav Spála, Vojtěch Sedláček, prof. J. Ságner, Herbert Masaryk a další.

Spolupořadatel

Canticum2022bile
Bez názvu – 1

Hlavní partner

Pre

Nejbližší koncert

Zlonice

Zlonice

30. května - 18:00 Detaily akce

Další partneři

Pořadatel