Načítám Akce

Roudnice nad Labem – plavba

14. srpna v 20:00

Roudnice nad Labem

14. května ve 20:00

III. koncert na Florentině

14. srpna 2023   20:00
Roudnice nad Labem – přístaviště

Paluba lodi

koná se pod záštitou Jméno Příjmení

Účinkují

Vilém Veverka & Trio plus
Karolína Křížová – tanečnice

Program

V jednání

Vilém Veverka & TRIO plus

Hobojista Vilém Veverka patří k nejrespekto-vanějším českým interpretům. Program je inspirován prvky jazzu a swingu ve vrcholné interpretaci, které je dotvořeno zapojením publika a tanečnicí Karolínou Křížovou.

O plavbě

Tato unikátní plavba vzdává hold jednomu z nejznámějších a nejúspěšnějších skladatelů všech dob Antonínu Dvořákovi. Na palubě jedinečné hotelové lodi proplujete nádherným Polabím, navštívíte překrásná historická města jako je Mělník, Litoměřice či Roudnici nad Labem a každý večer završíte zážitkem v podobě uměleckého vystoupení ať už přímo na lodi, nebo v místě, kde zakotvíme.

Plavbu je možné spojit s cyklistikou. Uschování kola na lodi je zdarma.

V ceně balíčku je plavba na lodi s ubytováním, polopenze (snídaně, oběd) a především VIP vstupenky na jednotlivé koncerty.

Je možné využít příspěvek od zaměstnavatele – FKSP.

Vstupenky na koncert můžete koupit i samostatně. Přijďte si užít krásný večer přímo na lodi v doprovodu prvotřídních umělců.

DF_FOTO_LOĎ - 10
Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech

Kněžna Marie Anna, rozená z Valdštejna, provdaná za knížete Viléma Arnošta z Fürstenberka, dala v letech 1748 – 1752 nákladem 14 344 zlatých vybudovat rokokovou zámeckou kapli Nejsvětějšího Jména Ježíš, která od r. 1850 slouží jako lánský farní kostel. V době stavby kaple byl zámek ještě obkroužen vodním příkopem, a poněvadž kaple měla být propojena s východním zámeckým křídlem, bylo třeba vést krytou spojovací chodbu z prvního patra zámku po arkádových obloucích. Budovu kaple projektoval architekt František Ignác Prée (ten patrně konzultoval i stylové umělecké vybavení interiéru), ale realizoval ji stavitel Slon. Převážně jednotná vnitřní výzdoba je dílem sochařů Richarda Prachnera, Josefa Jelínka a Ignáce Platzera, štukatéra A. Odelliho, malíře Franze Barberriho, mramoráře Josefa Lauermanna a dalších. Dva kostelní zvony odlil r. 1750 malostranský zvonař Johann Georg Kühner. Zvon s vyobrazením Svaté rodiny visí na věži doposud, druhý Kühnerův zvon byl v r. 1852 přelit a nesl pak obraz sv. Františka Xaverského, ale když ho v únoru 1917 zrekvírovali pro vojenské účely, nebyl už nikdy nahrazen novým. Na severní straně kostela stojí proti sobě pozdně barokní sochy svaté Ludmily a svatého Václava od neznámého autora.

Obec Lány

Název obce Lány je sice odvozen od slova lán, které označovalo jistou výměru polnohospodářských pozemků, ale rozloha zemědělské půdy na jejich katastrálním území činí jen něco málo přes jednu čtvrtinu této plochy, zatímco skoro 2 500 ha připadá na půdu lesní. Však také téměř všechno, co se v historii Lán odehrálo a co z nich učinilo obec zvláštního významu, přímo či nepřímo souvisí s tím, že Lány jsou lokalizovány na relativně dobře přístupném severním okraji křivoklátských hvozdů. Lesy a myslivost, to je výchozí společný jmenovatel, od něhož se v Lánech víceméně všechno ostatní postupně odvíjelo.

Historie obce Lány

Nejstarší písemná zmínka o Lánech je z r. 1392 a říká, že byly sídlem zemanským a patřily ke zboží stochovskému. Vlastníkem byl vladyka Hašek. Do roku 1528 byl držitelem Jan Hromada z Boršic. Ten prodal zboží stochovské a s ním poplužní dvůr v Lánech Jindřichu Žejdlicovi ze Šenfeldu.

Dalším majitelem od r. 1581 byl Jiřík Bořita z Martinic. Ten tvrz Lány prodal r. 1589 císaři Rudolfu II. A do r. 1658 patřily České koruně. Dalšími vlastníky byly Schwarzenberkové, kteří prodali křivoklátské panství včetně Lán šlechtickému rodu hrabat z Valdštejna.

Od r. 1733 vlastnila panství Marie Anna z Valdštejna, která se záhy provdala za knížete Josefa Viléma z Fürstenberku a Badenu a tak se Lány až do roku 1921 dostaly do rukou vysoce politicky exponované rodiny Fürstenberků.

 

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech 

Otevírací doba celoročně:
po: zavřeno
út – ne 9:00 – 17:00 hodin