Načítám Akce

Přepychy

9. června v 17:00

Přepychy

9. června v 17:00

Václav Uhlíř 70'

Neděle    9. června 2024   17:00
Přepychy

Kostel sv. Prokopa

Koncert se koná pod záštitou Zdeňky Seidelové, starostky obce Přepychy u Opočna

Vstupné: 150 Kč     Předprodej: Pošta Partner Přepychy, tel. 494 628 991

Vstupné: 150 Kč     
Předprodej: Pošta Partner Přepychy,
tel. 494 628 991

Účinkují

Václav Uhlíř – varhany
Miloň Čepelka – recitace

Program

D. Buxtehude – Preludium a fuga g moll
T. Albinoni – Adagio g moll
S. Mach – Fantazie na chorál svatováclavský
V. Uhlíř (*1954): Improvizace na motivy Antonína Dvořáka

Václav Uhlíř

(*1954) je významný český varhaník, organolog a hudební pedagog. Během studia na HAMU se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. V letech 1983–2019 působil pedagogicky na pardubické konzervatoři. Od roku 1990 zastává funkci na Biskupství v Hradci Králové funkci diecézního organologa. Od roku 1993 je uměleckým vedoucím hudebního souboru krematoria v Pardubicích. Soustavně se věnuje koncertní činnosti a spolupracuje s různými orchestry, sbory a sólisty.

Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Václav Uhlíř se také podílí na organizaci významných kulturních událostí, jako je varhanní festival Vzkříšené varhany nebo Orlicko-kladský varhanní festival.

Miloň Čepelka 

se narodil 23. září 1936 v Pohoří (u Opočna), je český básník, textař, herec, scénárista a moderátor. Po studiích na gymnáziu v Dobrušce a na Vysoké škole pedagogické v Praze (1954-1958, obor český jazyk a literatura) učil tři roky na základní škole v Novém Kníně. V roce 1961 nastoupil do Československého rozhlasu jako redaktor. V roce 1967 zahájil, jako zakládající člen, působení v Divadle Járy Cimrmana. Je také autorem několika televiznícha rozhlasových her, pohádek, písňových textů, zábavných a literárních pořadů, a šesti básnických sbírek. Je moderátorem pořadu Knižní hitparáda na Country radiu.

DF_FOTO_LOĎ (51)
Přepychy

Bohatá historie, ale také velmi nadějná současnost, to jsou Přepychy, obec na Rychnovsku se 642 obyvateli. Zdejší historie se začala psát roku 1355. Ve skutečnosti ovšem sahá osídlení Přepych ještě hlouběji do minulosti, která je plná událostí, památek i rodáků, nesmazatelně zapsaných do dějin obce.

Dominantou obce je kostel se zvony starými téměř půl tisíciletí. Původně gotická stavba, připomínaná právě k roku 1355, byla v roce 1574 renesančně přestavěna a zasvěcena sv. Prokopu. Ozdobou obce se staly nově restaurované sakrální stavby, rybníky vyhlášené tradičními rybářskými závody i malebná přírodní zákoutí. Z nedaleké rozhledny Osičina budete mít báječný výhled po kraji. Sousedící údolí Dřízna vás svým klidem vyzve k rozjímání i k procházce tajuplným poutním místem. Pro návštěvníky, motorizované, pěší i cyklisty s výchozími body v srdci Přepych u kostela sv. Prokopa, přímo u rozhledny Osičina nebo při silnici II/320 v lokalitě Ve Skalách, kde jsou umístěny dřevořezby vojevůdců generála Laudona a krále Fridricha s informacemi o střetu vojsk u Přepych v roce 1758. Okruh Dřízenským údolím měří necelé 4 km a je vhodný i pro rodiny s malými dětmi.

Zastupitelé obce ve spolupráci s občany a spolky obnovují historií ověřené dědictví svých předků a ne náhodou je jejich odkaz pokory ve vztahu k přírodě vepsán do znaku obce. Tři symboly spjaté s životem v obci: Opukové skály, které byly donedávna základním stavebním materiálem, tři listnaté stromy – třešně a švestky, které se opět úsilím všech občanů navracejí do sadů a obnovených alejí, a voda, symbol života, který vstupuje do obce s příchodem mladých rodin. O tom svědčí slova starostky obce Zdeňky Seidelové: „Usilujeme o propojení elánu mládí, zkušenosti středního věku a úcty ke stáří. Vše v duchu moderní vesnice přívětivé pro všechny generace. V současnosti probíhá zasíťování a výstavba rodinných domů ve dvou lokalitách o 45 stavebních parcelách. S tím souvisí i záměr vybudování multifunkčního zařízení pro sport, kulturu i vzdělání.“