Načítám Akce

Praha 9 – Park Zahrádky

1. září v 19:00

Praha 9 - Park Zahrádky

1. září v 19:00

Prodaná něvěsta
Bedřich Smetana - 200 let

Neděle    1. září 2024    19:00
Praha 9

Park Zahrádky

Vstup volný

Účinkují

MARKÉTA KLAUDOVÁ – Mařenka
MARTIN ŠREJMA – Jeník
JOSEF MORAVEC – Vašek
PAVEL ŠVINGR – Kecal
ZDENĚK KLAUDA – klavírní spolupráce, nastudování

Program

Předehra
Proč bychom se netěšili
Recitativ – Tak tedy přece se to státi má
Árie – Kdybych se cos takového o tobě …
Recitativ – Konečně je celá minulost tvá …
Duet – Jako matka požehnáním …
Árie – Jak vám pravím, pane kmotře …
Má ma-ma-matička po-po -povídala …
Recitativ – Vy jste zajisté ženich …
Duet – Známť já jednu dívčinu …
Recitativ – Jak pravím, hezká je, hodná …
Duet – Nuže, milý chasníku …
Recitativ – Odřekneš-li se Mařenky …
Árie – Až uzříš, komu‘s koupil nevěstu,
Árie – Och, jaký žal!
Duet – Mařenko má – Tak tvrdošíjná dívko

Praha 9

Vžitá charakteristika, že Praha 9 je průmyslová část hlavního města, už mnoho let nemá opodstatnění. Uvědomíme-li si souvislosti, sluší jí označení, že je pražskou městskou částí, kterou procházela národní historie.

Podle legendy se 13. června roku 970 vracel český kníže Boleslav II. ze Staré Boleslavi od hrobu svého strýce, svatého Václava. Zvolil přitom kratší, ale namáhavější cestu hustým lesem, jímž se musel se svou družinou prosekávat. Zemdlen únavou usnul v místech, kde se dnes nachází Prosek. Ve snu se mu zjevil jeho strýc a přikázal mu, aby právě na tomto místě nechal vystavět chrám. Dodnes tak na okraji proseckého sídliště stojí krásný římskokatolický kostel zasvěcený národnímu světci sv. Václavovi.

Tato historická stavba však zdaleka není jedinou architektonickou památkou na území Prahy 9. Například vysočanskou radnici postavil věhlasný vysočanský stavitel a architekt Václav Haase, který vypracoval i plány budovy. Stavba byla zahájena roku 1910 a dokončena v závěru roku 1911. Důkazem toho je větrná korouhev, na níž je proražen letopočet 1911. Radnice byla dána do užívání 17. ledna 1912 a svému účelu slouží dodnes.

A průmyslová šeď Prahy 9? Na mnoha místech ji nahradila barevná bytová výstavba, nebo lesk zařízení, jejichž význam daleko přesahuje hranice České republiky. Kupříkladu na pomezí Vysočan a Libně, na místě bývalé ČKD Lokomotivky, s novým tisíciletím postupně vyrostla O2 arena, multifunkční kongresové centrum O2 universum a hotel Stages Hotel Prague, jež jsou základem pro vytvoření nového moderního centra v této části Prahy 9.

A zapomenout nesmíme ani na zelenou. Na zelené vlně se Praha 9 veze hlavně poslední desetiletí, kdy tu vzniklo nejvíce parků, relaxačních ploch a oddychových míst v její historii. Díky tomu se zelení dostanete pěšky nebo na kole přes celé území Prahy 9, od hranic s osmou městskou částí po hranice s Prahou 14.

Architektonicky oceňovaným je park Přátelství na Proseku, jehož autorem je arch. Otakar Kuča. V současné době ho devátá městská část rozšiřuje na sousední pozemky, na nichž na přání místních obyvatel zabránila výstavbě, a de facto tak do značné míry na- plňuje původní záměry známého architekta.

Příjemnou procházku romantickými zákoutími nabízí také lokalita Proseckých skal nebo břehy říčky Rokytky. Ty vás zavedou i do nově vytvořeného parku Zahrádky, který si za několik málo let své existence získal srdce místních. A u stejnojmenného rybníka se určitě bude líbit i Dvořákově Rusalce.

Spolupořadatel

Canticum2022bile
Bez názvu – 1

Hlavní partner

Pre

Nejbližší koncert

Zlonice

Zlonice

30. května - 18:00 Detaily akce

Další partneři

Pořadatel