Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Podbořany

13. srpna 2023 v 18:00

Podbořany

13. srpna v 18:00

100 let Viktor Kalabis

13. srpna 2023   18:00
Podbořany – Na Kopci

Kostel sv. Petra a Pavla 

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Radka Reindla, starosty města Podbořany.

Vstupné na místě 150 Kč

Účinkují

Kalabis Quintet

ZUZANA LEIMER – flétna
JARMILA JERMÁŘOVÁ – hoboj
ANNA SYSOVÁ – klarinet
DENISA BEŇOVSKÁ – fagot
ADÉLA PSOHLAVCOVÁ – lesní roh

Program

Antonín Dvořák – Kvartet F dur „Americký“
– Lento, op. 96 (arr. David Walter)
Luboš Sluka – Dětská suita
Viktor Kalabis – Divertimento (100 let od narození)
Václav Trojan – Dechový kvintet (na téma českých lidových písní)

Dámské dechové kvinteto Kalabis Quintet vzniklo v roce 2012 na půdě Akademie múzických umění v Praze. Jméno po slavném českém skladateli Viktoru Kalabisovi (1923-2006) si zvolilo po získání 1. ceny na soutěži v Semmeringu Viktor Kalabis Prize spolu s požehnáním skladatelovy manželky, slavné cembalistky Zuzany Růžičkové. Soubor je vyhledávaným interpretem českých soudobých skladeb.

 
Podbořany

První zmínku o Podbořanech najdeme již v roce 1362 ovšem ve tvaru Podvořany. Vzápětí se však v kronikách začal objevovat současný název Podbořany, což se vysvětluje tak, že šlo o lid bydlící pod borem-tedy lesem.

V letošním roce tak slaví město 660 let. Městská práva získalo město v roce 1576 za panování Gutštejnů. Panování Gutštejnů dodnes připomíná štítek s trojím parožím v městském znaku. Město má zajímavý půdorys s pravidelným náměstím. Bohužel bylo v minulosti několikrát poničeno požáry.

K rozvoji města velkou měrou přispělo vybudování železnice v roce 1871. Od roku 1820 je město spjato s těžbou kaolinu a výrobou porcelánu.

Kostel sv. Petra a Pavla

Děkanský kostel svatého Petra a Pavla je pozdně barokní sakrální stavbou nacházející se východně od centra města na malém návrší. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Původní gotický kostel zde stál již v 15. století. Tento původní kostel vyhořel v roce 1599 spolu s městem. Současný barokní kostel byl postaven v roce 1781.

Jde o jednolodní stavbu zakončenou trojbokým presbytářem se sakristií na severní straně. V průčelí kostela, na jeho západní straně, je vyzdvižena hranolovitá věž, pod kterou vede hlavní vchod.

Zařízení interiéru kostela pochází z druhé poloviny 18. století. Je značně rustikální, bez klasicistních zásahů, s plochou rokajovou ornamentikou. Hlavní oltář má nástěnnou portálovou architekturu s obrazem pocházejícím z 20. století a sochy dvou světců. Dva boční oltáře jsou tabulové, sochařské, a jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a sv. Janu Křtitelovi.

Ve zvonovém patře věže jsou zavěšeny dva zvony. Jejich pláště jsou zaplněny německými nápisy – citáty z Bible, plastikami erbů majitelů města Podbořan, plastikou městského znaku Podbořan a kříže obtočeného hadem na větším zvonu a kříže s Kristem na menším zvonu.

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech patří mezi jedinečné varhanářské památky v naší diecézi. Jsou dílem bratří Tobiase a Christiana Dresselů ze saského Annaberg-Buchholz. Dvoumanuálový nástroj v robustní skříni s hracím strojem vestavěným v podstavci byl na kůr nového barokního chrámu osazen v červnu 1750.

Podbořanské varhany jsou mimořádné i tím, že na rozdíl od dochovaných klasických domácích nástrojů lze na nich technicky i stylově provozovat mj. mnohé skladby Buxtehudeho či Bachovy, jejichž interpretace na varhany s krátkou basovou oktávou a omezeným pedálem není možná.