Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Mnichovice

3. června 2022 v 19:00

LA TROMBA

Pátek 3. června v 19 hodin

Kostel Narození Panny Marie

Účinkují

LA TROMBA

komorní soubor České filharmonie

LADISLAV KOZDERKA – sólová trubka
ONDŘEJ SKOPOVÝ – housle
HELENA SKOPOVÁ – housle
DOMINIK TRÁVNÍČEK – viola
EDUARD ŠÍSTEK – violoncello
JIŘÍ VOPÁLKA – kontrabas

VSTUPNÉ   100 Kč     Prodej vstupenek: TIC Mnichovice, Masarykovo nám. 83

Program

J. Vejvanovský – Sonáta g moll pro trubku, smyčce a basso continuo

Vivaldi – Koncert č. 2 g moll op. 8 „Léto“ z cyklu Čtvero ročních dob Allegro / Adagio / Presto

P. Telemann – Koncert – Sonáta D dur pro trubku, smyčce a basso continuo Allegro / Grave / Allegro

Dvořák – Humoreska G dur op. 101, č. 7 – úprava pro smyčce

 

Dvořák – Valčík A dur op. 54 – úprava pro smyčce

S. Bach – Orchestrální suita č. 3 D dur Air – úprava pro trubku, smyčce a basso continuo

A. Mozart – Serenáda pro smyčce č. 13 G dur „Malá noční hudba“ Allegro / Romance: Andante /Menuetto: Allegretto / Rondo: Allegro

F. Händel – Suita D dur pro trubku, smyčce a basso continuo Overture / Allegro / Menuetto / Bourée / March

Komorní soubor La Tromba vznikl z podnětu prvního trumpetisty České fi lharmonie Ladislava Kozderky, který oslovil své přátele a kolegy a nabídl jim spolupráci v ansámblu, jehož hlavním pilířem je interpretace barokních koncertů pro trubku a smyčce.

Mnichovice

První historická zmínka o Mnichovicích je v Kosmově kronice. Roku 1134 zde sázavští mniši založili ves Mnichovice, která se původně jmenovala Mnichovicí, některé prameny uvádí název Mnichovicium. Ves se nejspíše jmenuje po sázavských mniších, kteří zde, v dříve pohanské osadě, začali šířit křesťanství.

V roce 1420 se Mnichovice stávají městečkem. Roku 1421 husité dobyli Sázavský klášter a stal se i s Mnichovicemi jejich majetkem. Ale již následující rok darovali pražané Mnichovice panu Vilému Kostkovi z Postupic. Roku 1484 král Vladislav II. dal městečku znak – štít, na něm jsou dva pštrosi, kteří zobákem drží pancíř.

Roku 1516 jsou Mnichovice připojeny Albrechtem Rendlem z Úšavy k panství hradeckému. V této době již Mnichovice mají právo hrdelní. Popravy většinou vykonával kat kouřimský na návrší, které se dnes jmenuje Šibeničky. V roce 1631 vypukl požár, při němž shořela téměř celá výstavba Mnichovic, Ferdinand II. obnovil privilegia Mnichovic a přidal další trh – po svaté Martině. V roce 1852 se omylem do vojenských záznamů dostal pojem „město“ místo správného „městečka“. Tento omyl byl pak přebrán úřady a Mnichovice tak začaly být pokládány za město. 19. května 2000 byly Mnichovice předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem opět prohlášeny městem.

V Kosmově kronice sázavský mnich píše, že opat Silvestr „ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských.“ To bylo v roce 1140. Mnichovice nabývaly na významu a románský kostel brzy svou velikostí nedostačoval, a tak byl kolem roku 1330 přestavěn na kostel gotický – zasvěcený Narození Panny Marie. Ve věži byly tři velké zvony – Jan, Burian a Hodinář, jeden menší a hodiny.

23. srpna 1746 vypukl v Mnichovicích požár. Popelem lehlo pře dvacet domů a kostel. Na základy byl postaven nový kostel ve stylu selského baroka. Vysvěcen byl 8. září 1754 pražským biskupem Antonínem Vokounem. Pod hlavním oltářem je krypta, která je také pozůstatkem původního gotického kostela, možná dokonce i bývalé baziliky.

www.mnichovice.cz