Načítám Akce

Lázně Bohdaneč

25. srpna v 19:01

Lázně Bohdaneč

25. srpna v 19:00

Žesťové kvinteto
Komorní filharmonie Pardubice

Žesťové kvinteto
Komorní filharmonie
Pardubice

Neděle    25. srpna 2024   19:00
Lázně Bohdaneč

Kostel sv. Máří Magdalény

Koncert se koná pod záštitou Ing. Josefa Štěpanovského, starosty města Lázně Bohdaneč.

Vstup volný

Účinkují

Žesťové kvinteto komorní filharmonie Pardubice

Michal Chmelař, Martin Maroul – trubky
Marie Kosová – lesní roh
Martin Chmelař – trombon
Jakub Chmelař – tuba
Pavel Merta – průvodní slovo

Program

J. J. Mouret – Rondeau
Anonym – Die Bänkelsängerlieder                                    
J. S. Bach – Air
G. F. Händel – Hallelujah Chorus
G. F. Händel – Largo from Xerxes
A. Holborne – The Fairy Round
J. Pachelbel – Canon
W. A. Mozart – Hallelujah
J. Pohnán – Tři lidové písně
F. Fisher – Chicago
L. Bernstein – West Side Story (I Feel Pretty, Maria, Tonight)
J. Lennon – Penny Lane

Žesťové kvinteto pardubických filharmoniků vzniklo v roce 2013. Většina jeho členů jsou hráči Komorní filharmonie Pardubice. Právě pod hlavičkou tohoto orchestru soubor zahrál desítky koncertů především po Pardubickém kraji. Koncertoval například na festivalu Pardubické hudební jaro, účinkoval při řadě slavnostních akcí města Pardubice. Doménou souboru jsou především koncerty pro děti, se kterými několik let objížděl Pardubický kraj. Žesťové kvinteto má v repertoáru skladby barokních mistrů, soudobých skladatelů a také řadu skladeb populárních. V programu jeho koncertů si pro jeho pestrost najde své každý milovník hudby.

Lázně Bohdaneč

Poklidné město s více než třemi tisíci obyvateli leží 8 km severozápadně od Pardubic. Původně nevýznamná osada Bohdaneč zaznamenala rozmach na přelomu 15. a 16. století, kdy majitel pardubického panství Vilém z Pernštejna vybudoval v okolí rozsáhlou síť rybníků. Další rozkvět města nastal na přelomu 19. a 20. století po založení slatinných lázní bohdanečským rodákem Janem Veselým. Lázeňství, zaměřené na léčbu pohybového ústrojí, i okolní příroda předurčily budoucí rekreační charakter města. Ve městě je možné obdivovat klasickou i moderní architekturu. Zejména pak jedinečné dílo Josefa Gočára. Lázeňský pavilon Gočár, který v roce 2013 oslavil 100. výročí od svého otevření, našel jako jedna z mála staveb kubistického slohu místo v učebnicích architektury. Další architektonické dominanty, původně renesanční budova radnice a barokní kostel sv. Máří Magdalény, se nacházejí na Masarykově náměstí. Nejen těmito, ale i dalšími významnými místy ve městě provede návštěvníky naučná trasa Gočárův okruh. Atmosféru lázní, místa odpočinku a blahodárného klidu dotváří, okolní příroda, lázeňský park i centrum města s fontánami.

Kostel svaté Máří Magdalény

Nalézá se na Masarykově náměstí v centru města a počátkem 18. století ho postavil stavitel František Jedlička podle návrhu architekta Tomáše Haffeneckera.

Barokní jednoloďový kostel vybudoval v první třetině 18. století heřmanoměstecký stavitel František Jedlička podle návrhu pražského architekta Tomáše Haffeneckera. Během velkého požáru města v roce 1772 byla kostelní věž pobořena. Vnitřní výzdoba je barokní, autorem velkého malovaného oltáře je Josef Kramolín. Součástí výzdoby je také vzácný soubor soch od řezbáře Ignáce Rohrbacha z období, kdy byl kostel stavěn. V roce 1924 byl kostel restaurován a vyzdoben malbami akademického malíře Antonína Häuslera z Prahy. V kostele byly do roku 1907 varhany, které jsou jednou třetinou varhan ze zrušeného kostela v Sedlci u Kutné Hory (druhá třetina je v Přelouči a o poslední se neví). Současné varhany byly zakoupeny za darované peníze roku 1907. Věž kostela měla kdysi kromě hodin i malovaný orloj (dílo Abrahama Chrudimského) z roku 1646. Uvnitř věže bije 5 zvonů. Podle pověsti se při slévání velkého zvonu v roce 1603 protlačilo několik jeptišek, aby naházely do formy dukáty. Bylo to prý, aby zvon též zlatem zněl ke cti a slávě Boží. Zajímavostí je, že ve střeše věže je vidět komín od pece ve věžní světnici, kde ještě začátkem 20. století bydlel kostelník Vondráček, jehož všech jedenáct dětí – dcera a deset synů – se narodilo právě zde. Na obraze sv. Floriána umístěného na oltáři je znázorněn požár náměstí v roce 1772 a zachycuje původní podobu radnice, která rovněž vyhořela.