Načítám Akce

Kosmonosy

5. září v 19:00

Kosmonosy

5. září v 19:00

Jers Duo

Čtvrtek    5. září 2024    19:00
Kosmonosy

Kostel Povýšení sv. Kříže

Koncert se koná pod záštitou R. D. Jiřího Veitha, faráře z Bakova nad Jizerou.

Vstupné na místě 150 Kč

Účinkují

JAROSLAV PELIKÁN – flétna

JAROSLAV NOVÁK – kytara

Program

G. Ph. Telemann – Sonáta C-dur
F. Benda Sonáta F-dur
W. A. Mozart – Andante C-dur
A. Dvořák – Sonatina op.100 (transkripce Jers-duo z originálu pro housle a klavír)
G. Faure – Fantaisie op.79
M. Ravel – Habanera
J. Pelikán – Agua e Vinho – variace na téma brazilského skladatele E. Ghismontiho
J. Novák – Suita (Sváteční slzy, Píseň a Váhavá dívka)

Jaroslav Novák

1968, Praha) kytarista, zpěvák, skladatel a pedagog. V dětství studoval hru na violoncello a od 13-ti let se věnuje hře na kytaru a kompozici. Vystudoval gymnázium J. Keplera a Konzervatoř v Praze, obor kytara a skladba. Studia na konzervatoři zakončil v roce 1995 „Koncertem pro kytaru a rockový orchestr“. V roce 1984 zakládá spolu s fl étnistou J. Pelikánem „Jers-duo“, soubor zaměřený na interpretaci klasické i vlastní tvorby, který v roce 1993 vydává autorské CD „Mlčenlivé příběhy“ a roku 1996 se stává laureátem soutěže Mladá Praha. Příležitostně se věnuje studiové a koncertní spolupráci nejen s předními českými symfonickými orchestry, ale i skupinami a soubory jiných hudebních žánrů. Od roku 1998 vyučuje na Pražské konzervatoři.

Pro kytaru zkomponoval celou řadu kompozic (koncerty, sonáty, suity, etudy), je autorem 70-timinutové rockové „Symphony in E“, zhudebňuje moderní českou poezii (cca 250 písní). Příležitostně píše hudbu pro divadlo, TV a fi lm. Od roku 2009 vystupuje s vlastním autorským programem, shrnujícím jak jeho kytarovou, tak písňovou tvorbu.

 

Jaroslav Pelikán

(1970, Praha) flétnista, skladatel. Od dětství byl členem Kühnova dětského sboru, kde získal především vztah k hudbě. Studoval na pražské konzervatoři flétnu (prof. J.Riedlbauch) a skladbu (prof. J.Feld). Pokračoval na HAMU flétnu (prof. F. Čech a prof. J. Válek) a skladbu (prof. V. Riedl-bauch a prof. J. Filas). V letech 1992-93 působil v Brazílii. Od roku 1996 je 1. flétnistou orchestru ND. Jako sólista vystupuje s řadou orchestrů (orchestr ND, PKF, Východočeská filharmonie Pardubice, Talichův komorní orchestr, Severočeská filharmonie Teplice, KSO, Orquestra da camera do Pará aj.). Jako sólista vystoupil i v zahraničí (Japonsko, Brazílie, Německo, Maďarsko, Francie, Itálie aj.). S kytaristou J. Novákem je členem Jers-dua, s nímž vydal CD Mlčenlivé příběhy. V loňském roce byl pozván jako profesor na mistrovské kurzy pořádané federální univerzitou v Brazílii. Jako skladatel se věnuje především instrumentální hudbě. Můžeme jmenovat např. koncerty pro hoboj (provedený mimo jiné v Tokyu za přítomnosti japonské princezny), flétnu, kytaru a fagot (objednaný pro soutěž Pražského jara 2002),Dechový kvintet, Stabat Mater, Symfonie B dur, Betlémská mše aj. Pro hobojovou soutěž Pražského jara zkomponoval Sonatinu. V současné době hraje na dřevěnou flétnu značky A. Braun.

Kosmonosy

Středočeské, téměř pětitisícové, městečko Kosmonosy je v podstatě předměstím okresního města Mladá Boleslav. Odhaduje se, že první osídlení této oblasti proběhlo přibližně před 7 000 lety. Město je písemně poprvé zmiňováno v roce 1186 a jeho název je údajně odvozen od slova kosma, tedy mnoho vlasů. Největší rozvoj města (ofi ciálně se Kosmonosy stávají městem až roku 1913 a opětovně 1991) nastává po roce 1650, kdy se zdejšími pány stává rod Černínů. Za jejich „vlády“ byla také postavena většina zdejších památek, například Kostel sv. Kříže, věž Lorety zvaná Campanilla nebo piaristický klášter s gymnáziem, který byl zrušen na základě reformy Josefa II.

Barokní kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1670–1674. Kostel se později stal součástí komplexu piaristického kláštera, založeného roku 1688. Klášter slouží coby psychiatrická léčebna. Kostel byl postaven podle plánů Francesca Carattiho. Jedná se o jednolodní sálovou stavbu se dvěma páry postranních kaplí. Hlavní oltář z umělého mramoru navrhl G. B. Alliprandi, sochařská výzdoba je dílem místního Josefa Jelínka. Nad portálem se nachází kamenné kartuše s anděly a erbem Humprechta Černína s letopočtem 1674. V interiéru můžeme vidět také další oltáře se sochami světců, barokní zpovědnici z roku 1700, pozdně barokní křtitelnici nebo Jelínkovu plastiku andělského chóru na varhanách. Klášter je čtyřkřídlý objekt, postavený v letech 1688–1694 podle plánů Giovanniho Maderny. V městečku se nachází také barokní budova fary (po roce 1771) a tzv. Štift, tedy barokní budova textilní manufaktury na výrobu hedvábí. Ta však v roce 1996 vyhořela a zůstalo z ní jen torzo.

K místním zajímavostem patří kladný vztah města k psychicky nemocným jedincům. V prostorách někdejšího piaristického kláštera sídlí druhá nejstarší psychiatrická léčebna v ČR (založena roku 1869) a v budově někdejší textilní manufaktury zvané Štift se nacházela v letech 1871 až 1995 ženská část ústavu pro choromyslné.