Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Kosmonosy

1. září 2023 v 19:00

Kosmonosy

1. září v 19:00

Děti slavných

1. září 2023   19:00
Kosmonosy

Kostel Povýšení sv. Kříže

Koncert se koná pod záštitou R. D. Jiřího Veitha, faráře z Bakova nad Jizerou.

Vstupné na místě 150 Kč

Účinkují

PŘEMYSL KŠICA – varhany
PAVEL JOSEF KŠICA – baryton

Program

A. Dvořák – Preludium a fuga D dur
A. Dvořák – Biblická píseň č. 1 op. 99
J. S. Bach – Triosonáta e moll č. 4, II. věta Andante BWV 528
A. Dvořák – Biblická píseň č. 5 op. 99
J. S. Bach – Chorálová předehra „Dies sind die heiligen zehn Gebot“ BWV 678
A. Dvořák – Biblická píseň č. 10 op. 99
R. Schumann – Kánonická studie č. 4 As-dur
A. Dvořák – Ave Maria
J. S. Bach – Fuga F dur BWV 540
G. F. Händel – Arie Revenge, revenge, Timotheus cries z Oratoria „Alexander´s feast“
P. Kšica – Improvizace
L. Sluka – Otče náš

Přemysl a Pavel Josef se narodili v hudební rodině. Jejich otec Josef Kšica je regentschori katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Přemysl Kšica

Přemysl po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři, na AMU v Praze, na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. V Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, od roku 2013 v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní a nahrávací činnosti u nás a v zahraničí.

 

Pavel Josef Kšica

Pavel Josef se od dětství věnuje hře na klavír. V roce 2015 se začal zabývat sborovým zpěvem a o rok později sólovým zpěvem. V roce 2018 dirigoval stošedesátičlenné studentské těleso. Po maturitě na gymnáziu byl přijat na Pražskou konzervatoř. V roce 2019 hostoval na koncertě barokní opery, v rámci festivalu Early Music Day v irském Wexfordu. Příležitostně vystupuje v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V roce 2022 byl přijat na Akademii múzických umění v Praze – HAMU, kde nadále pokračuje ve studiu u prof. Martina Bárty. Pravidelně se věnuje koncertní činnosti v českých chrámech.

Kosmonosy

Středočeské, téměř pětitisícové, městečko Kosmonosy je v podstatě předměstím okresního města Mladá Boleslav. Odhaduje se, že první osídlení této oblasti proběhlo přibližně před 7 000 lety. Město je písemně poprvé zmiňováno v roce 1186 a jeho název je údajně odvozen od slova kosma, tedy mnoho vlasů. Největší rozvoj města (ofi ciálně se Kosmonosy stávají městem až roku 1913 a opětovně 1991) nastává po roce 1650, kdy se zdejšími pány stává rod Černínů. Za jejich „vlády“ byla také postavena většina zdejších památek, například Kostel sv. Kříže, věž Lorety zvaná Campanilla nebo piaristický klášter s gymnáziem, který byl zrušen na základě reformy Josefa II.

Barokní kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1670–1674. Kostel se později stal součástí komplexu piaristického kláštera, založeného roku 1688. Klášter slouží coby psychiatrická léčebna. Kostel byl postaven podle plánů Francesca Carattiho. Jedná se o jednolodní sálovou stavbu se dvěma páry postranních kaplí. Hlavní oltář z umělého mramoru navrhl G. B. Alliprandi, sochařská výzdoba je dílem místního Josefa Jelínka. Nad portálem se nachází kamenné kartuše s anděly a erbem Humprechta Černína s letopočtem 1674. V interiéru můžeme vidět také další oltáře se sochami světců, barokní zpovědnici z roku 1700, pozdně barokní křtitelnici nebo Jelínkovu plastiku andělského chóru na varhanách. Klášter je čtyřkřídlý objekt, postavený v letech 1688–1694 podle plánů Giovanniho Maderny. V městečku se nachází také barokní budova fary (po roce 1771) a tzv. Štift, tedy barokní budova textilní manufaktury na výrobu hedvábí. Ta však v roce 1996 vyhořela a zůstalo z ní jen torzo.

K místním zajímavostem patří kladný vztah města k psychicky nemocným jedincům. V prostorách někdejšího piaristického kláštera sídlí druhá nejstarší psychiatrická léčebna v ČR (založena roku 1869) a v budově někdejší textilní manufaktury zvané Štift se nacházela v letech 1871 až 1995 ženská část ústavu pro choromyslné.