Načítám Akce

Jablonné nad Orlicí

Obrovský slunce

Koncert se koná pod záštitou Miroslava Wágnera, starosty města Jablonné nad Orlicí

Účinkující:

MONIKA NAČEVA  – zpěv
MICHAL PAVLÍČEK – kytara

naceva
Úterý 10. srpna 2021
v 19 hodin

dvorek za Informačním centrem, Náměstí 5. května č. p. 30

vstupné 70 Kč

Dvořákův cestovní pas:
Vstup 1+1 zdarma na letní výstavu v jablonecké výstavní síni.

Jablonné

Akustický gig Načeva + Pavlíček je postaven společné hudební spolupráci od roku 1993 a zazní i aktuální skladby z posledního CD. V tomto pojetí nejvíce vyzní silné texty Jáchyma Topola, otevřený emocionální výraz Načevy a Pavlíčkova nezaměnitelná kytara. Monika Načeva je žena mnoha tváří. Vždycky se na chvíli ztratí, umlčí hlas, aby mohla za čas vyrazit dech novou tváří svého hudebního projevu. Její aktuální muzikantská podoba, kterou sdílí s Michalem Pavlíčkem, autorem velké části skladeb, je krásná, plná pocitů a zároveň neskutečně silná a razantní.

PROGRAM:

OBROVSKÝ SLUNCE
Obrovský slunce M.Pavlíček / J.Topol
Ohnivá voda M.Pavlíček / J.Topol
Bílej sníh M. Pavlíček / J.Topol
Zavři M. Pavlíček / J.Topol
Geronimo M. Pavlíček / J.Topol
Jako kočka M. Pavlíček / J.Topol
U Anděla M. Pavlíček / J.Topol
Zelenej Drak M. Pavlíček / J.Topol
Sběračky mušlí M.Pavlíček / M.Pilátová
Místo 2 M. Načeva,M.Pavlíček / J.Topol
Na svahu M.Načeva,M.Pavlíček,O.Kopecký
Měsíc M. Načeva / J.Topol
Mami M. Načeva, O.Kopecký / J.Topol
Jiná žena V.Tverdochlibov, M.Naceva / J.Topol
Jdeš krajinou M. Načeva,O.Kopecký / J.Topol
Nebe je rudý M. Načeva,D.Kabzan / J.Topol
A. Dvořák Largo, Árie o měsíčku

 

Jablonné nad Orlicí

Jablonné nad Orlicí se rozkládá na území soutoku Orličkovského potoka s Tichou Orlicí. Rok 1285 se uvádí jako rok založení města. První písemná zmínka o Jablonném je z roku 1304, kdy v Základním a nadačním listu opatství zbraslavského vydaného Václavem II., je popisováno jako „villa forensis“, tržní vesnice. Rozvoj Jablonného nezastavil ani rozsáhlý požár v roce 1648.
Roku 1680 byl dokončen kostel, budova fary pochází z roku 1725, mariánský sloup na náměstí z roku 1748 a první budova školy sloužila od roku 1779. Roku 1850 mělo městečko 139 domů a žilo zde 735 obyvatel. Vybudování železnice v roce 1873 a vznik Občanské záložny v roce 1875 přispěly k velkému rozvoji Jablonného a při sčítání obyvatel roku 1900 zde žilo již 1 248 osob ve 162 domech. V roce 1906 bylo císařem Františkem Josefem I. povýšeno na město s právem užívat městský znak. 

Výstavní síň města je stálou expozicí dějin města a byla vybudována ve zrekonstruovaném „Matyášově domě“ č. p. 30 na náměstí. Dům byl postaven v roce 1830 v pozdně empírovém slohu. Návštěvníci se mohou seznámit s historickým vývojem města doloženým
písemným a obrazovým materiálem. Dějiny jsou zpracovány od nejstarší doby po současnost. Vše je přehledně umístěno v „listovačích“. Součástí expozice jsou drobné předměty z domácností i hospodářství našich předků. Jsou zde připomenuta zaniklá řemesla provozovaná v minulosti v našem městě. Kromě této stálé expozice si během roku mohou návštěvníci prohlédnout různé tematické výstavy, od interaktivních přes obrazy, fotografie atd. 

Kostel sv. Bartoloměje a fara se připomínají poprvév roce 1370. Dnešní kostelní věž byla dokončena roku 1680. Obehnáním hřbitova zdí a přestavěním hřbitovní kaple a kostnice v 18. století nabyl kostelní areál podoby, kterou si uchoval dodnes. Je to typický celek vrcholného baroka. 

Náměstí s dřevěnými roubenkami z poloviny 18. století a jeho okolí jsou městskou památkovou zónou. Dominantou je Mariánský sloup, Immaculata, který byl postaven v roce 1748, v době velkého mariánského uctívání. Najdeme zde i zajímavost ze současné doby, dřevěnou lžíci, která funguje jako vodní kyvadlo. Na náměstí je také začátek vycházkového okruhu „Po stopách mlsného medvěda“, kde se návštěvníci mimo jiné dozvědí i pověst o vzniku městského znaku.

Přírodní koupaliště nabízí návštěvníkům v letním období možnost klidného plavání, pro děti také zábavu na dětském hřišti, pro sportovce dvě antuková hřiště a pro turisty ubytování v chatkách.
Ve městě lze ke sportu využít také fotbalový stadion a tělocvičnou halu, pro děti jsou zde dětská hřiště. Krásná okolní příroda, turistické a cykloturistické stezky spolu s udržovanými zimními běžeckými stopami a nedalekými lyžařskými středisky zvou k relaxaci a mají všem co nabídnout.

https://www.jablonneno.cz