Načítám Akce

Jablonec nad Nisou

A. Dvořák - Rusalka

Koncert proběhne pod záštitou městského divadla v Jablonci nad Nisou

Účinkující:

TEREZA MÁTLOVÁ – Rusalka
LUCIE HILSCHEROVÁ – Ježibaba
MARTIN ŠREJMA – Princ
JAROSLAV PATOČKA – Vodník
LÍVIA OBRUČNÍK VÉNOSOVÁ – Cizí kněžna
ANITA JIROVSKÁ – Kuchtík
ROMAN JANÁL – Hajný, Lovec
ZDENĚK KLAUDA – klavírní doprovod

Sobota 21. srpna 2021
v 20 hodin

Za městským divadlem
Za nepříznivého počasí uvnitř v divadle

200 Kč

Jablonec nad Nisou

Výsledek spolupráce obou tvůrců A. Dvořáka a J. Kvapila, skladatele i básníka, kteří si byli umělecky i lidsky velmi blízcí, byl magický, snivý příběh o velké, nenaplněné touze vodní víly Rusalky, v němž Dvořákova tvůrčí genialita dosáhla svého vrcholu. Pohádková atmosféra ho inspirovala k vytvoření osobité, impresionistické hudby, plné melodické fantazie a mistrovské instrumentace, k sugestivnímu hudebnímu vyjádření hry vln i odlesku měsíčního svitu na jezerní hladině i neopakovatelného kouzla pohádkového snu.

PROGRAM:

I. jednání
Předehra, žínky
I pěkně vítám , Uličnická havěť (Vodník, Rusalka)
Sem často přicházím, Měsíčku na nebi hlubokém (Rusalka, Vodník)
Čury mury fuk (Ježibaba)
Jel mladý lovec jel a jel (Lovec)
Zde mihla se a zase zmizela, Vidino divná přesladká (Princ)
Vím, že jsi kouzlo, které mine (Princ)
II. jednání
Jářku, jářku (Kuchtík, Hajný)
Běda, ubohá Rusalko bledá. Celý svět nedá ti nedá. (Vodník)
III. jednání
Necitelná vodní noci (Rusalka)
Aj, aj, už jsi se navrátila? (Ježibaba)
Bílá moje lani (Princ, Rusalka, Vodník)

 

Tereza Mátlová je operní i muzikálová zpěvačka. Vystudovala hru na flétnu, klavír a zpívala v Kühnově dětském sboru. Absolvovala operní zpěv na Hudební akademii múzických umění v Praze a Bratislavě a stále se zdokonaluje u slavného pěvce a pedagoga Vladimíra Chmela. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů, mimo jiné u prof. Helmutha Rillinga na stuttgartské Bachově Akademii. Hostuje v Národním divadle v Praze
a v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. 

Lucie Hilscherová hostuje v Národním divadle v Praze, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Slezském divadle
v Opavě, Státním divadle v Košicích a Nationaltheater Mannheim.

Martin Šrejma absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě Jiřího Kotouče. Během studií se stal laureátem MPS Antonína Dvořáka v Karlových Varech (2002 a 2004), v roce 2004 mu byla udělena také cena Národního divadla v Praze. V roce 2005 se stal sólistou Státní opery Praha, od roku 2012 je sólistou Opery Národního divadla v Praze.

Jaroslav Patočka studoval zpěv nejprve soukromě u předního sólisty Národního divadla v Praze, národního umělce a držitele ceny Grammy Václava Zítka. Později absolvoval Pardubickou konzervatoř. Jeho repertoár obsahuje jak operní tak oratorní a písňovou tvorbu. Sólově vystupuje v České republice i zahraničí.

Zdeněk Klauda se od dětství věnoval skladbě, hře na klavír a na flétnu. Po absolutoriu hudebního gymnázia začal studovat obor dirigování u prof. Hynka Farkače na Akademii múzických umění a studium ukončil v roce 2005. Od té doby je ve stálém angažmá v Národním divadle v Praze. Pravidelně je zván do prestižních evropských operních domů – Bayerische Staatsoper Mnichov, Opera Valencia či Opéra national de Paris.

Jablonec nad Nisou

Město Jablonec nad Nisou, které prošlo na přelomu 19. a 20. století velkým hospodářským vzestupem, usilovalo podobně jako jiná zbohatlá města o výstavbu reprezentativního sídla a centra kultury. Za účelem výstavby divadla byl 22. prosince 1894 založen Jablonecký divadelní spolek. Starosta města A. H. Posselt provedl slavnostní výkop základů a v den sedmdesátých šestých narozenin císaře Františka Josefa I., v neděli 18. srpna 1906, byl slavnostně položen základní kámen městského
divadla. Slavnostní otevření divadla proběhlo v sobotu 21. září 1907. Počínaje první divadelní sezónou 1907/08 se mohla jablonecká scéna pochlubit souborem, který inscenoval činohru, operu a operetu. Jablonecké divadlo, na rozdíl od mnoha divadel v Německu, hrálo až do roku 1944 a divadelní soubor vystupoval nejenom na své domovské scéně, ale velice
často hostoval v okolních městech a obcích. Specifickým impulsem pro rozvoj jablonecké kultury se stalo pořádání mezinárodních výstav skla a bižuterie. V rámci příprav města na tuto prestižní událost došlo k výstavbě a rekonstrukcím kulturních zařízení. Sedmdesátá léta byla počátkem „normalizace“, kdy vládnoucí komunistická strana chápala kulturu jako
nástroj „formování socialistického životního stylu“. V osmdesátých letech začíná být politizace kultury stále formálnější a celková společenská atmosféra se postupně uvolňuje. V roce 1990 rozhodla rada MěNV o změně názvu Divadla Julia Fučíka na Městské
divadlo. V dubnu 1998 byla založena obecně prospěšná společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Prvním veřejným představením byla 2. září 1998 „Prodaná nevěsta“ Bedřicha Smetany v nastudování Divadla F. X. Šaldy Liberec. Od roku 1999 je ředitelem společnosti Mgr. Pavel Žur.

https://www.divadlojablonec.cz

www.mestojablonec.cz