Načítám Akce

Hrádek u Nechanic

Mozart - Vaňhal - Dvořák

Účinkující:

PETR HOSTINSKÝ – cembalo

VAŇHAL QUARTET

Hiroko Takahashi, Anna Kostková – housle
Kamila Puteany – viola
Jan Sládeček – viloncello

Neděle 8. srpna 2021
v 18 hodin

Zlatý sál zámku Hrádek u Nechanic

vstupné 100 Kč

Dvořákův cestovní pas:
Sleva 50 % na koncert „Hudebního léta na Chotěborkách“

www.choteborky.cz
 

Znak_města_Nechanice

Jan Křtitel Vaňhal se narodil v Nechanicích v rodině koláře Jana Vaňhala a již od raného dětství projevoval hudební nadání. V 18 letech nastoupil jako varhaník do zámeckého kostela v Opočně a později přešel do Hněvčevse jako varhaník a ředitel kůru. V roce 1760 se o jeho nadání dozvěděla majitelka panství Nechanice
hraběnka Schafgotschová a vzala jej do Vídně, kde mu umožnila studium u předních hudebních pedagogů té doby. Kompozici ho zde učil Carl Ditters von Dittersdorf. Vaňhal se během pěti let stal jedním ze známých hudebníků Vídně. Získal si oblibu ve šlechtických kruzích a podařilo se mu též vykoupit z poddanství. V Benátkách poznal Christopha Willibalda Glucka. Získal si proslulost jako symfonik i jako skladatel chrámové a komorní hudby. Stal se také členem prestižního smyčcového kvarteta ve složení Karl Ditters von Dittersdorf – první housle, Joseph Haydn – druhé housle, Wolfgang Amadeus Mozart – viola a Vaňhal – violoncello. 

Vaňhal quartet tvoří stálí členové orchestru Národního divadla v Praze. Komorní soubor se věnuje poučené interpretaci klasicistní hudby. Zaměřuje se především na díla skladatelů, kteří působili ve slavném smyčcovém kvartetu Dietters, Haydn, Mozart Vaňhal.

Petr Hostinský své hudební vzdělání zahájil v roce 1987 na Základní umělecké škole v Pardubicích. V roce 1993 byl přijat ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Pardubice do třídy MgA. Václava Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy doc. Vlastislava Nováka. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze – obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2005 studia úspěšně ukončil. V roce 2003 absolvoval pětiměsíční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Ludgera Lohmanna. Během studia se zúčastnil několika mistrovských kurzů u nás i v zahraničí. Zúčastnil se několika
varhanních soutěží (Opava 1994,1996, Schlagel l998, Voříškův Vamberk 1995, 1997 s vítězstvím v kategorii varhanní improvizace, Pražské jaro 1999).

PROGRAM:

 

Johann Pachelbel (1653 – 1706) – Canon in D

W. A. Mozart (1756 – 1791) – Malá noční hudba

Jan Křtitel Vaňhal (1736 – 1813) – Koncert pro cembalo a orchestr C dur

Antotnín Dvořák (1841 – 1904) – Valčík A dur, Valčík D dur

 

Nechanice

Město leží téměř uprostřed spojnice mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem. První písemnou zmínkou o Nechanicích je zápis z roku 1228. Toho roku český král Václav I. předal klášteru litomyšlskému část pokut za spásu duše svého bratra Vladislava,
což stvrdil listinou ověřenou svědky, mezi nimiž vystupuje i Petr z Nechanic, který byl předkem pánů z Rožmberka. V průběhu věků měnily Nechanice své pány. Mezi jejich majiteli se uvádí také český král Jan Lucemburský, Albrecht z Kolovrat. Nechanice byly přímo zasaženy prusko-rakouskou válkou v červenci roku 1866, hojně navštěvovány jsou i vojenský hřbitov a památníky z prusko-rakouské války 1866. 

Své významné rodáky a osobnosti spjaté s místem mají i Nechanice. Narodili se zde Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813) – hudební skladatel, Ignác Raab (1715-1787) – malíř, Jan Novopacký (1822-1908) – malíř, JUDr. Alois Rašín (1867-1923) – 1. ministr financí Československé republiky. 

Novogotický zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační letní a lovecké sídlo hraběcího rodu Harrachů. Původní interiéry seznámí návštěvníka se životem šlechty v druhé polovině 19. století. Objevte reprezentační sály, soukromé a hostinské pokoje, výhled z Hodinové věže nebo naopak technické vybavení v zámeckém podzemí. Hrádek v průběhu roku pokaždé nabídne něco jiného. Od ruchu velkých akcí až po klidnou procházku romantickým anglickým parkem.