Načítám Akce

Hejnice

Hejnice

3. srpna v 15:30

Varhaníci katedrál II.

Sobota    3. srpna 2024   15:30
Hejnice

Bazilika Navštívení Panny Marie

Koncert se koná pod záštitou R. D. ICLic. Mgr. Pavla Andrše, faráře římskokatolické farnosti Hejnice.

Účinkují

KAREL MARTÍNEK – varhany

Program

J. S. Bach: Fantazie G dur/Pièce d ́Orgue BWV 572
A. Dvořák: Preludium a fuga D dur, Fuga g moll
T. Dubois: Toccata G dur
L. Vierne: Prélude (z cyklu 24 fantazijních kusů), Zvony z Westminsteru
J. Alain: Visutá zahrada
P. Eben: Chorální fantazie Svatý Václave
K. Martínek: Improvizace na hudební motivy A. Dvořáka

Karel Martínek

Olomouc, Katedrála sv. Václava

Narodil se a žije v Olomouci. Zde studoval nejprve matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, později na Filozofické fakultě obor muzikologie. V letech 2004 – 2009 studoval hru na varhany na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Kamily Klugarové a varhanní improvizaci u prof. Karla Pokory. 

Již během studií na akademii se aktivně účastnil řady interpretačních kurzů, vedených předními světovými varhaníky. Zároveň se zúčastnil několika interpretačních a improvizačních soutěží. V roce 2014 zahájil studium improvizace pod vedením Philippe Lefebvra, titulárního varhaníka katedrály Notre-Dame v Paříži.

V současnosti působí jako pedagog varhanní hry na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Od roku 2010 do roku 2019 byl varhaníkem chrámu sv. Mořice v Olomouci, kde měl k dispozici slavný nástroj Michaela Englera. V současnosti opět působí v olomoucké katedrále sv. Václava, od října 2020 ve funkci ředitele kůru a varhaníka. 

Karel Martínek koncertuje doma i v zahraničí (Francie, Itálie, Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Finsko, Švédsko, Ukrajina). V rámci svých koncertních cest vystoupil ve významných evropských chrámech, jako např. katedrála Notre-Dame v Paříži, katedrála v Turíně, dóm sv. Štěpána ve Vídni a další.

Hejnice

Město Hejnice leží na severním úpatí Jizerských hor, v nadmořské výšce 375 m, hlavním tokem je řeka Smědá. Převážná část území patří k chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

Existence Hejnic byla úzce spjata s poutním kostelem, jehož vznik podle pověsti spadá do roku 1211. Na uzdravování nemocných měla pravděpodobně vliv pramenící léčivá voda v nedaleké Libverdě. K propagaci místa přispěl řád františkánů, jehož klášter zde roku 1692 založil hrabě František Gallas podle návrhu Marca Antonia Canevalle na konci 17. století a chrám Navštívení Panny Marie z počátku 18. věku, jehož autorem byl pražský architekt Thomas Haffenecker.

Mariánské poutní místo patří k nejvýznamnějším v Čechách, Lužici i Dolním Slezsku.