Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Deštné v Orlických horách

15. července 2023 v 16:00

Deštné v Orlických horách

15. července v 16:00

Luboš Sluka 95'

15. července 2023  16:00
Deštné v Orlických horách

Kostel sv. Matouše

Koncert pořádá Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel a Římskokatolická farnost Deštné v Orlických horách.
Koncert se koná pod záštitou Kateřiny Tenchové Dismanové, starostky obce.

Vstupné na místě 100 Kč

Účinkují

PAVEL HERZOG – trubka
PETR HOSTINSKÝ – varhany
VĚRA BINAROVÁ – viola (host)

Program

J. I. Linek – Korunovační intráda
A. Dvořák – Slovanský tanec č. 8 g moll
L. Sluka – Canti pro trubku a varhany 1, 2
L. Sluka – Elegie per viola
L. Sluka – Canti pro trubku a varhany 3, 4
J. Strejc – Sonata I. pro varhany Aria / Toccata rumba
Opera medley
L. Sluka – Serenata per viola
L. Sluka – Labutí píseň

Pavel Herzog

Narodil se v roce 1984 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval Konzervatoř Pardubice u Mgr. Jiřího Houdka a Akademii múzických umění v Praze u prof. Vladimíra Rejlka a Mgr. Jaroslava Roučka, s nímž se také věnoval historické interpretaci barokních skladeb na barokní trubku – klarinu. Od roku 2009 je stálým členem symfonického orchestru Filharmonie Hradec Králové. Zabývá se nejen hudbou barokní, klasickou, sólovou, komorní či orchestrální, ale také spolupracuje s tanečními orchestry a bigbandovými kapelami. Díky svým multižánrovým hudebním schopnostem se v roce 2006 stal trumpetistou populární ska a reggae skupiny STO ZVÍŘAT.

 

Věra Binarová

Vystudovala Konzervatoř Pardubice u prof. M. Nečesaného a pokračovala ve studiu na Akademii múzických umění v Praze u prof. J. Motlíka. Věnuje se koncertní a pedagogické činnosti. Od roku 2014 je členkou Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

 

Petr Hostinský

Absolvoval varhany a dirigování na Konzervatoři v Pardubicích. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze, obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2003 absolvoval pětiměsíční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Ludgera Lohmanna. Věnuje se koncertní a pedagogické činnosti v Čechách i zahraničí. Je klávesistou populární ska a reggae skupiny STO ZVÍŘAT.

Deštné v Orlických horách

Pro trvalé osídlení deštenského regionu má zásadní význam klášter Svaté Pole, jehož pozůstatky se nacházejí v Klášteře nad Dědinou. Mniši cisterciáci osídlili Deštné a jeho okolí a založili kostel zasvěcený Panně Marii. Kostel je poprvé připomínán v roce 1362. V 16. století přicházejí první skláři a zakládají v okolí Deštného své hutě. V období baroka se Orlické hory proslavily tzv. Orlickým křišťálem. Výstavba Karolíniny hutě začala v červenci roku 1873 a skončila v květnu roku 1874. Karolínina huť fungovala jako sklárna plných 37 let. Huť vyráběla hlavně luxusní stolní sklo a své výrobky prodávala nejen po Rakousko – Uhersku, ale i v zahraničí. Uzavřením hutě prakticky zaniká výroba skla v Orlických horách. Dnes je Deštné v Orlických horách významným turistickým centrem, a to jak pro zimní i tak stále více i pro letní turistiku.

Ves Jedlová s kostelem sv. Matouše byla původně svázána s panstvím Solnice a později přešla k panství opočenskému. Tomu odpovídala i příslušnost k faře ve Velkém Uhřínově. Ovšem již v roce 1636 se dozvídáme o kostele a v letech 1737–1741 byl postaven kostel současný, zasvěcený sv. Matouši, který je dominantou celého kraje. Ves to byla lidnatá a v 19. a 20. století hodně průmyslová. Zde se narodil a žil kronikář a básník Hieronymus Eustach Brinke. V roce 1850 byl zvolen prvním zdejším starostou.

Kostel byl v dobách komunistického režimu poničen a dokonce určen k demolici. Dnes je postupně opravován s tím, že má zůstat i nadále připomínkou minulosti.

Posledních 10 let se v kostele pořádají koncerty, jejichž výtěžek přispívá k jeho obnově. Na pořádání benefičních koncertů má největší zásluhu hudební skladatel Luboš Sluka, chalupář a čestný občan obce Deštné v Orlických horách.

Luboš Sluka

Hudební skladatel Luboš Sluka se narodil 13. září 1928 v Opočně. Vystudoval reálné gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a poté pracoval několik let v otcově knihtiskárně. Po jejím násilném zničení v roce 1950 je přijat na Státní konzervatoř v Praze, kde získává absolutoria v oborech dirigování, bicí nástroje a skladby. V roce 1951 mu bylo z politických důvodů znemožněno studium v Paříži. V příštích letech pak úspěšně vystudoval Akademii múzických umění v Praze v oborech skladba, kompozice a filmová a scénická hudba. Začátkem šedesátých let pracuje v Československé televizi jako hudební dramaturg a od roku 1963 působí ve vydavatelství PANTON, jako redaktor a nakonec i šéfredaktor. V polovině sedmdesátých let byl z politických důvodů suspendován a propuštěn ze zaměstnání. Pod perzekucí režimu se pak živí jako skladatel až do listopadové revoluce, po níž se stává v roce 1993 předsedou Asociace hudebních umělců a vědců.

Ve svém rozsáhlém a různorodém díle vyniká především jako autor komorní hudby. Věnuje se i tvorbě pro děti a mládež. Je autorem hudby k osmdesáti pěti filmům, jehož překrásné tóny můžeme slyšet například v báječné trilogii POD JEZEVČÍ SKÁLOU, NA PYTLÁCKÉ STEZCE a ZA TRNKOVÝM KEŘEM nebo v pohádce KOČIČÍ PRINC. Dále je autorem hudby ke třiceti televizním inscenacím, třem muzikálům a šesti televizním seriálům. Jeho dílo je však mnohem rozsáhlejší, od orchestrální až po populární hudbu, známou v mnoha zemích světa. Za své skladby a celoživotní dílo byl vyznamenán mnoha cenami u nás i v zahraničí. Tvorba Luboše Sluky je založena na komponování hudby, ale dotkl se i literatury a výtvarnictví. Nelze také opomenout, že je nositelem čestné medaile T. G. Masaryka.