Načítám Akce

Choteč

23. srpna v 18:00

Choteč

23. srpna v 18:00

Chotečské varhany

Pátek    23. srpna 2023   18:00
Choteč

Kostel sv. Mikuláše

Koncert se koná pod záštitou Ing. Jiřího Kaplana, starosty obce Choteč.

Vstupné na místě 100 Kč

Účinkují

ADAM SUK – varhany

Program

B. M. Černohorský – Toccata C dur
J. P. Sweelinck – 6 variací Mein junges Leben hat ein End, SwWV 324
J. Lipavský – Fuga C dur
G. Muffat – Toccata prima
G. Böhm – Ach wie nichtig, ach wie flüchtig, chorální partita
R. Führer – Preludium F dur
A. Dvořák – Preludium a moll, B 302
J. K. Kuchař – Pastorale C dur
A. Dvořák – Preludium D dur, B 302
J. K. Vaňhal – Fuga c moll
W. A. Mozart – Adagio C dur, KV 356
J. K. Vaňhal – Fuga C dur

Adam Suk

Mladý varhaník se hudbě začal věnovat na Základní umělecké škole Pardubice, a to v oboru klavír a varhany. V roce 2019 získal 1. cenu na mezinárodní varhanní soutěži v Armaghu v Severním Irsku. V květnu 2021 zvítězil v „covidové“ online varhanní soutěži Organum Regium a následně se stal studentem Konzervatoře Pardubice ve třídě Pavla Svobody. V říjnu téhož roku obdržel 2. cenu na mezinárodní soutěži „Konkurs muzyki organowej“ v polské Rumii, a to v konkurenci studentů hudebních akademií z Německa, Polska a Itálie. V roce 2023 se stal absolutním vítězem soutěže PRO BOHEMIA v Ostravě. Adam již vystoupil na několika festivalech i po boku významných osobností. Účastnil se také natáčení se studenty pražské HAMU a interpretačních kurzů u zahraničních varhaníků. V roce 2022 natočil svou první profesionální nahrávku, která vyšla u vydavatelství Arta.

Choteč

První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1356 (Chotecz). Jako první majitel Chotče je v roce 1357 uváděn Petr z Chotče. V sedmdesátých letech 14. století se staly patrony chotečského kostela 3 Zemanové Zdislav, Ctibor a Petr z Chotče. Kostel byl původně dřevěný, stál dříve na návsi v místě dnešního čp. 47. Zemanská rodina Kulů, jedna z mála v našem kraji, osvědčila za nepříznivé situace hospodářskou zdatnost a houževnatost, udržela rodovou kontinuitu skoro po tři staletí a chotečské pošlosti se podařilo v 15. a 16. století vytvořit ne sice rozsáhlé, ale dobře spravované a obhospodařované panství. Roku 1562 byla vystavěna v Chotči kamenná renesanční tvrz a založen nový kostel sv. Mikuláše.

V roce 1644 byla Choteč předána Paulánům, pro něž byl v Nové Pace budován klášter. Řád paulánů se též nazývá řádem Nejmenších bratří a vznikl zásluhou sv. Františka z Pauly. Řád se vyznačoval velmi přísnými pravidly a jeho členové se například zavazovali k celoživotnímu půstu. Členové řádu se věnovali i výuce, vědě a misiím v různých částech světa. Pavláni určitě velmi ovlivnili život v Chotči v hospodářské i duchovní sféře.

V 2. pol. 17. století nebylo v Chotči pustého gruntu a byla pravděpodobně jednou z mála vsí, kterých se hospodářské a populační důsledky třicetileté války dotkly nejméně. V té době se naše ves vyznačovala dobrým chovem ovcí a mladého dobytka. Byl zde mlýn a živnost tu měl krčmář a 2 krejčí.

Po přestěhování Řádu paulánů do Nové Paky v roce 1701 se statek stal jejich hospodářským zázemím, z něhož měli užitek ještě pět let po zrušení řádu v roce 1789.

Klíčovou událostí byla pro Choteč přestavba chrámu sv. Mikuláše v letech 1749–1750 v barokním slohu. Kostel je jednolodní stavba s hranolovou věží a cenným vnitřním vybavením, mj. s nástropní freskou na téma legendy o sv. Františku z Pauly, sochami sv. Kateřiny a Barbory a Pietou – vše z poloviny 18. století. Na hlavním oltáři je umístěn obraz patrona od Anny Suchardové.