Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Bělá – Liberk

22. července 2023 v 18:00

Bělá - Liberk

22. července v 18:00

Impressions

22. července 2023   18:00
Bělá – Liberk

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Koncert se koná pod záštitou europoslance Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáše Zdechovského MBA.

Vstupné na místě 240 Kč

Účinkují

VILÉM VEVERKA – hoboj
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa

Program

M. Ravel – Náhrobek Couprinův pro hoboj a harfu Prelude- Menuet – Rigaudon
H. Trneček / B. Smetana – Vltava, fantazie na téma ze stejnojmenné symfonické básně pro harfu sólo
C. Debussy – Reverie – Arabesque – Prelude pro hoboj a harfu
J. Vejvoda – Tři kusy pro hoboj a harfu
M. Hybler – Iáson a Médea, mýtos pro hoboj a harfu (výběr)

Pomyslíme-li na klasickou hudbou, napadnou nás jména Kateřiny Englichové a Viléma Veverky pravděpodobně mezi prvními. Oba interpreti, které můžeme směle zařadit mezi největší hvězdy české scény tvoří hudební tým již více než 13let. Společně vystupují na prestižních domácích i zahraničních festivalech.

Když v roce 2005 vystoupili Kateřina Englichová a Vilém Veverka na svém prvním společném koncertě, ukázalo se, že došlo k jednomu z nejšťastnějších hudebních spojení na české scéně. Unikátní kombinace hoboje a harfy přinesla doposud málo vídané možnosti, a to na poli komorní i koncertantní hudby. Interpreti patří ke špičce svých oborů – pro fenomenální dvojici je charakteristické, že se oba dlouhodobě prosazují také individuálně, jako sólisté. V jejich repertoáru najdeme nejvýznamnější skladby pro hoboj, harfu a orchestr předních světových autorů, jako např. W. Lutoslawski, F. Martin, A. Schnittke, I. Yun, J. Hanuš – drtivou většinu z nich provedli v české premiéře.

Bělá – Liberk

Obec byla patrně založena už ve 14. století majiteli hradu Rychemberk u Liberka. První písemnou zmínku o Biele máme až v 15. století v jednom soupisů daní z roku 1406. Můžeme spekulovat, proč jméno Bělá? Jeden výklad praví, že jde o podobný význam jako světlá. Les mohl být odstraňován ohněm a svah se v odrazu od okolních lesů zdál bílý. Jiný výklad mluví o bledulích, jiný o tom, že Bělá směrem od Rychnova je první osadou, kde se udržuje první sníh. Obyvatelé byli vždy zemědělci, lesní dělníci, zahradníci, drobní řemeslníci. V 16. století se ukazovalo, že příliv nových obyvatel (Čechů) z vnitrozemí nestačí, a tak se přistoupilo k tak zvané 2. etapě kolonizace pohraničí zvnějška – Němců – převážně k mýcení lesa. Dozvídáme se o tom z urbáře rychnovského panství z roku 1571. Z něho je patrno, že Biely je dosti významná obec, neboť měla svého rychtáře a mlynáře. V současné době je Bělá jednou z osad, která spadá pod obec Liberk. Má 80 trvale bydlících obyvatel, funguje zde Spolek Dobrovolných hasičů, který zajišťuje kulturní život v obci.

Hlavní dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. Na místě barokního kostela původně stávala hřbitovní kaple, doložená roku 1691. V roce 1734 byla na podnět Franze Biedermanna, rodáka z Bělé, pozdějšího komorníka salzburského kardinála, přistavěna větší kaple. Z původní kaple se stala sakristie. Biedermann později investoval další prostředky do rozšíření kaple na kostel, který byl v roce 1771 dále dostavěn. Obec byla v létech 1735–1771 přifařena k Nebeské Rybné, v letech 1771–1853 k Liberku. Bělská farnost s vlastní farou byla ustavena v roce 1853. Kostel je jednolodní, obdélný, s polygonálním presbytářem. Jako nejstarší součást inventáře je uváděna kamenná křtitelnice ze 16. století. Z původního zařízení z 18. a 19. století mnoho nezůstalo. Vedle kostela je kamenný kříž, který nechal v roce 1802 postavit Josef Schroefel, chalupník z čísla popisného 53.

Aktuálně se v kostele nepořádají pravidelné bohoslužby. Kostel je nasvícen převážně svíčkami, elektřina je využívána minimálně. Kostel není temperován, parkování u kostela není možné.