Naším hlavním posláním je zpřístupnění a zprostředkování uměleckých hodnot hudební kultury veřejnosti. Pořádáním hudebních festivalů a kulturních akcí chceme tuto službu nabídnout co nejširšímu okruhu zájemců a posluchačů.
Jste srdečně zváni..

Cíle festivalu:

 1. Návaznost na obrovskou Dvořákovskou tradici regionu
 2. Rozšíření festivalu do dalších měst
 3. Podpora kultury a turistického ruchu dané oblasti
 4. Uvádění koncertů v zajímavých koncertních prostorách
 5. Podpora mladé generace umělců a regionálních rodáků
 6. Rozmanitá žánrová dramaturgie (klasika, jazz, folk, rock a další)
 7. Zvýšení míry a kvality propagace festivalu v jednotlivých městech
 8. Zacílení propagace na jednotlivce a vybrané cílové skupiny (mládež, rodiny s dětmi)
 • Festival vychází především z velké tradice a prestiže osobnosti jedné z nejznámějších českých osobností ve světě – hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Neuvěřitelná tradice Dvořákova festivalu, nejstaršího hudebního festivalu s Dvořákovou hudbou na světě, bylo ohromnou výzvou pro jeho rozšíření z Turnova a Sychrov a nejen o další místa pobytu Antonína Dvořáka, ale i o blízká místa, kde trávil značnou část svého volného času či zde vystupoval.
 • Dvořákův festival je jedním z mála českých festivalů, který propojuje kulturu a turistický ruch s prezentací zúčastněných měst a jejich dominantních historických památek či turistických zajímavostí.
 • K podpoře turismu byl letos opět uveden do oběhu Dvořákův cestovní pas s kupóny na zvýhodněné vstupy do řady zajímavých turistických atrakcí regionu.
 • Akcent je kladen na situování koncertů do historických míst, mnohdy národních kulturních či regionálních památek a snahou více je oživit a zatraktivnit právě prostřednictvím akcí festivalu.
 • Festival si klade za cíl podporu mladé generace umělců, podporu regionálních autorů a umělců a vícežánrovost. Mladí umělci mají možnost účastnit se Interpretační dílny mladých, která je již tradiční součástí festivalu a je vedena zkušenými lektory z řad profesionálních umělců.
 • Žánrová pestrost festivalu byla letos zastoupena ve vyšší míře a vedle koncertů klasické hudby mohli posluchači slyšet žánry jako jazz, spirituál, folk, rock či lidovou píseň. Také duchovní hudba si našla na festivalu své místo v podání varhanního recitálu Aleše Bárty v Nové Pace. Nechyběla ani tradiční literárně-hudební sekce, která letos představila např. Otakara Brouska či Valérii Zawadskou nebo Sašu Rašilova. Koncerty byli sestaveny v rámci jednotné dramaturgické koncepce, v níž byla vedena i propagace festivalu v celém cílovém regionu.
 • Propagace a návštěvnost festivalu: Díky významné podpoře partnerů a podporovatelů se podařilo zachovat stávající míru a kvality propagace festivalu v jednotlivých městech s cílem zvýšit návštěvnost a zviditelnit festival.

Vedle velkoplošné reklamy a propagace v rozhlase  byla snaha o zacílení propagace na jednotlivce a vybrané cílové skupiny. V rámci 22 festivalových koncertů byla v některých městech naplněna kapacita sálů až ze 100% (Mělník, Mnichovo Hradiště). V některých městech bohužel však návštěvnost neodpovídala zcela představám pořadatele. Ve výsledku pak můžeme konstatovat přibližně výše zmiňovanou 70% návštěvnost s ohledem na kapacity sálů. Koncerty Dvořákova festivalu navštívilo kolem 2000 posluchačů.  

 • Vybrané cílové skupiny: mládež, rodiny s dětmi, návštěvníci abonentních koncertů v jednotlivých městech. V rámci různých partnerských akcí bylo možno zacílit propagaci více na vybrané cílové skupiny a nabídnout jim zvýhodněné vstupy či jiné výhody.