Vážení a milí návštěvníci Dvořákova festivalu,


dovolujeme si Vás informovat o spolupráci společnosti České doteky hudby a měst participujících na koncertech Dvořákova festivalu.

Dvořákův festival je jediným hudebním festivalem v oblasti klasické hudby v Královéhradeckém a Libereckém kraji, který je zastupovaný Asociací hudebních festivalů ČR. Tato prestižní organizace dvacetičlenná sdružuje vybranou společnost dvaceti kulturních podniků, jako je Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov, MHF Pražské Jaro či Dvořákova Praha či MHF České doteky hudby, který je pořádán organizací téhož názvu, která zastřešuje i Dvořákův festival. K jeho organizátorům patří 15 – 19 měst či subjektů, z nichž některé projekt realizují jako bienále. Dvořákův festival vychází z dlouholeté tradice a odkazu hudebního skladatele Antonína Dvořáka, jedné z nejvýznamnějších osobností české hudby a kultury. Pro pořadatele a organizátory bylo velkou výzvou jej rozšířit z Libereckého kraje (původně jen města Turnov a Sychrov) i do dalších měst krajů Královéhradeckého, Středočeského, a od roku 2012 i Pardubického.

Festival navazuje na Dvořákův pobyt a vztah k řadě míst těchto krajů. V některých pobýval (Sychrov, Turnov), v jiných koncertoval (Jičín, Trutnov), v některých se zastavil či měl k nim vřelý vztah skrze svou širokou rodinu (uveďme Mělník). Koncertoval s kolegou Hanušem Wihanem a skrze něho například získává vřelý vztah k Polici nad Metují.

Jsme velmi rádi, že Dvořákův festival zakončuje řadu koncertních sezón či koncertních řad v jednotlivých městech či Klubech přátel hudby. Důležitý je jeho rozměr turistický a propagační, schopnost v propagačních materiálech rozšiřovat informace o jejich historií, architektuře či jiných kulturních akcích.V letošním roce vítáme do rodiny zúčastněných měst Mnichovo Hradiště, které se po dlouhé době připojilo rovněž do společenství Dvořákova festivalu.

Dvořákův festival každý rok propojuje kulturu a cestovních ruch. Probíhá napříč kraji a prezentuje zúčastněná města a jejich dominantní artefakty, poukazuje na krajinné prvky na pozadí fenoménu osobnosti a hudby Antonína Dvořáka s akcentem na jeho zásadní přínos světové a české hudbě. Věříme, že nahlédnutí do festivalového katalogu probudí v nejednom návštěvníkovi koncertů hrdost a pýchu, a to v pravém slova smyslu, k jeho městu a kraji, ve kterém žije. Katalog obsahuje inspirativní pozvánky na další akce, které se uskuteční v letošním roce v jednotlivých městech Dvořákova festivalu.

Přejeme Vám jménem naší společnosti hezké umělecké i putovní zážitky.

Za celý organizační tým ČDH a měst

Bc. Miroslav Matějka, DiS., ředitel festivalu
Pavlína Rysová, ředitelka kanceláře
Jan K. Čeliš, odborný editor a recenzent