Ensemble Martinu

ENSEMBLE MARTINŮ

(MARTINŮ PIANO ENSEMBLE)

Miroslav Matějka – flétna, umělecký vedoucí
Radka Preislerová – housle
Bledar Zajmi – violoncello
Štěpán Kos – klavír

Ensemble Martinů je pražské klavírní kvarteto ve složení klavír-flétna-housle-violoncello. Svým projevem a zvukovostí je jedním s nejvýraznějších souborových uskupení v České republice. Ensemble nahrál 10 CD a DVD pro renomované vydavatele, desítky snímků pro Český rozhlas, Českou televizi, hudbu k filmu. Do současnosti uskutečnil přes 1500 vystoupení. Věhlas si získal svými literárně hudebními projekty s legendami českého herectví jako byli Boris Rosner, Věra Galatíková, Radovan Lukavský či Ladislav Lakomý.
Ensemble Martinů vystoupil v tuzemsku na většině zásadních pódiích či mezinárodních hudebních festivalech, ať to jsou Pražské jaro, Televizní festival Zlatá Praha, Moravský podzim, Smetanova Litomyšl, Dvořákův festival, Janáčkův Máj, Martinů Fest, České doteky hudby, Česká filharmonie – Český spolek pro komorní hudbu, Pražské premiéry, Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK. V zahraniční koncertuje nejvíce v zemích EU : Francie, Německo, Španělsko, Švédsko, Dánsko, také Itálie, Polsko, Rakousko, Nizozemí, Maďarsko, Řecko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko či Estonsko, mimo EU ve Švýcarsku, Ukrajině, Brazílii Jako první český komorní soubor vystoupil v říjnu 2005 v Číně v Zakázaném městě na Beijing International festivalu, vystoupil na Tavaczzi Festivál – Budapešť, Sala Cecília Mayereles – Rio de Janeiro, Koncerthuset – Stockholm, International Judiska – Norrköping, RiksConcert Academy – Stockholm, Semana Santa 2004 Conde Duque – Madrid, nejstarší světový festival komorní hudby v Plovdivu – Bulharsko či na International festival de Santorini.

Začátek dnes již legendárního příběhu souboru je zasazen do doby, kdy se rozhodla vdova po skladateli Bohuslavu Martinů – Charlotte, navštívit české země a převézt ostatky skladatele zpět domů, do rodné Poličky. Tehdy soubor v roce 1978 založili bratři Jan a Josef Riedlbauchové spolu s Janem Pěruškou, Františkem Kůdou a Janem Pípalem. Během totalitního režimu byl Ensemble zastupován monopolní agenturou Pragokoncert a po nastalých problémech se musel na krátkou dobu odmlčet. V roce 1993 jeho dnešní vedoucí Miroslav Matějka, na původní složení a ideu souboru navázal.

Repertoár tvoří na 90 hudebních děl. Dominuje v něm hudba českých soudobých autorů a díla velikána české hudby Bohuslava Martinů. Samozřejmě obsahuje i všechny zásadní mistry hudby 18. – 20. století (Dvořáka, Beethovena, Haydna aj. . Ensemble Martinů uvádí klavírní kvartety a klavírní tria s flétnou, ve střední Evropě definitivně etabloval a obohatil sestavu klavírního kvarteta v žánru komorní hudby kde je místo violy flétna. Pro energii a komunikativnost uváděného repertoáru jsou koncerty vyhledávány širokým spektrem posluchačů. V tomto unikátním nástrojovém složení inspiroval řadu významných současných českých i světových skladatelů k napsání kompozic a svých děl. V repertoáru převažují díla zcela nová a Ensemble uvedená ve světových premiérách. Řada skladeb je upravených či nově instrumentovaných. Tento dlouhý seznam zejména české soudobé hudby lze po stylu a estetice kompozic těžko rozřadit, neboť jak je spektrum interpretace souboru široké, tak je i široká estetika a styl autorů soudobé hudby v repertoáru. Lze v něm najít autory vycházející z klasicko romantické syntézy, tak hudbu postmoderní, minimalistickou, veskrze experimentální, hudbu 70. let tzv. třetího proudu, díla dnes zařazovaná do tzv. oblasti crossover či celou řadu skladeb a děl ovlivněných jazzem, popřípadě jazzrockem. Je třeba jmenovat celou plejádu významných českých autorů – Z. Lukáš, O. Mácha, J.F. Fischer, A. Fried, J. Matys, J. Teml, S. Bodorová, I. Kurz, I. Hurník, O. Kvěch, E. Zámečník, V. Riedlbauch, M. Kubička, E. Viklický, L. Hurník, M. Rataj, M. Hybler, ad. Uvádění jejich hudby na festivalech, přehlídkách či koncertech se děje nejčastěji v historickém kontextu. Nyní spolupracuje ve společných projektech s vynikajícími herci jako jsou : O. Brousek, J. Šťastný, S. Rašilov, T. Kostková, s hráči na bicí a percusse – Tomáš Kapek či Stanislav Amcha, sopranistkou Markétou Mátlovou, violistkou Jitkou Hosprovou.

Diskografii souboru tvoří CD: „Con flauto“ a „Setkávání – Odcházení“ – TRIGA / ČESKÝ ROZHLAS, „Ozvěny z dávna“ – EM-ART, „Jazz & Rock in classic“ – RADIOSERVIS, „Antonín Dvořák“ – MUSIC VARS / CZECH TOUCHES OF MUSIC, „Tangas – Astor Piazzola“ – BON ART MUSIC / PANTHER, „Rendez Vous – Česká a francouzská hudba“ – CUBE, Ensemble Martinů „Live“ – American Dream of Bohuslav Martinů” – Czech Radio / EM-ART, DVD – Ensemble Martinů „Live“ at Golden Prague festival – Czech TV/EM-ART.

Flétnista Miroslav Matějka, absolvent Pražské konzervatoře u J.Riedlbaucha a Filozofické fakulty University Karlovy – byl vybídnut k premiérám a nahrávkám více než padesáti skladeb českých současných autorů, od roku 2006 je ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu České doteky hudby a intendantem Dvořákova festivalu. Sólově vystupuje s předními českými orchestry, premiéroval více jak 50 děl současných českých autorů.

Houslistka Radka Preislerová, absolvetka Konzervatoře v Praze a HAMu (prof. R.Rejšek). Nyní působí jako 1. houslistka orchestru Opery Národního divadla v Praze a členem Ensemble Martinů je od roku 1993. Navštívila řadu zemí Evropy a Japonsko. Počátkem 90. let se jako jediná houslistka z České republiky stala členem Orchestru mladých EU.

Violoncellista Bledar Zajmi, absolvoval Hudební Lyceum v Tiraně (prof. Xhovalin Lazri) a studia na Akademii múzických umění v Praze (doc. Rudolf Lojda). Ze soutěží : III. cena Národní soutěž v Tíraně, II., cena a zvláštní cena poroty na Mezinárodní soutěži komorní hudby „Palma d’Oro“ (duo violoncello a klavír) ve Finale Ligure, Itálie,stříbrná medaile a III. cena na Mezinárodní soutěži komorni hudby „Premio Rovere d’Oro“ (duo violoncello a klavír), v San Bartolomeo al Mare, Itálie. Umělec je koncertním mistrem „Virtuosi di Praga“ a od roku 2000 též orchestru Opery Národního divadla v Praze.

Klavírista Štěpán Kos vystudoval Konzervatoř v Plzni (prof. Věry Müllerová) a HAMU (Ivan Klánský). Umělec byl oceněn v mezinárodních klavírních soutěžích : I. J. Paderewského v Bydgoszczi /Polsko/ – 1. cena, cena Pomorské, filharmonie a Polského rozhlasu za nejlepší provedení koncertu s orchestrem, soutěž A. M. A. Calabria v Itálii- 3. cena, „Giuliano Pecar“ v Gorizii /Slovinsko/ – 2. cena, „Premio Rovere d’Oro” /Itálie/ – 2. cena. Natáčí pro Slovenský, Polský, Maďarský rozhlas a Českou televizi, Českým rozhlas Ceněny jsou zejména jeho Haydnovské(nastudováno všech 51 sonát!) a Lisztovské kreace. Vystupuje napříkad v sólových recitálech s bratrem Martinem či Marií Fuxovou, je sólistou a partnerem orchestrů: např. Plzeňský rozhlasový orchestr, Slovenská filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, Sukův komorní orchestr.